ORDIN nr. 2.372 din 9 august 2017pentru aprobarea modelului, conținutului, precum și a instrucțiunilor de completare a formularului (700) "Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal", cod 14.13.01.10.01
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 18 septembrie 2017  Având în vedere dispozițiile art. 86, 88 și art. 89 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul, conținutul, precum și instrucțiunile de completare a formularului (700) „Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal“, cod 14.13.01.10.01, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Formularul prevăzut la art. 1 se utilizează pentru înregistrarea/modificarea tipurilor de obligații fiscale pentru care contribuabilul/plătitorul are obligația declarării.  +  Articolul 3Formularul prevăzut la art. 1 se utilizează exclusiv pentru declararea prin mijloace electronice de transmitere la distanță a mențiunilor privind vectorul fiscal.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu 1 ianuarie 2018.  +  Articolul 5Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 9 august 2017.Nr. 2.372.  +  ANEXĂ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI                                                │├─────────────────────────────────────────┬─────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ           │         │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │├─────────────────────────────────┬───────┴─────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│2. DENUMIRE/NUME ȘI PRENUME      │                                                        │├─────────────────────────────────┴────────────────────┬───────────────────────────────────┤│3. DECLARAȚIA DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ DEPUSĂ INIȚIAL  │                                   │└──────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│II. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL                                                          │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│1. Taxa pe valoarea adăugată                                                           │  │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│1.1. Perioada fiscală                                                                     │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│1.1.2 Lunară                                                                           │  │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│1.1.3 Trimestrială                                                                     │  │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┐│2. Impozit pe profit                                                                   │  │├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤│2.1. Luare în evidență        │  │Începând cu data de       │  │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│2.2. Scoatere din evidență    │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│2.3. Perioada fiscală                                                                     │├──────────────────────────────┬──┬─────────────────────────────────────────────────────┬──┤│2.3.1. Trimestrială           │  │2.3.2. Anuală, cu plăți anticipate trimestriale      │  │├──────────────────────────────┴──┴─────────────────────────────────────────────────────┼──┤│2.3.3. Anuală                                                                          │  │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│3. Impozit pe veniturile microintreprinderilor                                            │├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│3.1. Luare în evidență        │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│3.2. Scoatere din evidență    │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│4. Accize                                                                                 │├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│4.1. Luare în evidență        │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│4.2. Scoatere din evidență    │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│5. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor și contribuții      ││sociale                                                                                   │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5.1. Perioada fiscală                                                                     │├──────────────────────────────┬──┬─────────────────────────────────────────────────────┬──┤│5.1.1. Lunară potrivit legii  │  │5.1.2. Lunară prin opțiune                           │  │├──────────────────────────────┴──┴─────────────────────────────────────────────────────┼──┤│5.1.3. Trimestrială                                                                    │  │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│5.2. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor                │  │├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤│5.2.1. Luare în evidență      │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│5.2.2. Scoatere din evidență  │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤│5.3. Contribuția de asigurări sociale                                                  │  │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│5.3.1 Datorată de angajator                                                            │  │├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤│5.3.1.1 Luare în evidență     │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│5.3.1.2 Scoatere din evidență │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤│5.3.2 Datorată de angajat                                                              │  │├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤│5.3.2.1 Luare în evidență     │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│5.3.2.2 Scoatere din evidentă │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤│5.4. Contribuția de asigurări sociale de sănătate                                      │  │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│5.4.1 Datorată de angajator                                                            │  │├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤│5.4.1.1 Luare în evidență     │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│5.4.1.2 Scoatere din evidență │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤│5.4.2 Datorată de angajat                                                              │  │├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤│5.4.2.1 Luare în evidență     │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│5.4.2.2 Scoatere din evidență │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤│5.5. Contribuția pentru concedii și indemnizații (datorată de angajator)               │  │├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤│5.5.1 Luare în evidență       │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│5.5.2 Scoatere din evidență   │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤│5.6. Contribuția de asigurări pentru șomaj                                             │  │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│5.6.1 Datorată de angajator                                                            │  │├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤│5.6.1.1 Luare în evidență     │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│5.6.1.2 Scoatere din evidență │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤│5.6.2 Datorată de angajat                                                              │  │├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤│5.6.2.1 Luare în evidență     │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│5.6.2.2 Scoatere din evidență │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤│5.7. