ORDIN nr. 2.792/C din 19 octombrie 2017privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 1 noiembrie 2017    Ținând seama de prevederile art. 23, art. 24 alin. (13) și (14) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de cele ale art. 5, 6, 7 și 9 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare Adresa nr. 3.883 din 29.06.2017 a Uniunii Naționale a Notarilor Publici, completată în data de 28.08.2017, prin care a fost transmisă Ministerului Justiției Hotărârea nr. 50 din 23.06.2017 a Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici referitoare la proiectul de Regulament pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Uniunea Națională a Notarilor Publici și Serviciul profesii juridice conexe duc la îndeplinire prevederile regulamentului prevăzut la art. 1.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul justiției,
    Tudorel Toader
    București, 19 octombrie 2017.Nr. 2.792/C.  +  ANEXĂREGULAMENTpentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar