HOTĂRÂRE nr. 574 din 29 iulie 1964privind unele drepturi ce se acordă în ţara angajaţilor scoşi din producţie pentru a fi încadraţi la organizaţii internaţionale precum şi sotiilor salariate care îşi urmează sotii trimişi în misiuni permanente în străinătate
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 39 din 1 august 1964    Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Române hotărăşte:1. Angajaţilor scoşi din producţie care sînt trimişi sa lucreze la organizaţii internaţionale cu aprobarea organelor competente din Republica Populara Romina, precum şi sotiilor salariate care îşi urmează sotii trimişi în misiuni permanente în străinătate, pe tot timpul cît lipsesc din ţara li se considera vechime în munca.Organele centrale care au trimis persoanele respective în misiune în străinătate sînt autorizate sa consemneze aceasta în cărţile lor de muncă.2. La terminarea misiunii în străinătate, organele centrale care au trimis persoanele respective, împreună cu organul ierarhic superior al unităţilor de la care au provenit aceşti salariaţi, vor asigura persoanelor prevăzute la articolul 1 o munca echivalenta cu cea avută la data plecării în străinătate în una din unităţile subordonate instituţiei de la care au provenit.Obligaţia prevăzută la alineatul precedent încetează dacă persoana indreptatita nu se prezintă la locul de muncă în termen de 15 zile de la data la care a fost incunostiintata cu privire la noul loc de muncă.3. Persoanele, care înainte de data prezentei hotărîri au fost încadrate la organizaţii internaţionale precum şi cele care au lipsit din ţara fiindca şi-au urmat sotii, în condiţiile articolului 1, beneficiază de vechime în munca pe întreaga perioadă de timp cît s-au aflat în aceasta situaţie.Preşedintele Consiliuluide Miniştri,Ion Gheorghe Maurer---------