NORME METODOLOGICE din 22 mai 2014privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 29 mai 2014  Notă
  Aprobate de Ordinul nr. 720/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 29 mai 2014
   +  Titlul I Execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, cu excepția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii  +  Capitolul I Operațiuni care se efectuează la data de 1 iulie 2014 pentru transferul sumelor din conturile de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului în conturile temporare de venituri și cheltuieli bugetareA. Operațiunile de transfer al sumelor reprezentând venituri bugetareA.1. În cazul veniturilor bugetare aferente sursei de finanțare "Integral venituri proprii"  +  Articolul 1(1) La data de 1 iulie 2014, instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) totalul sumelor reprezentând venituri proprii încasate în anul 2014, diminuate cu eventualele depozite constituite din veniturile curente ale anului 2014 care nu au ajuns la scadență la data de 1 iulie 2014, din conturile de disponibilități în care au fost încasate sumele respective în contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 "Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, în curs de clarificare".(2) Sumele reprezentând venituri ale anului 2014 care se află în depozite, care nu au ajuns la scadență la data de 1 iulie 2014, se virează cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) de către unitățile Trezoreriei Statului, pe data de 1 iulie 2014, din contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 41.01.00 "Disponibilități din venituri curente constituite în depozite" în contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 "Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, în curs de clarificare".A.2. În cazul sumelor încasate de la finanțatori aferente surselor de finanțare: credite interne, credite externe și fonduri externe nerambursabile  +  Articolul 2(1) La data de 1 iulie 2014, sumele încasate în anul 2014 de instituțiile publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile, întocmit în structura prevăzută în anexa nr. 8 la Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare OMFP nr. 1.954/2005, se virează din contul de disponibil corespunzător în care au fost încasate sumele respective în contul de venituri bugetare al bugetului fondurilor externe nerambursabile, astfel:- la subdiviziunea de venituri bugetare 36.25.00 "Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, în curs de clarificare", în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat atât cu venituri, cât și cu cheltuieli;- la subdiviziunea de venituri bugetare 41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile", în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat numai cu cheltuieli.(2) La data de 1 iulie 2014, sumele încasate în anul 2014 de instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe se virează din contul de disponibil corespunzător, ca sursă de finanțare a cheltuielilor bugetelor respective, la următoarele subdiviziuni de venituri bugetare, după caz:- 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne";- 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe".B. Operațiunile de transfer al sumelor reprezentând cheltuieli bugetareB.1. În cazul cheltuielilor bugetare aferente sursei de finanțare "Integral venituri proprii"  +  Articolul 3(1) La data de 1 iulie 2014, instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii prezintă unităților Trezoreriei Statului ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite la nivelul totalului plăților de casă care au fost efectuate în anul 2014 din conturile de disponibilități prin care și-au derulat bugetul respectiv.(2) Plățile prevăzute la alin. (1) se dispun din conturile de cheltuieli bugetare ale bugetului de venituri proprii - subdiviziunea de cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 "Operațiuni în curs de clarificare - Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", în conturile de disponibil din care s-au efectuat plățile care fac obiectul regularizării.(3) Pentru operațiunile de plăți prevăzute la alin. (2) nu se întocmesc cereri pentru deschiderea de credite bugetare.B.2. În cazul cheltuielilor bugetare aferente surselor de finanțare: credite interne, credite externe și fonduri externe nerambursabile  +  Articolul 4(1) La data de 1 iulie 2014 instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii prezintă unităților Trezoreriei Statului ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite distinct pe fiecare sursă de finanțare, la nivelul totalului plăților de casă care au fost efectuate în anul 2014 din bugetele aferente surselor de finanțare respective.(2) Plățile prevăzute la alin. (1) se dispun din conturile de cheltuieli bugetare ale bugetului creditelor interne, bugetului creditelor externe sau bugetului fondurilor externe nerambursabile, după caz - subdiviziunea de cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 "Operațiuni în curs de clarificare - Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", în conturile de disponibil din care s-au efectuat plățile care fac obiectul regularizării.(3) Pentru operațiunile de plăți prevăzute la alin. (2) nu se întocmesc cereri pentru deschiderea de credite bugetare.C. Operațiunile de transfer al excedentelor bugetare înregistrate la finele anului 2013 și al disponibilităților aferente veniturilor proprii, creditelor interne, creditelor externe și fondurilor externe nerambursabile provenind din anii anterioriC.1. În cazul excedentului aferent sursei de finanțare "Integral venituri proprii"  +  Articolul 5(1) La data de 1 iulie 2014, instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) excedentul bugetului de venituri proprii înregistrat la finele anului 2013, inclusiv eventualele sume utilizate din excedent în anul 2014, în conturile corespunzătoare de excedente bugetare prevăzute la pct. II din anexă. Sumele care se transferă în conturile corespunzătoare de excedente bugetare se diminuează cu excedentul utilizat pentru constituirea depozitelor care nu au ajuns la scadență la data la care se efectuează transferul.(2) Sumele utilizate din excedent pentru efectuarea de plăți în anul 2014 se transferă din contul corespunzător de excedent, prevăzut la pct. II din anexă, în care au fost transferate, potrivit prevederilor alin. (1), în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.00 "Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli".C.2. În cazul surselor de finanțare aferente creditelor interne, creditelor externe și fondurilor externe nerambursabile provenind din anii anteriori  +  Articolul 6(1) La data de 1 iulie 2014, instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii care au avut aprobate în bugetul fondurilor externe nerambursabile atât venituri, cât și cheltuieli și au înregistrat la finele anului 2013 excedent al acestui buget transferă excedentul cumulat la finele anului 2013, inclusiv eventualele sume utilizate din excedent în anul 2014, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul corespunzător de excedent al bugetului respectiv prevăzut la pct. II din anexă. Concomitent, sumele utilizate din excedent pentru efectuarea de plăți în anul 2014 se transferă din contul corespunzător de excedent, prevăzut la pct. II din anexă, în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.00 "Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli".(2) La data de 1 iulie 2014, instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, care nu au avut aprobate venituri în bugetul fondurilor externe nerambursabile, virează ca sursă de finanțare, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), sumele reprezentând disponibilități din fonduri externe nerambursabile aflate în soldul conturilor de disponibilități la finele anului 2013 în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile".