ORDIN nr. 1.261 din 31 octombrie 2017privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.261 din 31 octombrie 2017
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.138 din 26 octombrie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 1 noiembrie 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 11.141/2017 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 2.112 din 26.10.2017 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5), art. 221 alin. (1) lit. k) și art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 315, 316 și 449 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 464 se introduc două noi poziții, pozițiile 465 și 466, cu următorul cuprins:
  „465W63860002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PENTAGLOBINSOL. PERF.50 mg/mlC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIAFLAC. X 50 MLPR1488,892000578,676000300,394000
  466W63860001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **PENTAGLOBINSOL. PERF.50 mg/mlC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIAFLAC. X 100 MLPR1941,7840001.072,320000604,170000“
  3. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, la subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“, la punctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziția 12 se introduc două noi poziții, pozițiile 13 și 14, cu următorul cuprins:
  „13W63860001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PENTAGLOBINSOL. PERF.50 mg/mlC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIAFLAC. X 100 MLPR1941,7840001.072,320000604,170000
  14W63860002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PENTAGLOBINSOL. PERF.50 mg/mlC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIAFLAC. X 50 MLPR1488,892000578,676000300,394000“
  4. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, la subprogramul P6.15 „ Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 12 se introduc două noi poziții, pozițiile 13 și 14, cu următorul cuprins:
  „13W63860001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PENTAGLOBINSOL. PERF.50 mg/mlC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIAFLAC. X 100 MLPR1941,7840001.072,320000604,170000
  14W63860002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PENTAGLOBINSOL. PERF.50 mg/mlC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIAFLAC. X 50 MLPR1488,892000578,676000300,394000“
  5. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, la subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 102 și 103 se abrogă.6. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, la subprogramul P9.1 „Transplant medular“ , pozițiile 155 și 159 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „155W58316010L01BA01METHOTREXATUMMETOTREXAT EBEWE 10 mg/mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlEBEWE PHARMA GES.M.B.H. NFG KGAUSTRIACUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ X 2,0 ML SOL. INJ. + AC DE UNICĂ FOLOSINȚĂ PT. INJECȚIEPR153,02200064,73100062,359000
  …………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................………………….
  159W53758016L01BA01METHOTREXATUMMETOJECT 50 mg/mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ50 mg/mlMEDAC GESELLSCAFT FUR KLINISCHE SPEZIAL PRĂ„PARATEGERMANIACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0,40 ML SOL. INJ. PREVĂZUTĂ CU AC ȘI TAMPOANE CU ALCOOLP-RF153,02200064,73100033,609000“
  7. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, la subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 288 se introduc trei noi poziții, pozițiile 289-291, cu următorul cuprins:
  „289W63860001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PENTAGLOBINSOL. PERF.50 mg/mlC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIAFLAC. X 100 MLPR1941,7840001.072,320000604,170000
  290W63860002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PENTAGLOBINSOL. PERF.50 mg/mlC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIAFLAC. X 50 MLPR1488,892000578,676000300,394000
  291W62237002L01BA01METHOTREXATUMNAMAXIR 20 mgSOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ20 mgACTAVIS GROUP PTC EHF.ISLANDACUTIE CU 4 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ, PREVĂZUTE CU AC PT. INJECȚIE ȘI TAMPON CU ALCOOL A 0,50 ML SOL. INJ.PR444,18500053,9425000,000000“
  8. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, la subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, pozițiile 79 și 80 se abrogă.9. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, la subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, pozițiile 51 și 52 se abrogă. 10. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, la subprogramul P9.4 „Transplant renal, combinat rinichi și pancreas“, pozițiile 98 și 99 se abrogă.11. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, la subprogramul P9.4 „Transplant renal, combinat rinichi și pancreas“, după poziția 188 se introduc două noi poziții, pozițiile 189 și 190, cu următorul cuprins:
  „189W63860001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PENTAGLOBINSOL. PERF.50 mg/mlC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIAFLAC. X 100 MLPR1941,7840001.072,320000604,170000
  190W63860002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**PENTAGLOBINSOL. PERF.50 mg/mlC.N. UNIFARM - S.A.ROMANIAFLAC. X 50 MLPR1488,892000578,676000300,394000“
  12. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, la subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice“, pozițiile 17 și 18 se abrogă.13. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, la subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, pozițiile 75 și 76 se abrogă.14. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, la subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, pozițiile 68 și 69 se abrogă.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu 1 noiembrie 2017.
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Răzvan Teohari Vulcănescu
  -----