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale           │  ││(datorată de angajator)                                                                │  │├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤│5.7.1 Luare în evidență       │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│5.7.2 Scoatere din evidență   │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤│5.8. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariate              │  ││(datorată de angajator)                                                                │  │├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤│5.8.1 Luare în evidență       │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│5.8.2 Scoatere din evidență   │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤│6. Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății                 │  │├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤│6.1. Luare în evidență        │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│6.2. Scoatere din evidență    │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤│7. Redevențe miniere                                                                   │  │├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤│7.1. Luare în evidență        │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│7.2. Scoatere din evidență    │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤│8. Redevențe petroliere                                                                │  │├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤│8.1. Luare în evidență        │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│8.2. Scoatere din evidentă    │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤│9. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural  │  │├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤│9.1. Luare în evidență        │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│9.2. Scoatere din evidență    │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤│10. Impozit asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementarii       │  ││prețurilor din sectorul gazelor naturale                                               │  │├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤│10.1. Luare în evidență       │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│10.2. Scoatere din evidență   │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤│11. Impozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele │  ││decât gazele naturale                                                                  │  │├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤│11.1. Luare în evidență       │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│11.2. Scoatere din evidență   │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│11.3. Activități care intră sub incidența acestui impozit                                 │├──────────────────────────────────────┬──┬─────────────────────────────────────────────┬──┤│Exploatare forestieră - Cod CAEN 0220 │  │Extracția cărbunelui superior - Cod CAEN 0510│  │├──────────────────────────────────────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┤│Extracția cărbunelui inferior -       │  │                                             │  ││Cod CAEN 0520                         │  │Extracția petrolului brut - Cod CAEN 0610    │  │├──────────────────────────────────────┴──┴─────────────────────────────────────────────┼──┤│Extracția minereurilor feroase - Cod CAEN 0710                                         │  │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│Extracția minereurilor de uraniu și toriu - Cod CAEN 0721                              │  │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│Extracția altor minereuri metalifere neferoase - Cod CAEN 0729                         │  │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤│Alte activități extractive                                                                │├───────────────────────┬──┬─────────────────────────┬──┬───────────────────────────────┬──┤│Cod CAEN 0811          │  │ Cod CAEN 0812           │  │Cod CAEN 0891                  │  │├───────────────────────┼──┼─────────────────────────┼──┼───────────────────────────────┼──┤│Cod CAEN 0892          │  │ Cod CAEN 0893           │  │Cod CAEN 0899                  │  │├───────────────────────┴──┴─────────────────────────┴──┴───────────────────────────────┴──┤│12. Taxe datorate potrivit legislației din domeniul jocurilor de noroc                    │├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│12.1. Luare în evidență       │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│12.2. Scoatere din evidență   │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼──┤│13. Impozit specific unor activități                                                   │  │├──────────────────────────────┬──┬──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│13.1. Luare în evidență       │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┼──┼──────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│13.2. Scoatere din evidență   │  │Începând cu data de       │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────┴──┴──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│13.3. Activități care intră sub incidența acestui impozit                                 │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤│Hoteluri și alte facilități de cazare similare - Cod CAEN 5510                         │  │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - Cod CAEN 5520       │  │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere - Cod CAEN 5530                            │  │├────────────────────────────────────────────────┬──┬───────────────────────────────────┼──┤│Alte servicii de cazare - Cod CAEN 5590         │  │Restaurante - Cod CAEN 5610        │  │├────────────────────────────────────────────────┴──┴───────────────────────────────────┼──┤│Activități de alimentație (catering) pentru evenimente - Cod CAEN 5621                 │  │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│Alte servicii de alimentație n.c.a. - Cod CAEN 5629                                    │  │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤│Baruri și alte activități de servire a băuturilor - Cod CAEN 5630                      │  │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest ││formular sunt corecte și complete                                                         │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤┌─────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤│Numele și prenumele persoanei care face declarația   │                                    │├──────────────────────────────────────────┬──────────┴────────────────────────────────────┤│Funcția                                   │                                               │├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│Semnătura                                 │                                               │├──────────────────────────────────────────┼─────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│Data                                      │                 │  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │└──────────────────────────────────────────┴─────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│                  Loc rezervat organului fiscal                                           │├──────────────────────┬───────────────────┬─────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│Număr înregistrare    │                   │Dată înregistrare│  │ /│  │  │/ │  │  │  │  │  │└──────────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ Cod 14.13.01.10.01
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului (700) „Declarație pentru înregistrarea/modificarea
  categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal“
