ORDIN nr. 1.342 din 16 noiembrie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.342 din 16 noiembrie 2017
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.192 din 13 noiembrie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 20 noiembrie 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 12.041/2017 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 2.284 din 13.11.2017 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) și art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3În cazul inițierii sau menținerii unui tratament cu medicamente imunosupresoare pentru bolnavii beneficiari ai programului național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană, respectiv bolnavii în status posttransplant, în cazul inițierii sau menținerii unui tratament cu medicamentele aferente DCI Asparaginazum pentru bolnavii beneficiari ai programului național de oncologie, precum și în cazul inițierii sau menținerii unui tratament cu medicamentele aferente DCI Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară pentru bolnavii beneficiari ai programului național de boli transmisibile, programului național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever, respectiv programului național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană, în condițiile legii, prețul cu ridicata la care se adaugă TVA, respectiv prețul cu amănuntul maximal cu TVA, calculat pe unitatea terapeutică, devine preț de decontare.2. La anexa nr. 2, secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422 și 427 se abrogă.3. La anexa nr. 2, secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 465 și 466 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „465W63860002J06BA02PENTAGLOBINIMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**SOL. PERF.50 mg/mlCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIAFLAC. X 50 MLPR1771,490000879,0700000,000000
  466W63860001J06BA02PENTAGLOBINIMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**SOL. PERF.50 mg/mlCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIAFLAC. X 100 MLPR11.503,0600001.676,4900000,000000“
  4. La anexa nr. 2, secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ la subprogramul P6.5 „ Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“, la punctul „P6.5.1: Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“ , pozițiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 și 14 se abrogă.5. La anexa nr. 2, secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ la subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, pozițiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 și 14 se abrogă.6. La anexa nr. 2, secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ la subprogramul P9.1. „Transplant medular“, pozițiile 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 și 145 se abrogă.7. La anexa nr. 2, secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ la subprogramul P9.1. „Transplant medular“ , pozițiile 289 și 290 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „289W63860001J06BA02PENTAGLOBINIMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**SOL. PERF.50 mg/mlCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIAFLAC. X 100 MLPR11.503,0600001.676,4900000,000000
  290W63860002J06BA02PENTAGLOBINIMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**SOL. PERF.50 mg/mlCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIAFLAC. X 50 MLPR1771,490000879,0700000,000000“
  8. La anexa nr. 2, secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, la subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, pozițiile 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 și 138 se abrogă.9. La anexa nr. 2, secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, la subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, pozițiile 189 și 190 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „189W63860001J06BA02PENTAGLOBINIMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**SOL. PERF.50 mg/mlCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIAFLAC. X 100 MLPR11.503,0600001.676,4900000,000000
  190W63860002J06BA02PENTAGLOBINIMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**SOL. PERF.50 mg/mlCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIAFLAC. X 50 MLPR1771,490000879,0700000,000000“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu 20 noiembrie 2017.
  p. Ministrul sănătății,
  Dan Dumitrescu,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Răzvan Teohari Vulcănescu
  ----