RECTIFICARE nr. 25 din 30 august 2017referitoare la Ordonanța Guvernului nr. 25/2017
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 11 septembrie 2017    În cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, se face următoarea rectificare:– la art. I pct. 11, în cuprinsul anexei nr. 1 la titlul VIII, la nr. crt. 11, coloana 3, ultima poziție, în loc de: „1976,36“ se va citi: „1976,36**“.----