HOTĂRÂRE nr. 10 din 1 martie 2017privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017  În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC Se aprobă componența nominală și conducerea Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 1 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  București, 1 martie 2017. Nr. 10.  +  Anexă
  COMPONENȚA NOMINALĂ ȘI CONDUCEREA
  Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară
  a Cooperării Economice a Mării Negre
  1. Zamfira Constantin-Cătălin, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD2. Vișan George-Gabriel, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD3. Vulpescu Ioan, senator, membru al Grupului parlamentar PSD4. Anastase Roberta Alma, deputat, membru al Grupului parlamentar PNL - președinte5. Popescu Virgil-Daniel, deputat, membru al Grupului parlamentar PNL (la 29-09-2017, Punctul 5 din Anexă a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 70 din 27 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 29 septembrie 2017 ) 6. Barna Ilie Dan, deputat, membru al Grupului parlamentar USR7. Antal Istvan-Janos, deputat, membru al Grupului parlamentar UDMR
  ----