(3) Sumele reprezentând disponibilități din credite interne și credite externe aflate în soldul conturilor de disponibilități la finele anului 2013 se transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) la data de 1 iulie 2014, ca sursă de finanțare a cheltuielilor bugetelor respective, la subdiviziunile de venituri bugetare, după caz:- 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne";- 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe".D. Operațiuni efectuate de unitățile Trezoreriei Statului, aferente depozitelor constituite în anul 2014 de instituțiile publice autonome și de instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii și care nu au ajuns la scadență la data de 1 iulie 2014  +  Articolul 7(1) Sumele reprezentând venituri ale anului 2014 care se află în depozite care nu au ajuns la scadență la data de 1 iulie 2014 se virează cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) de către unitățile Trezoreriei Statului, la scadență, din contul de disponibil 44.01 "Depozite ale instituțiilor publice pe 1 lună" și din contul 44.02 "Depozite ale instituțiilor publice pe 3 luni", după caz, în contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 41.01.00 "Disponibilități din venituri curente constituite în depozite".(2) Depozitele care nu au ajuns la scadență la data de 1 iulie 2014 constituite din excedentul înregistrat la finele anului 2013 se virează cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) de către unitățile Trezoreriei Statului, la scadență, din contul de disponibil 44.01 "Depozite ale instituțiilor publice pe 1 lună" și din contul 44.02 "Depozite ale instituțiilor publice pe 3 luni", după caz, la data expirării depozitelor constituite la unitățile Trezoreriei Statului, în contul corespunzător de excedent prevăzut la pct. II din anexă.E. Prevederi aplicabile unor conturi de disponibilități  +  Articolul 8Prevederile lit. A-D nu se aplică sumelor aflate în soldurile conturilor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, potrivit prevederilor art. 80.  +  Capitolul II Operațiuni care se efectuează în perioada 1 iulie 2014-31 august 2014 pentru transferul sumelor din conturile temporare de venituri și cheltuieli bugetare în conturile corespunzătoare de venituri și cheltuieli bugetare deschise pe structura clasificației bugetare COFOG 3A. Operațiunile de transfer al sumelor reprezentând venituri bugetareA.1. În cazul veniturilor bugetare aferente sursei de finanțare "Integral venituri proprii"  +  Articolul 9Instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii procedează la distribuirea, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), a tuturor sumelor transferate potrivit prevederilor art. 1, din contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 "Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, în curs de clarificare" în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, deschise potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005. La finele zilei de 31 august 2014, contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 "Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, în curs de clarificare" nu va mai prezenta sold.A.2. În cazul veniturilor bugetare aferente surselor de finanțare: credite interne, credite externe și fonduri externe nerambursabile  +  Articolul 10(1) Instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, care au aprobate în bugetul fondurilor externe nerambursabile atât venituri, cât și cheltuieli, procedează la distribuirea veniturilor bugetare care au fost transferate potrivit prevederilor art. 2, din contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 "Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, în curs de clarificare" în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, la care sumele respective au fost aprobate în bugetele fondurilor externe nerambursabile. La finele zilei de 31 august 2014, conturile de venituri bugetare aferente subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 "Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, în curs de clarificare" nu vor mai prezenta sold.(2) Sumele aferente bugetelor fondurilor externe nerambursabile care au fost aprobate numai cu cheltuieli rămân evidențiate în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile", astfel cum au fost transferate potrivit prevederilor art. 2.(3) În cazul în care în bugetul fondurilor externe nerambursabile sunt aprobate venituri bugetare numai pentru anumite fonduri externe nerambursabile se aplică, după caz, prevederile alin. (1) și (2).  +  Articolul 11Sumele aferente bugetului creditelor interne și bugetului creditelor externe transferate potrivit prevederilor art. 2 nu se transferă de instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii în alte conturi de venituri bugetare.B. Operațiunile de transfer al sumelor reprezentând cheltuieli bugetareB.1. În cazul cheltuielilor bugetare aferente sursei de finanțare "Integral venituri proprii"  +  Articolul 12(1) În scopul regularizării plăților care au fost transferate la capitolul 89 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", subcapitolul 01 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", titlul 82 "Operațiuni în curs de clarificare" articolul 01 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", conform prevederilor art. 3, instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii întocmesc și prezintă unităților Trezoreriei Statului cereri pentru deschiderea de credite bugetare de la capitolele și titlurile de cheltuieli bugetare corespunzătoare naturii plăților efectuate din bugetul propriu în anul 2014. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite în scopul efectuării regularizărilor nu necesită avizul ordonatorilor de credite ierarhic superiori.(2) În limita creditelor bugetare deschise, instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii întocmesc ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care virează sumele din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare prevăzute în anexă în contul de cheltuieli bugetare ale bugetului de venituri proprii - subdiviziunea de cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 "Operațiuni în curs de clarificare - Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare".(3) La finele zilei de 31 august 2014, conturile de cheltuieli bugetare aferente capitolului 89 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", subcapitolul 01 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", titlul 82 "Operațiuni în curs de clarificare" articolul 01 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", nu vor mai prezenta sold.B.2. În cazul cheltuielilor bugetare aferente surselor de finanțare: credite interne, credite externe și fonduri externe nerambursabile  +  Articolul 13(1) În scopul regularizării plăților care au fost transferate la capitolul 89 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", subcapitolul 01 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", titlul 82 "Operațiuni în curs de clarificare" articolul 01 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", conform prevederilor art. 4, instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii întocmesc și prezintă unităților Trezoreriei Statului cereri pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe sau din bugetul fondurilor externe nerambursabile, după caz, de la capitolele și titlurile de cheltuieli bugetare corespunzătoare naturii plăților efectuate în anul 2014 din bugetele respective. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite în scopul efectuării regularizărilor nu necesită avizul ordonatorilor de credite ierarhic superiori.(2) În limita creditelor bugetare deschise, instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii întocmesc ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) distinct pentru bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe sau bugetul fondurilor externe nerambursabile, după caz, din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare prevăzute în anexă în contul de cheltuieli bugetare al bugetului respectiv corespunzător subdiviziunii de cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 "Operațiuni în curs de clarificare - Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare".