ORDIN nr. 297 din 30 august 2017privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 18 septembrie 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. 2.531/F din 8.08.2017 întocmit de Autoritatea Națională Fitosanitară,în temeiul:– art. 5 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2015 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Fitosanitare;– art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, cu modificările și completările ulterioare;– art. 34 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor*. Notă
  * Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor poate fi consultat pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la Secțiunea Fitosanitar - link: http://www.madr.ro/utilizarea-durabila-a-pesticidelor.html
   +  Articolul 2Autoritatea Națională Fitosanitară va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  București, 30 august 2017.Nr. 297.------