ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 137 din 22 septembrie 1999privind modificarea și completarea Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul ILegea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 21 iunie 1999, se modifica și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Inspecția Muncii are în subordine inspectorate teritoriale de muncă, unități cu personalitate juridică, care se organizează în fiecare județ și în municipiul București.2. Articolul 22 se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 72/1996 privind finanțele publice, un procent de 15% din sumele încasate cu titlu de amenda constituie venituri extrabugetare care se încasează, se administrează, se contabilizeaza și se utilizează de Inspecția Muncii.(4) Veniturile prevăzute la alin. (3) se vor folosi pentru constituirea fondului de stimulare a personalului încadrat la Inspecția Muncii. Modul de repartizare a stimulentelor se stabilește de către inspectorul general de stat.3. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Sumele realizate în condițiile art. 7, care se gestionează în regim extrabugetar, se păstrează la trezoreria statului și sunt purtătoare de dobânda.  +  Articolul IILegea nr. 108/1999, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată, ulterior aprobării ei de către Parlament, în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și protecției
  sociale,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remeș
  ------------