(3) La finele zilei de 31 august 2014, conturile de cheltuieli bugetare aferente capitolului 89 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", subcapitolul 01 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", titlul 82 "Operațiuni în curs de clarificare", articolul 01 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", nu vor mai prezenta sold.  +  Capitolul III Operațiuni care se efectuează începând cu 1 iulie 2014 de instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri propriiA. Încasarea veniturilor bugetareA.1. În cazul veniturilor bugetare aferente sursei de finanțare "Integral venituri proprii"  +  Articolul 14(1) Începând cu data de 1 iulie 2014, veniturile bugetare se încasează de instituțiile publice autonome și de instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii în conturi distincte de venituri bugetare deschise pe capitole, subcapitole și paragrafe, după caz, potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, la unitățile Trezoreriei Statului prin care își gestionează bugetul de venituri și cheltuieli, codificate cu codul de identificare fiscală al instituțiilor publice respective.(2) Codificarea conturilor de venituri bugetare este prevăzută în anexă.(3) Instituțiile publice prevăzute la alin. (1) au obligația să înștiințeze contribuabilii și celelalte entități care le datorează sume în legătură cu noile conturi de venituri bugetare în care urmează a fi virate sumele datorate începând cu 1 iulie 2014.(4) Eventualele sume virate eronat de contribuabili și celelalte entități în conturile de disponibilități prin care au fost gestionate bugetele instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate din venituri proprii, până la data de 31 august 2014, inclusiv, se transferă de unitățile Trezoreriei Statului în contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 "Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, în curs de clarificare". Sumele astfel transferate se distribuie de instituțiile publice în termen de maximum două zile lucrătoare de la încasare în conturile de venituri bugetare cărora acestea se cuvin.(5) Pentru sumele încasate eronat de la contribuabili și celelalte entități în conturile de disponibilități prin care au fost gestionate bugetele instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate din venituri proprii, după data de 31 august 2014, se întocmesc retururi la încasare.A.2. În cazul sumelor primite de la finanțatori aferente surselor de finanțare: credite interne, credite externe și fonduri externe nerambursabile  +  Articolul 15(1) Începând cu data de 1 iulie 2014, sumele primite de la finanțatori aferente bugetului creditelor interne și bugetului creditelor externe se încasează de către instituțiile publice autonome și de instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii la subdiviziunile de venituri bugetare, după caz:- 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne";- 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe".(2) Începând cu data de 1 iulie 2014, veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile se încasează/evidențiază, după caz, astfel:a) în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri bugetare - în conturile de venituri bugetare corespunzătoare deschise potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;b) în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile nu este aprobat cu venituri bugetare - în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile";c) în cazul în care în bugetul fondurilor externe nerambursabile sunt aprobate venituri bugetare numai pentru anumite fonduri externe nerambursabile - în conturile de venituri bugetare deschise potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobate prin OMFP nr. 1.954/2005, și în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile", după caz.(3) Codificarea conturilor în care se încasează sume de la finanțatori este prevăzută în anexă.(4) Instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii au obligația să înștiințeze finanțatorii sau alte entități care virează sume bugetelor respective în legătură cu noile conturi în care urmează a fi încasate aceste sume începând cu 1 iulie 2014.(5) Eventualele sume virate eronat în conturile de disponibilități prin care au fost gestionate bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe până la data de 31 august 2014, inclusiv, se transferă de unitățile Trezoreriei Statului în contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 "Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, în curs de clarificare". Sumele astfel transferate se distribuie de instituțiile publice în termen de maximum două zile lucrătoare de la încasare în conturile de venituri bugetare cărora acestea se cuvin.(6) Pentru sumele încasate eronat de la finanțatori sau alte entități în conturile de disponibilități prin care au fost gestionate bugetele respective, după data de 31 august 2014, se întocmesc retururi la încasare.B. Operațiuni specifice deschiderii de credite bugetareB.1. Deschiderea de credite bugetare din bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice autonome și al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii  +  Articolul 16(1) Începând cu data de 25 iunie 2014, instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii pot prezenta unităților Trezoreriei Statului la care acestea își au deschise conturile cereri pentru deschiderea de credite bugetare cu drept de utilizare din luna iulie 2014, în limita prevederilor de cheltuieli bugetare aprobate în bugetele proprii la data întocmirii cererii. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare se întocmesc la nivel de capitol și titlu de cheltuială.(2) Instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare, care au în subordine instituții publice finanțate integral din venituri proprii ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari/terțiari de credite au obligația de a le repartiza acestora și de a le aproba, în condițiile legii, bugete de venituri și cheltuieli.(3) Instituțiile publice prevăzute la alin. (1) întocmesc cererile pentru deschiderea de credite bugetare pentru necesitățile proprii, trimestrial, în funcție de necesitățile de finanțare ale trimestrului respectiv.(4) În cazul în care creditele bugetare deschise trimestrial nu sunt suficiente pentru necesitățile de finanțare ale instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), acestea pot efectua deschideri de credite bugetare suplimentare, cu încadrarea în bugetele individuale și în condițiile prevăzute de prezentele norme metodologice. În situația în care se întocmesc cereri pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii decembrie a fiecărui an, acestea se depun la unitățile Trezoreriei Statului până cel mai târziu la data de 15 decembrie a anului respectiv, dacă prin normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar nu se prevede altfel.(5) La întocmirea cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, instituțiile publice prevăzute la alin. (1) au obligația de a se asigura că deschiderea creditelor bugetare se efectuează cu încadrarea în prevederile trimestriale de cheltuieli aprobate în buget.(6) În scopul încadrării în prevederile alin. (5), cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite de către instituțiile publice prevăzute la alin. (1) cărora le-au fost repartizate și aprobate bugete potrivit prevederilor alin. (2) vor fi avizate de către ordonatorul de credite ierarhic superior, în cazul în care acesta există, din punctul de vedere al încadrării sumelor solicitate în prevederile bugetare trimestriale ale bugetului centralizat al instituției publice ierarhic superioare.(6^1) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite de către instituțiile publice prevăzute la alin. (1) cărora le-au fost aprobate bugete, în condițiile legii, dar care nu sunt integrate în bugetul centralizat al instituției publice ierarhic superioare, vor fi avizate de către ordonatorul de credite ierarhic superior din punctul de vedere al încadrării sumelor solicitate în prevederile bugetare trimestriale ale bugetului propriu al instituției publice care solicită deschiderea de credite.