HOTĂRÂRE nr. 1.522 din 25 octombrie 2006 (**republicată**) privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping**1)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2010  Notă
  **1) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 27 noiembrie 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006 și ulterior adoptării a mai fost modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.551/2008 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 4 decembrie 2008.
   +  Articolul 1(1) Se aprobă structura organizatorică a Agenției Naționale Anti-Doping, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Numărul maxim de posturi al Agenției Naționale Anti-Doping este de 54 de posturi, inclusiv demnitarii. (la 16-10-2017, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 744 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 16 octombrie 2017 )  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale Anti-Doping, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2005 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Antidoping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 28 septembrie 2005.  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a AGENȚIEI NAȚIONALE ANTI-DOPING
  (la 16-10-2017, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 744 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 16 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 2REGULAMENT de organizare și funcționare a Agenției Naționale Anti-Doping