ORDIN nr. 2.412 din 13 septembrie 2017pentru modificarea art. 18 din Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanțelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 324/2016
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 25 septembrie 2017    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IArticolul 18 din Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanțelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 324/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 28 martie 2016, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat se transmit, potrivit legii, organelor fiscale centrale care procedează la înregistrarea, încasarea și recuperarea sumelor individualizate prin acestea, potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Ionuț Mișa
    București, 13 septembrie 2017. Nr. 2.412.----