HOTĂRÂRE nr. 612 din 30 august 2017pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", județele Brăila și Tulcea
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 11 septembrie 2017  În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, județele Brăila și Tulcea, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț MișaBucurești, 30 august 2017.Nr. 612.  +  ANEXĂ
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“
  Titular: Ministerul TransporturilorBeneficiar: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. Amplasament: județele Brăila și TulceaIndicatorii tehnico-economici    Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)     mii lei     2.593.744    (în prețuri la data de    22.02.2017/1 euro = 4,5217 lei)    din care: C + M                                  mii lei     2.208.453    Eșalonarea investiției: INV/C + M    Anul I                                           mii lei       850.000                                                     ───────      ────────                                                     mii lei       750.000    Anul II                                          mii lei       850.000                                                     ───────      ────────                                                     mii lei       750.000    Anul III                                         mii lei       460.000                                                     ───────      ────────                                                     mii lei       360.000    Anul IV                                          mii lei       433.744                                                     ───────      ────────                                                     mii lei       348.453    Capacități:    Lungimea traseu principal    Din care:                                          km           19,095    Drum principal (Brăila - Jijila):    Lungime                                            km           16,901    Lățime platformă                                   ml      22,00 pe 5,746 km    Din care: parte carosabilă                         ml           4 x 3,50    Lățime platformă                                   ml     11,00 pe 11,155 km    Din care: parte carosabilă                         ml           2 x 3,50    Pod suspendat:    Lungime pod                                        ml           1.974,30    Număr deschideri                                  buc.            3    Viaducte de acces                                  ml      2 buc. x 110    Număr deschideri viaducte                         buc.            2    Drum de legătură (racord cu Măcin):    Lungime                                            km           4,328    Lățime platformă                                   ml          11,00    Din care: parte carosabilă                         ml           2 x 3,50    Structuri (poduri, pasaje):    Pasaj CF                                          buc.            1    Poduri                                            buc.           21    Nod rutier                                        buc.            1    Intersecții la nivel                              buc.            6    Durata de realizare a investiției:                luni           48Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  ----