ORDIN nr. 4.783 din 30 august 2017privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de etică și management universitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 19 septembrie 2017  În baza prevederilor art. 125, 192, 217 și 218 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de etică și management universitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se abrogă art. 2 din Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.085/2016 privind constituirea Consiliului de etică și management universitar și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de etică și management universitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1036 din 22 decembrie 2016.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului Educației Naționale, respectiv de către membrii Consiliului de etică și management universitar.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  București, 30 august 2017.Nr. 4.783.  +  ANEXĂREGULAMENT
  de organizare și funcționare a Consiliului
  de etică și management universitar