HOTĂRÂRE nr. 61 din 13 septembrie 2017privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 15 septembrie 2017  Ținând cont de solicitarea de prelungire cu încă un termen de 60 de zile a activității Comisiei datorată blocării activității prin refuzul domnului Augustin Lazăr, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de a pune la dispoziția Comisiei parlamentare de anchetă Dosarul nr. 213/P/2017, clasat, precum și de refuzul doamnei Laura Codruța Kovesi, procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de a răspunde la întrebarea adresată,în temeiul art. 67 din Constituția României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 12 mai 2017, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) La cererea motivată a președintelui Comisiei parlamentare de anchetă plenul Parlamentului poate prelungi termenul prevăzut la alin. (1) cu câte 60 de zile.2. La anexă, punctul III „Componența biroului comisiei“ se modifică după cum urmează:– doamna deputat Oana Consuela Florea (PSD) - președinte.  +  Articolul IITermenul prevăzut la art. 9 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește cu 60 de zile.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 13 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 13 septembrie 2017.Nr. 61.-----