RECTIFICARE nr. 52 din 4 august 2017referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 31 octombrie 2017    În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 7 august 2017, se face următoarea rectificare:– la art. 4 alin. (1) și (2), în loc de: „...sau din bugetul Administrației Fondului pentru Mediu,“ se va citi: „...sau din bugetul Fondului pentru mediu,“.----