   +  Depunerea declarațieiDeclarația pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal, denumită în continuare declarație, se completează și se depune ori de câte ori contribuabilii/plătitorii solicită, ulterior înregistrării fiscale, înregistrarea în vectorul fiscal a unor noi categorii de obligații fiscale sau modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise inițial în vectorul fiscal.Declarația se depune exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin intermediul Sistemului electronic național, la termenele stabilite de legislația în vigoare.Declarația se depune prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro, în condițiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului electronic național, cu modificările și completările ulterioare.Semnarea declarației se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, și ale Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.  +  Completarea declarațieiI. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUIRândul 1. Cod de identificare fiscalăSe va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului.Rândul 2. Denumire/Nume și prenumeSe completează cu denumirea/numele și prenumele contribuabilului.Rândul 3. Declarația de înregistrare fiscală depusă inițialContribuabilii vor alege din lista drop-down declarația depusă cu ocazia înregistrării fiscale inițiale:– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (010);– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente (013);– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România (015);– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (016);– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal (020);– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane fizice care nu dețin cod numeric personal (030);– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru instituții publice (040);– Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (070).Contribuabilii care s-au înregistrat fiscal odată cu înmatricularea în registrul comerțului vor selecta: formularul 070, în cazul persoanelor fizice autorizate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, respectiv formularul 010, în cazul celorlalți contribuabili care se înregistrează, potrivit legii speciale, la Oficiul Național al Registrului Comerțului.II. DATE PRIVIND VECTORUL FISCALRândul 1. Taxa pe valoarea adăugatăSe marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, cu excepția situației în care a efectuat în cursul anului calendaristic respectiv una sau mai multe achiziții intracomunitare de bunuri înainte de înregistrarea în scopuri de TVA.Rândul 2. Impozit pe profitSe marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.Rândurile 2.3.1 - 2.3.3 se marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării obligației fiscale în vectorul fiscal.Rândul 3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilorSe marchează cu „X“ de către contribuabilii care sunt obligați la declararea și plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii.Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.Atenție! Data luării în evidență și scoaterii din evidență se stabilește conform prevederilor titlului III „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor“din Codul fiscal.Rândul 4. AccizeSe marchează cu „X“ de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.Rândurile 4.1 și 4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.Rândul 5. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor și contribuții socialeRândul 5.1. Perioada fiscală:Rândul 5.1.1 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația de a declara lunar impozitul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor și contribuții sociale, potrivit legii.Rândul 5.1.2 se marchează cu „X“ de contribuabilii care îndeplinesc condițiile de la art. 147 alin. (8) din Codul fiscal și care optează pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor și a contribuțiilor sociale, potrivit legii.Rândul 5.1.3 se marchează cu „X“ de contribuabilii prevăzuți la art. 147 alin. (4) din Codul fiscal.Rândul 5.2. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilorSe marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația de declarare a impozitului pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor.Rândurile 5.2.1 și 5.2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.Rândul 5.3. Contribuția de asigurări socialeRândul 5.3.1 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal. Rândurile 5.3.1.1 și 5.3.1.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 5.3.2 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 5.3.2.1 și 5.3.2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 5.4. Contribuția de asigurări sociale de sănătateRândul 5.4.1 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 5.4.1.1 și 5.4.1.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 5.4.2 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 5.4.2.1 și 5.4.2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 5.5. Contribuția pentru concedii și indemnizații (datorată de angajator)Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 5.5.1 și 5.5.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 5.6. Contribuția de asigurări pentru șomajRândul 5.6.1 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 5.6.1.1 și 5.6.1.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 5.6.2 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 5.6.2.1 și 5.6.2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 5.7. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale (datorată de angajator)Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 5.7.1 și 5.7.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 5.8. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale (datorată de angajator)Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora, care au obligația să declare această contribuție, potrivit prevederilor Codului fiscal.Rândurile 5.8.1 și 5.8.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 6. Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătățiiSe marchează cu „X“ numai de persoanele juridice române care au obligația să declare această contribuție, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015.Rândurile 6.1 și 6.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, de către plătitorii contribuției trimestriale pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 7. Redevențe miniereLa înregistrarea inițială se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.Rândurile 7.1 și 7.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 8. Redevențe petroliereLa înregistrarea inițială se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.Rândurile 8.1 și 8.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 9. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului naturalSe marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu modificările ulterioare.Rândurile 9.1 și 9.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 10. Impozit asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturaleSe marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare.Rândurile 10.1 și 10.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 11. Impozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturaleSe marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare.Rândurile 11.1 și 11.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 11.3 Activități care intră sub incidența acestui impozitSe marchează cu „X“ codul CAEN care intră sub incidența impozitului pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 6/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare.Rândul 12. Taxe datorate potrivit legislației din domeniul jocurilor de norocSe marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare aceste taxe.Rândurile 12.1 și 12.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 13. Impozit specific unor activitățiSe marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.Rândurile 13.1 și 13.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale.Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.Rândul 13.3 Activități care intră sub incidența acestui impozitSe marchează cu „X“ codul CAEN corespunzător activităților desfășurate care intră sub incidența impozitului specific prevăzut în Legea nr. 170/2016.
  -----