ORDIN nr. 1.160 din 2 octombrie 2017privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 4 octombrie 2017    Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 9.878 din 2.10.2017 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 și 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– După poziția 5893 se introduc trei noi poziții, pozițiile 5894-5896, cu următorul cuprins:┌─────┬───────┬───┬────────┬──────┬──────┬────────┬───────┬────────┬───────┬─────┬──────┬────────┬────────┬────────┬────┬───────┬─────────┐│ Nr. │       │   │Denumire│      │ Con- │        │       │        │       │ sta-│      │  Preț  │  Preț  │  Preț  │    │       │  Vala-  ││ crt.│cod_cim│obs│ produs │ formă│ cen- │ Firmă/ │  DCI  │ Ambalaj│ grupa │ tut │statut│ produ- │ridicata│  amă-  │    │       │  bili-  ││     │       │   │        │      │trație│  țară  │       │        │  ATC  │_frm │ _anm │ cător  │maximal │ nuntul │sta-│Obser- │  tate   ││     │       │   │        │      │      │        │       │        │       │     │      │ (lei)  │fără TVA│ maximal│ re │vații  │  preț   ││     │       │   │        │      │      │        │       │        │       │     │      │        │ (lei)  │ cu TVA │    │       │         ││     │       │   │        │      │      │        │       │        │       │     │      │        │        │ (lei)  │    │       │         │├─────┼───────┼───┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────┼───────┼─────────┤│ 5894│ W62537│   │DEXAMET │COMPR.│0.5 mg│C.N.    │DEXA-  │Cutie   │H02AB02│  MI │      │   3,17 │   3,61 │   4,88 │  N │Cant.  │Prețurile││     │  001  │   │HASON   │      │      │UNIFARM │METHA- │cu 10   │       │     │      │        │        │        │    │15.000 │sunt     ││     │       │   │0,5 mg  │      │      │- S.A. -│SONUM  │compri- │       │     │      │        │        │        │    │cutii  │valabile ││     │       │   │        │      │      │ROMÂNIA │       │mate în │       │     │      │        │        │        │    │       │până la  ││     │       │   │        │      │      │        │       │blister │       │     │      │        │        │        │    │       │data de  ││     │       │   │        │      │      │        │       │(5 ani) │       │     │      │        │        │        │    │       │25       ││     │       │   │        │      │      │        │       │        │       │     │      │        │        │        │    │       │aprilie  ││     │       │   │        │      │      │        │       │        │       │     │      │        │        │        │    │       │2018.    │├─────┼───────┼───┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────┼───────┼─────────┤│ 5895│ W63860│   │PENTA   │SOL.  │50 mg/│C.N.    │IMUNO- │Flacon  │J06BA02│  MI │      │ 741,49 │ 771,49 │ 879,07 │  N │Cant.  │Prețurile││     │  002  │   │GLOBIN  │PERF. │  ml  │UNIFARM │GLOBU- │a 50 ml │       │     │      │        │        │        │    │45.000 │sunt     ││     │       │   │        │      │      │- S.A. -│LINĂ   │(2 ani) │       │     │      │        │        │        │    │fla-   │valabile ││     │       │   │        │      │      │ROMÂNIA │UMANĂ  │        │       │     │      │        │        │        │    │coane  │până la  ││     │       │   │        │      │      │        │NORMALĂ│        │       │     │      │        │        │        │    │       │data de  ││     │       │   │        │      │      │        │       │        │       │     │      │        │        │        │    │       │22 sep-  ││     │       │   │        │      │      │        │       │        │       │     │      │        │        │        │    │       │tembrie  ││     │       │   │        │      │      │        │       │        │       │     │      │        │        │        │    │       │2018.    │├─────┼───────┼───┼────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────┼───────┼─────────┤│ 5896│ W63860│   │PENTA   │SOL.  │50 mg/│C.N.    │IMUNO- │Flacon  │J06BA02│  MI │      │1.473,06│1.503,06│1.676,49│  N │Cant.  │Prețurile││     │  001  │   │GLOBIN  │PERF. │  ml  │UNIFARM │GLOBU- │a 100 ml│       │     │      │        │        │        │    │168.000│sunt     ││     │       │   │        │      │      │- S.A. -│LINĂ   │(2 ani) │       │     │      │        │        │        │    │fla-   │valabile ││     │       │   │        │      │      │ROMÂNIA │UMANĂ  │        │       │     │      │        │        │        │    │coane  │până la  ││     │       │   │        │      │      │        │NORMALĂ│        │       │     │      │        │        │        │    │       │data de  ││     │       │   │        │      │      │        │       │        │       │     │      │        │        │        │    │       │22 sep-  ││     │       │   │        │      │      │        │       │        │       │     │      │        │        │        │    │       │tembrie  ││     │       │   │        │      │      │        │       │        │       │     │      │        │        │        │    │       │2018.    │└─────┴───────┴───┴────────┴──────┴──────┴────────┴───────┴────────┴───────┴─────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────┴───────┴─────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Florian-Dorel Bodog
    București, 2 octombrie 2017.Nr. 1.160.-----