HOTĂRÂRE nr. 1 din 21 septembrie 1999pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 30 septembrie 1999    Plenul Curţii Constituţionale adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 12 din 4 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 12 noiembrie 1997, se modifica după cum urmează:1. Alineatul 1 al articolului 33 va avea următorul cuprins:"Secretariatul Curţii Constituţionale are în structura sa birouri, oficii, servicii şi Direcţia generală economică."2. Ultimul alineat al articolului 34 va avea următorul cuprins:"Inlocuitorul de drept al secretarului general este directorul general al Direcţiei generale economice."3. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Direcţia generală economică, având în structura sa Serviciul financiar-contabilitate şi Serviciul aprovizionare-administrativ, asigura elaborarea, fundamentarea şi executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Curţii, exercitarea de către secretarul general a calităţii sale de ordonator de credite şi efectuarea lucrărilor de personal, salarizare, administrarea bunurilor din patrimoniul Curţii, activitatea de aprovizionare şi transport, realizarea altor prestaţii administrative de care depinde funcţionarea Curţii.Directorul general al Direcţiei generale economice coordonează şi răspunde de activitatea serviciilor din subordine."  +  Articolul 2Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Hotărârea a fost adoptată de Plenul Curţii Constituţionale la data de 21 septembrie 1999, cu participarea domnilor: Lucian Mihai - preşedinte, prof. univ. dr. Ioan Muraru, prof. univ. dr. Costica Bulai, prof. univ. dr. Lucian Stangu, conf. univ. dr. Romul Petru Vonica, prof. univ. dr. Nicolae Popa, Constantin Doldur şi Kozsokar Gabor, judecători.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,LUCIAN MIHAI------------