-----------Alin. (6^1) al art. 16, lit. B.1, cap. III, titlul I a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 811 din 17 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 iunie 2014.(7) Ordonatorii de credite ai instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) răspund pentru încadrarea în creditele bugetare trimestriale aprobate în buget în ceea ce privește sumele solicitate atât prin cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite pentru activitatea proprie, cât și prin cele avizate pentru bugetele ordonatorilor de credite ierarhic inferiori în condițiile alin. (6).(8) Depunerea cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare la unitățile Trezoreriei Statului se efectuează cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăților.(9) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare ce se depun de instituțiile publice prevăzute la alin. (1) se înregistrează la unitățile Trezoreriei Statului în Registrul operațiunilor de trezorerie aferente cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la Normele metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013.(10) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, unitățile Trezoreriei Statului efectuează următoarele verificări:a) concordanța dintre semnătura și amprenta ștampilei de pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare și cele existente în fișele cu specimenele de semnături depuse la unitățile Trezoreriei Statului;b) existența avizului ordonatorului de credite ierarhic superior, în cazul prevăzut la alin. (6);c) existența pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare a vizei pentru control financiar preventiv;d) existența altor documente prin care se justifică suma ce se solicită a fi deschisă prin cererea pentru deschiderea de credite bugetare, dacă prin reglementările în vigoare se prevede astfel;e) încadrarea sumelor solicitate prin cererile pentru deschiderea de credite în prevederile bugetare anuale aprobate în bugetul instituției publice, cu următoarea excepție:- în cazul în care bugetele instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) nu au fost aprobate până la începerea anului bugetar, se verifică încadrarea sumelor solicitate prin cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele acestora în limitele prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.(11) În cazul în care cererile pentru deschiderea de credite bugetare nu sunt întocmite corect sau nu îndeplinesc condițiile de verificare prevăzute la alin. (10), acestea se restituie de către unitățile Trezoreriei Statului, cu adresă de înaintare, ordonatorilor de credite, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora în Registrul operațiunilor de trezorerie aferente cererilor pentru deschiderea de credite bugetare.(12) În cazuri temeinic justificate, ordonatorii de credite pot dispune retragerea creditelor bugetare deschise și neutilizate din conturile proprii, scop în care se întocmește dispoziția bugetară privind retragerea creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013, anterior datei de 25 a fiecărei luni, în două exemplare, din care un exemplar se depune la unitatea Trezoreriei Statului.(13) Unitățile Trezoreriei Statului înregistrează dispozițiile bugetare de retragere a creditelor bugetare în Registrul dispozițiilor bugetare depuse la unitățile Trezoreriei Statului, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9 la Normele metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013.(14) În situația în care documentele depuse de instituțiile publice prevăzute la alin. (1) sunt întocmite corect, acestea se preiau în sistem informatic de unitățile Trezoreriei Statului.(15) Răspunderea privind persoanele care semnează cererile pentru deschiderea de credite bugetare la rubrica destinată instituției publice ierarhic superioare revine în exclusivitate instituțiilor publice respective, unitățile Trezoreriei Statului verificând numai ca această rubrică să fie completată.(16) Codificarea conturilor de credite bugetare este prevăzută în anexă.B.2. Deschiderea de credite bugetare din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe și bugetul fondurilor externe nerambursabile de către instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii  +  Articolul 17Instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii deschid credite bugetare din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe și bugetul fondurilor externe nerambursabile potrivit procedurii prevăzute la art. 16.C. Efectuarea cheltuielilor bugetareC.1. În cazul cheltuielilor bugetare aferente sursei de finanțare "Integral venituri proprii"  +  Articolul 18(1) Începând cu data de 1 iulie 2014, conturile de cheltuieli bugetare se deschid la unitățile Trezoreriei Statului pe capitole, subcapitole și paragrafe, iar în cadrul acestora pe titluri, articole și alineate, după caz, potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.(2) Codificarea conturilor de cheltuieli bugetare este prevăzută în anexă.(3) Plățile dispuse de instituțiile publice autonome și de instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii din conturile de cheltuieli bugetare se efectuează în limita creditelor bugetare deschise și repartizate și a veniturilor bugetare încasate în anul curent, inclusiv a sumelor virate din excedentul anilor precedenți, existente la data efectuării plăților.(4) Documentele de plată care nu se încadrează în prevederile alin. (3) se restituie de unitățile Trezoreriei Statului instituțiilor publice care le-au depus, în scopul redimensionării sumelor solicitate la plată.(5) Plățile ce se efectuează de către instituțiile publice se evidențiază în conturile de cheltuieli bugetare deschise la unitățile Trezoreriei Statului, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli bugetare, potrivit bugetelor de venituri și cheltuieli ale acestora și potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.  +  Articolul 18^1(1) În cazul în care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor instituții publice finanțate integral din venituri proprii din subordine sunt inferioare cheltuielilor bugetare aferente anului bugetar ale acestora, instituția publică ierarhic superioară poate redistribui sume pentru echilibrarea bugetelor respective, din disponibilitățile realizate la nivelul acesteia sau din veniturile redistribuite de ordonatorii de credite ierarhic inferiori potrivit art. 18^2, cu respectarea legislației specifice.---------Alin. (1) al art. 18^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014.(2) Redistribuirea veniturilor bugetare ca sursă de finanțare, în condițiile alin. (1), se efectuează astfel:a) prin cuprinderea în bugetul instituțiilor publice ierarhic superioare de la care vor fi efectuate transferurile de venituri bugetare, la subcapitolul de venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite între instituții publice finanțate integral/parțial din venituri proprii sau între activități finanțate integral din venituri proprii», a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare negativă;b) prin cuprinderea în bugetul instituțiilor publice care vor primi transferurile de venituri bugetare, la subcapitolul de venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite între instituții publice finanțate integral/parțial din venituri proprii sau între activități finanțate integral din venituri proprii», a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare pozitivă.---------Alin. (2) al art. 18^1 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015, prin modificarea unei sintagme.(3) Sumele care fac obiectul transferului se cuprind în bugetele individuale ale instituțiilor publice menționate la alin. (2).(4) Redistribuirea de venituri bugetare, în condițiile alin. (2), pot fi efectuate în tot cursul anului bugetar, cu condiția ca acestea să nu afecteze plata angajamentelor legale și bugetare și să nu genereze deficit în bugetul instituțiilor publice de la care se efectuează redistribuirea.