CIRCULARA nr. 26 din 27 septembrie 1999pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 8 octombrie 1999    În baza art. 11 şi 12 din Legea nr. 101/1998 privind statutul Băncii Naţionale a României, Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, emis de Banca Naţionala a României şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:  +  Articolul UNICAlineatele 1 şi 2 ale punctului 26 din Normele privind funcţionarea pieţei valutare - N.R.V.1 din regulament vor avea următorul cuprins:"În aplicarea prevederilor legale băncile vor raporta Băncii Naţionale a României - Direcţia politica monetara operaţiunile de vânzare şi cumpărare de valuta efectuate de rezidenţi şi nerezidenti.Raportarea se va efectua zilnic între orele 16,00 - 17,00 ale zilei curente pentru ziua curenta de lucru."GUVERNATORUL BĂNCIINAŢIONALE A ROMÂNIEI,MUGUR ISARESCU-----------