HOTĂRÂRE nr. 731 din 5 octombrie 2017privind modificarea și completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 9 octombrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICArticolul 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) se modifică va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Pentru performanțele deosebite obținute în competiții sportive, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federațiile sportive naționale, Federația Sportului Școlar și Universitar, ministerele și alte instituții centrale care au în subordine structuri sportive pot acorda sportivilor, în funcție de valoarea performanței, de importanța și amploarea competiției, de contribuția personală și în limita bugetului aprobat, premii/recompense în lei și/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în tabelul următor:┌────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────────────────┐│      Competiția        │  Locul  │  Locul  │  Locul  │  Locul  │  Locul  │  Locul  │       Cine acordă    ││                        │    I    │    II   │    III  │   IV    │    V    │    VI   │ premiile/recompensele│├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│a) Jocuri olimpice -    │  70.000 │  56.000 │  42.000 │  28.000 │  21.000 │  14.000 │Comitetul Olimpic     ││echivalentul în lei     │   euro  │   euro  │   euro  │   euro  │   euro  │   euro  │și Sportiv Român      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│b) Jocuri olimpice de   │         │         │         │         │         │         │Comitetul Olimpic și  ││tineret - lei           │  18.000 │  13.000 │   9.000 │   7.000 │   5.000 │   2.500 │Sportiv Român         │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│c) Jocuri paralimpice - │  70.000 │  56.000 │  42.000 │  28.000 │  21.000 │  14.000 │Ministerul Tineretului││echivalentul în lei     │   euro  │   euro  │   euro  │   euro  │   euro  │   euro  │și Sportului          │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│d) Campionate mondiale/ │         │         │         │         │         │         │Ministerul Tineretului││Campionate mondiale     │         │         │         │         │         │         │și Sportului          ││pentru persoane cu      │         │         │         │         │         │         │                      ││nevoi speciale:         │         │         │         │         │         │         │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││- seniori;              │  56.000 │  37.000 │  30.000 │  10.000 │   7.000 │   5.000 │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││- tineret, juniori I;   │  19.000 │  11.000 │   8.000 │   3.000 │   2.500 │   1.500 │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││- juniori II, cadeți;   │         │         │         │         │         │         │                      ││- lei                   │  11.000 │   8.000 │   6.000 │   2.000 │   1.500 │   1.000 │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│e) Campionate europene/ │         │         │         │         │         │         │Ministerul Tineretului││Campionate europene     │         │         │         │         │         │         │și Sportului          ││pentru persoane cu      │         │         │         │         │         │         │                      ││nevoi speciale:         │         │         │         │         │         │         │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││- seniori;              │  37.000 │  22.000 │  15.000 │   4.500 │   4.000 │   3.000 │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││- tineret, juniori I;   │  11.000 │   8.000 │   5.500 │   2.500 │   2.000 │   1.500 │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││- juniori II, cadeți;   │         │         │         │         │         │         │                      ││- lei                   │   6.000 │   4.500 │   3.000 │   2.000 │   1.500 │   1.000 │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│f) Festivalul Olimpic   │   6.000 │   4.000 │   3.000 │   2.000 │   1.500 │   1.000 │Comitetul Olimpic și  ││al Tineretului European │         │         │         │         │         │         │Sportiv Român         ││- lei                   │         │         │         │         │         │         │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│g) Jocuri mondiale      │         │         │         │         │         │         │                      ││universitare,           │   4.000 │   3.000 │   2.500 │   2.000 │   1.500 │   1.000 │Ministerul de resort  ││Campionate mondiale     │         │         │         │         │         │         │                      ││școlare și universitare,│         │         │         │         │         │         │                      ││militare, ale           │         │         │         │         │         │         │                      ││polițiștilor, feroviare │         │         │         │         │         │         │                      ││și altele asemenea - lei│         │         │         │         │         │         │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│h) Campionate europene  │         │         │         │         │         │         │                      ││școlare și universitare │   4.000 │   3.000 │   2.500 │   2.000 │   1.500 │   1.000 │Ministerul de resort  ││- lei                   │         │         │         │         │         │         │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│i) Jocurile             │   8.000 │   3.000 │   2.000 │      -  │      -  │      -  │Ministerul Tineretului││francofoniei - lei      │         │         │         │         │         │         │și Sportului          │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│j) Cupe mondiale        │         │         │         │         │         │         │                      ││interțări - seniori -   │         │         │         │         │         │         │Federațiile sportive  ││lei                     │   3.500 │   2.500 │   2.000 │      -  │      -  │      -  │naționale             │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│k) Cupe europene        │         │         │         │         │         │         │                      ││interțări - seniori -   │         │         │         │         │         │         │Federațiile sportive  ││lei                     │   3.500 │   2.500 │   2.000 │      -  │      -  │      -  │naționale             │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│l) Cupe europene        │         │         │         │         │         │         │                      ││intercluburi - seniori  │   3.000 │   2.000 │   1.500 │      -  │      -  │      -  │Cluburile sportive    ││- lei                   │         │         │         │         │         │         │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│m) Campionate naționale:│         │         │         │         │         │         │Cluburile sportive și │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤federațiile sportive  ││- sporturi individuale: │         │         │         │         │         │         │naționale             │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││● seniori               │   2.000 │   1.500 │   1.200 │      -  │      -  │      -  │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││● tineret, juniori I    │   1.200 │     800 │     500 │      -  │      -  │      -  │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││● juniori II, cadeți    │     900 │     700 │     400 │      -  │      -  │      -  │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││- jocuri sportive:      │         │         │         │         │         │         │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││● seniori               │   4.000 │   3.000 │   2.000 │      -  │      -  │      -  │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││● tineret, juniori I    │   3.000 │   2.000 │   1.500 │      -  │      -  │      -  │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││● juniori II, cadeți    │         │         │         │         │         │         │                      ││- lei                   │   2.000 │   1.500 │   1.000 │      -  │      -  │      -  │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│n) Cupa României        │   1.500 │   1.200 │   1.000 │      -  │      -  │      -  │Cluburile sportive    │├────────────────────────┤         │         │         │         │         │         │                      ││- discipline individuale│         │         │         │         │         │         │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤                      ││- jocuri sportive - lei │   3.000 │   2.000 │   1.500 │      -  │      -  │      -  │                      │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│o) Jocurile Europei     │  15.000 │   9.000 │   6.000 │   5.000 │   3.000 │   2.500 │Comitetul Olimpic și  ││- lei                   │         │         │         │         │         │         │Sportiv Român         │├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────┤│p) Jocurile INVICTUS    │         │         │         │         │         │         │                      ││- lei                   │  20.000 │  15.000 │  12.000 │   9.000 │   7.000 │   5.000 │Ministerul de resort" │└────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────────────────┘2. După alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:(11) Beneficiază de premiul stabilit pentru locul VI la Jocurile INVICTUS și participanții înscriși în competiție care nu s-au clasat pe primele 6 locuri.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării naționale,
  Mircea Dușa,
  secretar de stat
  Ministrul tineretului și sportului,
  Marius-Alexandru Dunca
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 5 octombrie 2017.Nr. 731.-----