(5) În execuție, sumele prevăzute la subcapitolul de venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite între instituții publice finanțate integral/parțial din venituri proprii sau între activități finanțate integral din venituri proprii» se virează pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în conturile corespunzătoare de venituri bugetare ale instituțiilor publice beneficiare, pe măsura necesităților de finanțare a cheltuielilor aprobate în bugetele acestora și cu condiția încadrării în disponibilitățile anului curent ale bugetului instituțiilor publice de la care se efectuează redistribuirea.---------Alin. (5) al art. 18^1 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015, prin modificarea unei sintagme.(6) În situația în care la finele anului instituția publică beneficiară nu a utilizat în întregime sumele primite ca redistribuiri de disponibilități, va proceda la restituirea acestora, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare în care au fost încasate în contul de venituri bugetare al instituției publice ierarhic superioare de la care au fost primite. Această operațiune se va efectua cu respectarea programului calendaristic pentru efectuarea prin unitățile Trezoreriei Statului a principalelor operațiuni de încheiere a exercițiului bugetar, stabilit prin normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.----------Alin. (6) al art. 18^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015.-----------Art. 18^1 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 981 din 29 iulie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iulie 2014.  +  Articolul 18^2(1) În cazul în care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor instituții publice finanțate integral din venituri proprii din subordine sunt mai mari decât cheltuielile bugetare aferente anului bugetar ale acestora, instituția publică ierarhic superioară poate dispune redistribuirea de sume în vederea echilibrării bugetului propriu al acesteia sau al altor instituții publice din subordine.---------Alin. (1) al art. 18^2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014.(2) Redistribuirea veniturilor bugetare în condițiile alin. (1) se efectuează astfel:a) prin cuprinderea în bugetul instituțiilor publice din subordine a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare negativă, la subdiviziunea de venituri bugetare unde se estimează a fi încasate;b) prin majorarea, cu sumele care fac obiectul transferului, a subdiviziunii de venituri bugetare corespunzătoare în bugetul instituțiilor publice ierarhic superioare.(3) Redistribuirea de venituri bugetare în condițiile alin. (2) poate fi efectuată în tot cursul anului bugetar, cu condiția ca aceasta să nu afecteze plata angajamentelor legale și bugetare și să nu genereze deficit în bugetul instituțiilor publice de la care se efectuează redistribuirea.(4) În execuție, sumele prevăzute la alin. (2) se virează de către instituțiile publice din subordine, pe bază de OPT, din conturile de venituri bugetare în care au fost încasate, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare ale instituțiilor publice ierarhic superioare.-----------Art. 18^2 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 981 din 29 iulie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iulie 2014.C.2. În cazul cheltuielilor bugetare efectuate din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe și bugetul fondurilor externe nerambursabile  +  Articolul 19Instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii efectuează cheltuieli bugetare din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe și bugetul fondurilor externe nerambursabile cu respectarea prevederilor art. 18.D. Operațiuni specifice privind excedentulD.1. Operațiuni specifice privind excedentul sursei de finanțare "Integral venituri proprii"  +  Articolul 20(1) În situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, pot fi aprobate, în condițiile legii, sume din excedentul anilor precedenți necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent, în bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, ca sursă de finanțare, la partea de venituri bugetare, la o poziție distinctă, 40.15.00 "Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli".(1^1) În situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate.----------Alin. (1^1) al art. 20 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015.(1^2) Instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, înrolate ca instituții publice pilot în sistemul național de raportare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, vor depune la unitățile Trezoreriei Statului și un buget echilibrat, în care sumele din excedentul anilor precedenți necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent se cuprind în buget ca sursă de finanțare la partea de venituri bugetare, la o poziție distinctă, 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli». Bugetul echilibrat cuprinde veniturile și cheltuielile bugetare în structura bugetului aprobat, inclusiv sursa de finanțare aprobată la subdiviziunea 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli».----------Alin. (1^2) al art. 20 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), (1^1) și (1^2), în execuție, sumele ce se utilizează din excedentul anilor precedenți se transferă de către instituțiile publice, prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de excedent al bugetului în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli», pe măsura necesităților de finanțare.----------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015.(3) La finele anului bugetar, sumele transferate în cursul anului pentru efectuarea de cheltuieli se restituie integral, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.00 "Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli" în contul corespunzător de excedent al anilor precedenți. După efectuarea acestei operațiuni, instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii își închid conturile de venituri și de cheltuieli bugetare prin contul de excedent/deficit al anului curent.(4) În cazul în care la finele anului bugetar, după efectuarea operațiunii prevăzute la alin. (3), bugetele instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenți, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea exercițiului bugetar.(5) Sumele constituite din excedentele bugetare pot fi utilizate pentru acoperirea golurilor temporare de casă, prin transferul din contul corespunzător de excedent, prevăzut la pct. II din anexă, în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 41.06.00 "Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă", urmând ca până la sfârșitul anului să se efectueze reîntregirea sumei din excedent bugetar cu sumele repartizate din acesta în cursul anului, pentru acoperirea golurilor temporare de casă.D.2. Operațiuni specifice privind excedentul/rezultatul execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum și rezultatul execuției bugetului creditelor interne și a bugetului creditelor externe  +  Articolul 21(1) În situația în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri, iar instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii gestionează sume aferente acestui buget, se procedează, atât în cursul anului bugetar, cât și la sfârșitul anului bugetar, potrivit mecanismului stabilit la art. 20 și la prezentul articol.(2) Instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii procedează, după caz, la sfârșitul anului bugetar, astfel:a) în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri bugetare - închid conturile de venituri și cheltuieli bugetare prin contul corespunzător de excedent prevăzut în anexă;b) în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile nu este aprobat cu venituri bugetare - închid conturile de venituri și cheltuieli bugetare prin contul 50.71.04 "Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor";c) în cazul în care în bugetul fondurilor externe nerambursabile sunt aprobate venituri bugetare numai pentru anumite fonduri externe nerambursabile - închid conturile de venituri și cheltuieli bugetare potrivit prevederilor lit. a) și b).