ORDIN nr. 943 din 14 septembrie 2017privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 25 septembrie 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 1.608 din 14.09.2017 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) și (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul VIII, tabelul cuprinzând „Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2017“ se modifică și va avea următorul cuprins:                                                                                           mii lei┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┐│                  Denumire program de sănătate                           │  Credite de  │   Credite    ││                                                                         │  angajament  │   bugetare   ││                                                                         │    an 2017   │    an 2017   │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul național de oncologie, din care:                               │  1.753.624,17│  1.753.564,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice          │              │              ││(adulți și copii)*)                                                      │  1.571.847,00│  1.572.923,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni │              │              ││oncologice prin PET-CT                                                   │     20.974,00│     19.898,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin      │              │              ││endoprotezare                                                            │        512,00│        512,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii minime reziduale   │              │              ││a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic  │              │              ││și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți          │      2.049,17│      1.989,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice        │              │              ││realizate în regim de spitalizare de zi (adulți și copii)                │    158.123,00│    158.123,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne           │              │              ││(sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți                        │        119,00│        119,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul național de diabet zaharat                                     │    962.138,44│    962.138,44│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de        │              │              ││origine umană                                                            │     53.623,00│     53.623,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul național de tratament pentru boli rare*)                       │    148.539,00│    148.539,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul național de tratament al bolilor neurologice                   │    124.532,00│    124.532,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei              │    202.288,84│    202.288,84│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive      │              │              ││implantabile (implant cohlear și proteze auditive)                       │     20.739,00│     20.739,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul național de boli endocrine                                     │      2.601,00│      2.601,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul național de ortopedie                                          │     85.628,00│     85.628,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice         │        633,00│        633,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul național de boli cardiovasculare                               │    131.996,00│    131.996,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul național de sănătate mintală                                   │      1.761,00│      1.761,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de  │              │              ││înaltă performanță, din care:                                            │     33.551,83│     33.612,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Subprogramul de radiologie intervențională                               │     21.192,00│     21.192,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la      │              │              ││tratamentul medicamentos                                                 │     11.226,83│     11.287,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite     │              │              ││la copil                                                                 │        433,00│        433,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de           │              │              ││neurostimulator medular                                                  │        700,00│        700,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu          │              │              ││insuficiență renală cronică                                              │    976.244,00│    976.244,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│TOTAL                                                                    │  4.497.899,28│  4.497.899,28│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Cost-volum                                                               │    419.830,00│    419.830,00│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│TOTAL GENERAL                                                            │  4.917.729,28│  4.917.729,28│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┘ Notă
  *) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.
  2. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli cardiovasculare“, la subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 3), după litera v) se introduce o nouă literă, litera w), cu următorul cuprins:w) Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Spiridon» Iași3. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli cardiovasculare“, la subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 5, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:p) Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Spiridon» Iași4. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli cardiovasculare“, la subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 14), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I. M. Georgescu» Iași.5. La capitolul IX, titlul „Programul național de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT (adulți și copii)“, subtitlul „Criterii de eligibilitate“, la punctul 2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) detecția bolii reziduale sau a recidivei cancerului tiroidian papilar cu nivel crescut de tiroglobulină și scintigramă cu radioiod negativă.6. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:j) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» București.7. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, la punctul 1) „Indicatori fizici“, literele o), și r) se modifică și vor avea următorul cuprins:o) număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă: 86;...............................................................................................r) număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină: 10;8. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 5), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:n) Spitalului Județean de Urgență Alexandria.9. La capitolul IX, titlul „ Programul național de ortopedie“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 2), după litera b.7) se introduc două noi litere, literele b.8) și b.9), cu următorul cuprins:b.8) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» București;b.9) Spitalul Clinic Militar de Urgență «Victor Popescu» Timișoara.
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Răzvan Teohari Vulcănescu
  București, 14 septembrie 2017.Nr. 943.----