RECTIFICARE nr. 903 din 29 noiembrie 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 903/2016
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 19 septembrie 2017;    În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 903/2016 pentru aprobarea Planului național de mobilitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1017 din 19 decembrie 2016, se face următoarea rectificare:– în anexa nr. 2, la nr. crt. 138, coloana a 3-a „Localitate“, în loc de: „BAIA DE ARIEȘ“ se va citi: „LUPȘA“.----