(3) Instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii care gestionează bugetul creditelor interne și/sau bugetul creditelor externe procedează la sfârșitul anului bugetar la închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare prin contul 50.71.02 "Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor" și, respectiv, 50.71.03 "Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor", după caz.(4) Instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii procedează la stabilirea excedentului/rezultatului execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum și a rezultatului execuției bugetului creditelor interne și a bugetului creditelor externe, potrivit prevederilor alin. (1) și (2) și normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar anual.(5) Sumele aflate la finele anului bugetar în soldul conturilor 50.71.02 "Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor" și 50.71.03 "Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor" și 50.71.04 "Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor", după caz, se virează cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor, în conturile de venituri bugetare, după caz, aferente subdiviziunilor de venituri bugetare:- 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne";- 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe";- 41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile".E. Operațiunile aferente depozitelor ce se constituie după data de 1 iulie 2014 de instituțiile publice autonome și de instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii  +  Articolul 22 Abrogat (la 20-01-2017, Articolul 22 din Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 17 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017 ) F. Precizări referitoare la conturile de disponibilități  +  Articolul 23(1) Începând cu data de 1 iulie 2014, pe numele instituțiilor publice autonome și al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii pot fi deschise la unitățile Trezoreriei Statului numai conturile de disponibilități publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, potrivit prevederilor art. 80.(2) Deschiderea la unitățile Trezoreriei Statului pe numele instituțiilor publice autonome și al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii a altor conturi de disponibilități decât cele prevăzute la alin. (1) se poate efectua numai în cazuri temeinic justificate, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.G. Precizări cu caracter general  +  Articolul 24În situația în care anumiți indicatori din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, sunt detaliați la nivel de subcapitol și paragraf - la partea de venituri bugetare și la nivel de subcapitol și paragraf și respectiv, la nivel de articol și alineat - la partea de cheltuieli bugetare, iar veniturile și cheltuielile bugetare aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome și, instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii aprobate pentru anul 2014 nu sunt astfel detaliate, instituțiile publice respective vor lua măsurile necesare pentru detalierea și prezentarea la unitățile Trezoreriei Statului a bugetelor individuale detaliate potrivit clasificației bugetare.  +  Articolul 25(1) Prevederile prezentului titlu se aplică în mod corespunzător și de instituțiile publice care gestionează sume aferente bugetului privind activitatea de privatizare.(2) Prevederile prezentului titlu referitoare la fonduri externe nerambursabile se aplică și de Administrația Fondului pentru Mediu.  +  Titlul II Execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii  +  Capitolul I Operațiuni care se efectuează la data de 1 iulie 2014 pentru transferul sumelor din conturile de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului în conturile temporare de venituri și cheltuieli bugetareA. Operațiunile de transfer al sumelor reprezentând venituri bugetareA.1. În cazul veniturilor bugetare aferente sursei de finanțare "Venituri proprii și subvenții"  +  Articolul 26La data de 1 iulie 2014, instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) totalul sumelor reprezentând venituri proprii și subvenții încasate în anul 2014 din conturile de disponibilități în care au fost încasate sumele respective în contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 "Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, în curs de clarificare".A.2. În cazul sumelor încasate de la finanțatori aferente surselor de finanțare: credite interne, credite externe și fonduri externe nerambursabile  +  Articolul 27(1) La data de 1 iulie 2014, sumele încasate în anul 2014 de instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile, întocmit în structura prevăzută în anexa nr. 8 la Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, se virează din contul de disponibil corespunzător în care au fost încasate sumele respective în contul de venituri bugetare al bugetului fondurilor externe nerambursabile, astfel:- la subdiviziunea de venituri bugetare 36.25.00 "Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, în curs de clarificare", în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat atât cu venituri, cât și cu cheltuieli;- la subdiviziunea de venituri bugetare 41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile", în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat numai cu cheltuieli.(2) La data de 1 iulie 2014, sumele încasate în anul 2014 de instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe se virează din contul de disponibil corespunzător ca sursă de finanțare a cheltuielilor bugetelor respective la următoarele subdiviziuni de venituri bugetare, după caz:- 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne";- 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe".B. Operațiunile de transfer al sumelor reprezentând cheltuieli bugetareB.1. În cazul cheltuielilor bugetare aferente sursei de finanțare "Venituri proprii și subvenții"  +  Articolul 28(1) La data de 1 iulie 2014, instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii prezintă unităților Trezoreriei Statului ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite la nivelul totalului plăților de casă care au fost efectuate în anul 2014 din conturile de disponibilități prin care și-au derulat bugetul respectiv.(2) Plățile prevăzute la alin. (1) se dispun din conturile de cheltuieli bugetare ale bugetului de venituri proprii și subvenții - subdiviziunea de cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 "Operațiuni în curs de clarificare - Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare" în conturile de disponibil din care s-au efectuat plățile care fac obiectul regularizării.(3) Pentru operațiunile de plăți prevăzute la alin. (2) nu se întocmesc cereri pentru deschiderea de credite bugetare.B.2. În cazul cheltuielilor bugetare aferente surselor de finanțare: credite interne, credite externe și fonduri externe nerambursabile  +  Articolul 29(1) La data de 1 iulie 2014, instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii prezintă unităților Trezoreriei Statului ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite distinct pe fiecare sursă de finanțare, la nivelul totalului plăților de casă care au fost efectuate în anul 2014 din bugetele aferente surselor de finanțare respective.(2) Plățile prevăzute la alin. (1) se dispun din conturile de cheltuieli bugetare ale bugetului creditelor interne, bugetului creditelor externe sau bugetului fondurilor externe nerambursabile, după caz - subdiviziunea de cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 "Operațiuni în curs de clarificare - Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare" în conturile de disponibil din care s-au efectuat plățile care fac obiectul regularizării.