HOTĂRÂRE nr. 15 din 1 martie 2017privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017  În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC Se aprobă componența nominală și conducerea Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 1 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  București, 1 martie 2017. Nr. 15.  +  Anexă
  COMPONENȚA NOMINALĂ ȘI CONDUCEREA
  Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare
  1. Stan Ioan, senator, membru al Grupului parlamentar PSD - președinte2. Petric Octavian, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD3. Bogdan Gheorghe-Dănuț, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD4. Peța Eliza-Mădălina, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD5. Boboc Valentin Gabriel, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD6. Nosa Iuliu, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD7. Tudor Beatrice, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD8. Todor Adrian, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD9. Andrușcă Dănuț, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD10. Gavriliță Bianca-Miruna, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD11. Stănescu Paul, senator, membru al Grupului parlamentar PSD12. Marin Gheorghe, senator, membru al Grupului parlamentar PSD13. Palăr Ionel, deputat, membru al Grupului parlamentar PNL14. Voicu Mihai Alexandru, deputat, membru al Grupului parlamentar PNL15. Șovăială Constantin, deputat, membru al Grupului parlamentar PNL16. Oprea Dumitru, deputat, membru al Grupului parlamentar PNL17. Oprea Mario-Ovidiu, senator, membru al Grupului parlamentar PNL18. Vela Ion Marcel, senator, membru al Grupului parlamentar PNL19. Ghinea Cristian, deputat, membru al Grupului parlamentar USR20. Mihail Radu-Mihai, senator, membru al Grupului parlamentar USR21. Kelemen Hunor, deputat, membru al Grupului parlamentar UDMR22. Derzsi Akos, senator, membru al Grupului parlamentar UDMR23. Gavrilescu Grațiela Leocadia, deputat, membru al Grupului parlamentar ALDE24. Steriu Valeriu-Andrei, deputat, membru al Grupului parlamentar PMP (la 29-09-2017, Punctul 24 din Anexă a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 72 din 27 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 29 septembrie 2017 ) 25. Petrețchi Nicolae-Miroslav, deputat, membru al Grupului parlamentar al minorităților naționale
  ----