ORDIN nr. 1.249 din 26 octombrie 2017privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 7 noiembrie 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 10.833/2017 al Direcției generale de programe, Agenția Națională de Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 12, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Până la finalizarea achizițiilor centralizate la nivel național prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanții desemnați câștigători, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și altele asemenea, care fac obiectul acestor proceduri, se achiziționează de unitățile de specialitate prin care se derulează programele/intervențiile prevăzute la alin. (1), cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice, la un preț de achiziție care nu poate depăși prețul de decontare aprobat în condițiile legii, în cazul medicamentelor, respectiv prețul de 32,15 lei/kg fără TVA, pentru achiziționarea laptelui praf care se acordă copiilor cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIDirecțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privați, precum și instituțiile publice care derulează programe naționale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  București, 26 octombrie 2017.Nr. 1.249.  +  ANEXĂ (Anexa nr. 1 la normele tehnice)
  Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică
  aprobate pentru anul 2017
  - mii lei -
  PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Buget de statVenituri propriiTotal
  I. Programul național de boli transmisibile, din care: 225.150284.142509.292
  Programul național de vaccinare87.485111.486198.971
  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare02.0882.088
  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV137.449150.315287.764
  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei21616.34416.560
  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenței03.9093.909
  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă01.6591.659
  III. Programul național de securitate transfuzională36.35047.59283.942
  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care: 6.73781.09287.829
  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin05.3765.376
  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică02.1282.128
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană1.70453.13254.836
  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale 5.03313.59718.630
  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer05.1655.165
  Programul național de boli endocrine0682682
  Programul național de tratament pentru boli rare0700700
  Programul național de management al registrelor naționale0312312
  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate212.4872.508
  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului5.73614.90320.639
  Total buget programe naționale de sănătate publică 2017273.994431.875705.869
  MS - acțiuni centralizate018.59318.593
  TOTAL BUGET273.994450.468724.462
  -----