(3) Pentru operațiunile de plăți prevăzute la alin. (2) nu se întocmesc cereri pentru deschiderea de credite bugetare.C. Operațiunile de transfer al excedentelor bugetare înregistrate la finele anului 2013 și al disponibilităților aferente veniturilor proprii și subvențiilor, creditelor interne, creditelor externe și fondurilor externe nerambursabile provenind din anii anterioriC.1. În cazul excedentului aferent sursei de finanțare "Venituri proprii și subvenții"  +  Articolul 30(1) La data de 1 iulie 2014, instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) excedentul bugetului de venituri proprii și subvenții înregistrat la finele anului 2013, inclusiv eventualele sume utilizate din excedent în anul 2014, în conturile corespunzătoare de excedente bugetare prevăzute la pct. II din anexă.(2) Sumele utilizate din excedent pentru efectuarea de plăți în anul 2014 se transferă din contul corespunzător de excedent prevăzut la pct. II din anexă în care au fost transferate potrivit prevederilor alin. (1) în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.00 "Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli".(3) Sumele constituite din excedentele bugetare pot fi utilizate pentru acoperirea golurilor temporare de casă, prin transferul din contul corespunzător de excedent prevăzut la pct. II din anexă în care au fost transferate potrivit prevederilor alin. (1) în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 41.06.00 "Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa", urmând ca până la sfârșitul anului să se efectueze reîntregirea sumei din excedent bugetar cu sumele repartizate din acesta în cursul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casă.C.2. În cazul surselor de finanțare aferente creditelor interne, creditelor externe și fondurilor externe nerambursabile provenind din anii anteriori  +  Articolul 31(1) La data de 1 iulie 2014, instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii care au avut aprobate în bugetul fondurilor externe nerambursabile atât venituri, cât și cheltuieli și au înregistrat la finele anului 2013 excedent al acestui buget transferă excedentul cumulat la finele anului 2013, inclusiv eventualele sume utilizate din excedent în anul 2014, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul corespunzător de excedent al bugetului respectiv prevăzut la pct. II din anexă. Concomitent, sumele utilizate din excedent pentru efectuarea de plăți în anul 2014 se transferă din contul corespunzător de excedent prevăzut la pct. II din anexă în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.00 "Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli".(2) La data de 1 iulie 2014, instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii care nu au avut aprobate venituri în bugetul fondurilor externe nerambursabile virează ca sursă de finanțare, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), sumele reprezentând disponibilități din fonduri externe nerambursabile aflate în soldul conturilor de disponibilități la finele anului 2013, în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile".(3) Sumele reprezentând disponibilități din credite interne și credite externe aflate în soldul conturilor de disponibilități la finele anului 2013 se transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la data de 1 iulie 2014, ca sursă de finanțare a cheltuielilor bugetelor respective, la subdiviziunile de venituri bugetare, după caz:- 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne";- 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe".D. Prevederi aplicabile unor conturi de disponibilități  +  Articolul 32Prevederile lit. A-C nu se aplică sumelor aflate în soldurile conturilor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, potrivit prevederilor art. 80.  +  Capitolul II Operațiuni care se efectuează în perioada 1 iulie 2014- 31 august 2014 pentru transferul sumelor din conturile temporare de venituri și cheltuieli bugetare în conturile corespunzătoare de venituri și cheltuieli bugetare deschise pe structura clasificației bugetare COFOG 3A. Operațiunile de transfer al sumelor reprezentând venituri bugetareA.1. În cazul veniturilor bugetare aferente sursei de finanțare "Venituri proprii și subvenții"  +  Articolul 33Instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii procedează la distribuirea, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), a tuturor sumelor transferate potrivit prevederilor art. 26, din contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 "Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, în curs de clarificare" în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005. La finele zilei de 31 august 2014, contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 "Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, în curs de clarificare" nu va mai prezenta sold.A.2. În cazul veniturilor bugetare aferente surselor de finanțare: credite interne, credite externe și fonduri externe nerambursabile  +  Articolul 34(1) Instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii care au aprobate în bugetul fondurilor externe nerambursabile atât venituri, cât și cheltuieli procedează la distribuirea veniturilor bugetare care au fost transferate potrivit prevederilor art. 27, din contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 "Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, în curs de clarificare" în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, la care sumele respective au fost aprobate în bugetele fondurilor externe nerambursabile. La finele zilei de 31 august 2014, conturile de venituri bugetare aferente subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 "Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, în curs de clarificare" nu vor mai prezenta sold.(2) Sumele aferente bugetelor fondurilor externe nerambursabile care au fost aprobate numai cu cheltuieli rămân evidențiate în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile", astfel cum au fost transferate potrivit prevederilor art. 27.(3) În cazul în care în bugetul fondurilor externe nerambursabile sunt aprobate venituri bugetare numai pentru anumite fonduri externe nerambursabile, se aplică, după caz, prevederile alin. (1) și (2).  +  Articolul 35Sumele aferente bugetului creditelor interne și bugetului creditelor externe transferate potrivit prevederilor art. 27 nu se transferă de instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii în alte conturi de venituri bugetare.B. Operațiunile de transfer al sumelor reprezentând cheltuieli bugetareB.1. În cazul cheltuielilor bugetare aferente sursei de finanțare "Venituri proprii și subvenții"  +  Articolul 36(1) În scopul regularizării plăților care au fost transferate la capitolul 89 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", subcapitolul 01 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", titlul 82 "Operațiuni în curs de clarificare", articolul 01 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", conform prevederilor art. 28, instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii întocmesc și prezintă unităților Trezoreriei Statului cereri pentru deschiderea de credite bugetare de la capitolele și titlurile de cheltuieli bugetare corespunzătoare naturii plăților efectuate din bugetul propriu în anul 2014. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite în scopul efectuării regularizărilor nu necesită avizul ordonatorilor de credite ierarhic superiori.(2) În limita creditelor bugetare deschise, instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii întocmesc ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care virează sumele din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare prevăzute în anexă în contul de cheltuieli bugetare ale bugetului de venituri proprii și subvenții - subdiviziunea de cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 "Operațiuni în curs de clarificare - Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare".