ORDIN nr. 1.339 din 6 octombrie 2017pentru aprobarea Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 19 octombrie 2017  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 68.115 din 2.10.2017 al Direcției politici și strategii în silvicultură, în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6), (6^1) și (6^2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările ulterioare,ministrul apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul apelor și pădurilor,
  Istrate Stetco,
  secretar de stat
  București, 6 octombrie 2017.Nr. 1.339.  +  ANEXĂ METODOLOGIEprivind aprobarea depășirii posibilității ca urmare a recoltării produselor accidentale I