HOTĂRÂRE nr. 703 din 27 septembrie 2017privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 3 octombrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La sublista B "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din prețul de referință", poziția 191 se modifică și va avea următorul cuprins:┌─────┬───────────────────────────────────────────┬────────┐│ 191.│Combinații (Fenoterolum + Ipratropium)     │R03AL01 │└─────┴───────────────────────────────────────────┴────────┘2. La sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%", secțiunea C1 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din prețul de referință" se completează după cum urmează:a) la punctul G3 "Bolnavi cu proceduri intervenționale percutane, numai după implantarea unei proteze endovasculare (stent)", după poziția 1 se introduce o nouă poziție, poziția 2, cu următorul cuprins:┌───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ 2.│Ticagrelor **Ω (concentrația 90 mg, cel mult 12 luni) │ B01AC24  │└───┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘b) la punctul G31f "Psoriazis cronic sever (plăci)", după poziția 4 se introduce o nouă poziție, poziția 5, cu următorul cuprins:┌───┬──────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ 5.│Ixekizumabum**1)                              │ L04AC13  │└───┴──────────────────────────────────────────────┴──────────┘3. La sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%", secțiunea C2 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc" se completează după cum urmează:a) la punctul "P1: Programul național de boli transmisibile", subpunctul "A. Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", după poziția 22^1 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 22^2-22^6, cu următorul cuprins:┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│ 22^2│Rilpivirinum                                            │ J05AG05 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 22^3│Combinații (Dolutegravirum + Abacavirum + Lamivudinum) │ J05AR13 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 22^4│Combinații (Darunavirum + Cobicistatum) │ J05AR14 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 22^5│Combinații (Emtricitabinum + Tenofovirum) │ J05AR17 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 22^6│Combinații (Elvitegravir + Cobicistat + Emtricitabine + │ ││     │Tenofovir)                                              │ J05AR18 │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘b) la punctul "P3: Programul național de oncologie", după poziția 113 se introduce o nouă poziție, poziția 114, cu următorul cuprins:┌─────┬─────────────────────────────────┬──────────┐│ 114.│Carfilzomibum**1Ω                │ L04XX45  │└─────┴─────────────────────────────────┴──────────┘c) la punctul "P5: Programul național de diabet zaharat. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", după poziția 39 se introduce o nouă poziție, poziția 40, cu următorul cuprins:┌────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ 40.│Combinații (Saxagliptin + Dapagliflozinum)**) │ A10BD21  │└────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────┘  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 27 septembrie 2017. Nr. 703. -------