LEGE nr. 152 din 4 octombrie 1999pentru ratificarea Tratatului de interzicere totală a experientelor nucleare, adoptat de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 10 septembrie 1996
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 4 octombrie 1999  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifica Tratatul de interzicere totală a experientelor nucleare, denumit în continuare tratat, adoptat de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 10 septembrie 1996.  +  Articolul 2Punctul naţional de contact cu Organizaţia Tratatului de interzicere totală a experientelor nucleare, denumita în continuare Organizaţie, este Ministerul Afacerilor Externe, având următoarele atribuţii: a) asigura coordonarea politica şi reprezentarea României la aceasta Organizaţie, împreună cu Autoritatea naţionala şi cu instituţiile naţionale competente; b) asigura legătură dintre Organizaţie şi Autoritatea naţionala.  +  Articolul 3Autoritatea naţionala cu privire la problematica legată de tratat şi de Organizaţie este Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, având următoarele atribuţii: a) asigura transmiterea prompta a datelor şi informaţiilor primite de la Punctul naţional de contact către instituţiile naţionale competente; b) asigura şi monitorizează implementarea în plan naţional a prevederilor tratatului şi ale protocolului, precum şi a măsurilor convenite în cadrul Organizaţiei; c) propune iniţierea de proiecte de legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului, după caz, în vederea aplicării prevederilor tratatului şi ale protocolului.  +  Articolul 4 (1) Se autorizeaza Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare să efectueze plata cotizatiei anuale către Organizaţie şi a sumelor restante, prevăzute în anexa, privind cotizatia datorată de România către Organizaţie în perioada 1996-1999, începând cu data de 1 ianuarie 2000. (2) Sumele restante, prevăzute în anexa, vor fi incluse în bugetul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare prin legea bugetului de stat pe anul 2000.  +  Articolul 5Plata cotizatiei anuale se va efectua într-o singura transa, în cel mult 30 de zile de la data primirii notificării din partea Organizaţiei, din fondurile aprobate anual în bugetul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.  +  Articolul 6Anexa face parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ACSINTE GASPAR  +  Anexă                 COTIZATIA RESTANTAla Organizaţia Tratatului de interzicere totală a experientelor nucleare                     (CTBTO)
    Nr. crt.AnulSuma restantă (dolari S.U.A.)
    1.1996262
    2.199742.223
    3.199888.828
    4.199943.255
    TOTAL:174.568
    Regularizare la fondul de rulment(1.785)*)
    TOTAL GENERAL:172.783
  ---------    *) Contribuţia financiară către Organizaţie are doua componente: contribuţia la bugetul ordinar şi avansul către fondul de rulment, conform prevederilor tratatului.    Suma de 1.785 dolari S.U.A. cu care se corecteaza contribuţia financiară a României către CTBTO pe perioada 1996-1999 apare ca urmare a neutilizarii integrale a fondului de rulment. Sumele neutilizate se returnează statelor părţi în funcţie de baremul cotelor-părţi. Ca atare contribuţia financiară a României pe perioada 1996-1999 se reduce cu 1.785 dolari S.U.A., suma ce urmează să fie achitată fiind de 172.783 dolari S.U.A.
  TRATAT 10/09/1996PROTOCOL 10/09/1996