ORDIN nr. 1.178 din 11 octombrie 2017privind modificarea și completarea anexei nr 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.178 din 11 octombrie 2017
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 987 din 10 octombrie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 16 octombrie 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 10.252/2017 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 1.932 din 10.10.2017 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) și art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările si completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 458 se introduc șase noi poziții, pozițiile 459-464, cu următorul cuprins:
  „459W58157001J05AG05RILPIVIRINUMEDURANTCOMPR. FILM.25 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU UN FLACON DIN PEID X 30 COMPRIMATE FILMATEPR3030,79766634,8413330,000000
  460W62601001J05AR13COMBINAȚII (DOLUTEGRAVIRUM + ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM)TRIUMEQ 50 mg/ 600 mg/ 300 mgCOMPR. FILM.50 mg/ 600 mg/ 300 mgVIIV HEALTHCARE UK LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU FLACON DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR30106,785333117,6676660,000000
  461W61899001J05AR14COMBINAȚII (DARUNAVIRUM + COBICISTATUM)REZOLSTA 800 mg/ 150 mgCOMPR. FILM.800 mg/ 150 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU 1 FLACON ALB DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR3070,09933377,6800000,000000
  462W62913001J05AR17COMBINAȚII (EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM)DESCOVY 200 mg/ 10 mgCOMPR. FILM.200 mg/ 10 mgGILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLACON DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR3095,145666104,9806660,000000
  463W62914001J05AR17COMBINAȚII (EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM)DESCOVY 200 mg/ 25 mgCOMPR. FILM.200 mg/ 25 mgGILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLACON DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR3095,145666104,9806660,000000
  464W62792001J05AR18ELVITEGRAVIR + COBICISTAT + EMTRICITABINE + TENOFOVIRGENVOYA 150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mgCOMPR. FILM.150 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 10 mgGILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLACON DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR30136,539333150,0996660,000000“
  2. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 23, 83, 87 și 189 se abrogă.3. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 543 se introduce o nouă poziție, poziția 544, cu următorul cuprins:
  „544W62506001L01XX45CARFILZOMIBUM **1ΩKYPROLIS 60 mgPULB. PT. SOL. PERF.60 mgAMGEN EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ TIP I PT. UTILIZARE UNICĂ, DOP ELASTOMERIC LAMINAT CU FLUOROPOLIMERI ȘI O CAPSĂ DE ALUMINIU DE TIP FLIP OFFPR15.948,3700006.521,8800000,000000“
  4. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 140 se adaugă o nouă poziție, poziția 141, cu următorul cuprins:
  „141W63069001A10BD21COMBINAȚII (SAXAGLIPTIN + DAPAGLIFLOZINUM) **QTERN 5 mg/ 10 mgCOMPR. FILM.5 mg/ 10 mgASTRA ZENECA ABSUEDIACUTIE CU BLIST. PA/ALU/PVC-ALU X 30 COMPR. FILM.PRF3010,44333312,6550000,000000“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Răzvan Teohari Vulcănescu
  ----