HOTĂRÂRE nr. 751 din 11 octombrie 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 17 octombrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 3 aprilie 2003, cu completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul cercetării și inovării,
  Puiu-Lucian Georgescu
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 11 octombrie 2017.Nr. 751.  +  ANEXĂ(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003)
  PLAFOANELE
  pe baza cărora se calculează costurile salariale directe
  la contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare,
  pentru activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică
  Nr. crt.Categoria de activitățiNivelul studiilorFuncția/Gradul profesionalLimita maximă în euro/oră
  1.Activități ce presupun un nivel înalt al creativității și/sau experiență și abilități de conducere/management superioareCS I, CS II, IDT I, IDT II, profesor universitar, conferențiar universitar, director, membru în echipa de management pe funcțiile definite în cererea de finanțare50
  2.Activități ce presupun cunoașterea aprofundată a metodelor de analiză și sinteză, precum și abilități de utilizare a acestorasuperioareCS III, CS, IDT III, IDT, lector universitar, asistent universitar, șef program/proiect, responsabil juridic/tehnic/achiziții/ financiar proiect35
  3.Activități ce presupun cunoașterea metodelor de analiză și sinteză și a metodologiilor cercetării, precum și abilități de utilizare a acestorasuperioareAsistent de cercetare, doctorand, masterand25
  4.Activități-suportsuperioare sau mediiTI, TII, TIII, TS, student, altele15
  NOTĂ:Abrevierea funcțiilor și gradelor profesionale este cea prevăzută în Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
  -----