(3) La finele zilei de 31 august 2014, conturile de cheltuieli bugetare aferente capitolului 89 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", subcapitolul 01 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", titlul 82 "Operațiuni în curs de clarificare", articolul 01 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", nu vor mai prezenta sold.B.2. În cazul cheltuielilor bugetare aferente surselor de finanțare: credite interne, credite externe și fonduri externe nerambursabile  +  Articolul 37(1) În scopul regularizării plăților care au fost transferate la capitolul 89 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", subcapitolul 01 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", titlul 82 "Operațiuni în curs de clarificare", articolul 01 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", conform prevederilor art. 29, instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii întocmesc și prezintă unităților Trezoreriei Statului cereri pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe sau din bugetul fondurilor externe nerambursabile, după caz, de la capitolele și titlurile de cheltuieli bugetare corespunzătoare naturii plăților efectuate în anul 2014 din bugetele respective. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite în scopul efectuării regularizărilor nu necesită avizul ordonatorilor de credite ierarhic superiori.(2) În limita creditelor bugetare deschise, instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii întocmesc ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) distinct pentru bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe sau bugetul fondurilor externe nerambursabile, după caz, din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare prevăzute în anexă, în contul de cheltuieli bugetare al bugetului respectiv corespunzător subdiviziunii de cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 "Operațiuni în curs de clarificare - Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare".(3) La finele zilei de 31 august 2014, conturile de cheltuieli bugetare aferente capitolului 89 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", subcapitolul 01 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", titlul 82 "Operațiuni în curs de clarificare", articolul 01 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", nu vor mai prezenta sold.  +  Capitolul III Operațiuni care se efectuează începând cu 1 iulie 2014 de instituțiile publice finanțate parțial din venituri propriiA. Încasarea veniturilor bugetareA.1. În cazul veniturilor bugetare aferente sursei de finanțare "Venituri proprii și subvenții"  +  Articolul 38(1) Începând cu data de 1 iulie 2014, veniturile bugetare se încasează de instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii în conturi distincte de venituri bugetare deschise pe capitole, subcapitole și paragrafe, după caz, potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, la unitățile Trezoreriei Statului prin care își gestionează bugetul de venituri și cheltuieli, codificate cu codul de identificare fiscală al instituțiilor publice respective.(2) Codificarea conturilor de venituri bugetare este prevăzută în anexă.(3) Instituțiile publice prevăzute la alin. (1) au obligația să înștiințeze contribuabilii și celelalte entități care le datorează sume în legătură cu noile conturi de venituri bugetare în care urmează a fi virate sumele datorate începând cu 1 iulie 2014.(4) Eventualele sume virate eronat de contribuabili și celelalte entități în conturile de disponibilități prin care au fost gestionate bugetele instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, până la data de 31 august 2014, inclusiv, se transferă de unitățile Trezoreriei Statului în contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 "Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, în curs de clarificare". Sumele astfel transferate se distribuie de instituțiile publice, în termen de maximum două zile lucrătoare de la încasare, în conturile de venituri bugetare cărora acestea se cuvin.(5) Pentru sumele încasate eronat de la contribuabili și celelalte entități în conturile de disponibilități prin care au fost gestionate bugetele instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, după data de 31 august 2014, se întocmesc retururi la încasare.A.2. În cazul sumelor primite de la finanțatori aferente surselor de finanțare: credite interne, credite externe și fonduri externe nerambursabile  +  Articolul 39(1) Începând cu data de 1 iulie 2014, sumele primite de la finanțatori aferente bugetului creditelor interne și bugetului creditelor externe se încasează de către instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii la subdiviziunile de venituri bugetare, după caz:- 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne";- 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe".(2) Începând cu data de 1 iulie 2014, veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile se încasează/evidențiază, după caz, astfel:a) în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri bugetare - în conturile de venituri bugetare corespunzătoare deschise potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;b) în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile nu este aprobat cu venituri bugetare - în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile";c) în cazul în care în bugetul fondurilor externe nerambursabile sunt aprobate venituri bugetare numai pentru anumite fonduri externe nerambursabile - în conturile de venituri bugetare deschise potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, și în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile", după caz.(3) Codificarea conturilor în care se încasează sume de la finanțatori este prevăzută în anexă.(4) Instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii au obligația să înștiințeze finanțatorii sau alte entități care virează sume bugetelor respective în legătură cu noile conturi în care urmează a fi încasate aceste sume începând cu 1 iulie 2014.(5) Eventualele sume virate eronat în conturile de disponibilități prin care au fost gestionate bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe, până la data de 31 august 2014, inclusiv, se transferă de unitățile Trezoreriei Statului în contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 "Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, în curs de clarificare". Sumele astfel transferate se distribuie de instituțiile publice, în termen de maximum două zile lucrătoare de la încasare, în conturile de venituri bugetare cărora acestea se cuvin.(6) Pentru sumele încasate eronat de la finanțatori sau alte entități în conturile de disponibilități prin care au fost gestionate bugetele respective, după data de 31 august 2014, se întocmesc retururi la încasare.B. Operațiuni specifice deschiderii de credite bugetareB.1. Deschiderea de credite bugetare din bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii  +  Articolul 40(1) Începând cu data de 25 iunie 2014, instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii pot prezenta unităților Trezoreriei Statului la care acestea își au deschise conturile cereri pentru deschiderea de credite bugetare cu drept de utilizare din luna iulie 2014, în limita prevederilor de cheltuieli bugetare aprobate în bugetele proprii la data întocmirii cererii. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare se întocmesc la nivel de capitol și titlu de cheltuială.(2) Instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare, care au în subordine instituții publice finanțate parțial din venituri proprii ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari/terțiari de credite au obligația de a le repartiza acestora și de a le aproba, în condițiile legii, bugete de venituri și cheltuieli.(3) Instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii virează subvențiile primite de la ordonatorul principal de credite și care sunt cuvenite instituțiilor publice din subordine, din contul propriu de venituri bugetare în care acestea au fost încasate de la ordonatorul principal de credite în același cont de venituri bugetare deschis pe numele ordonatorilor terțiari de credite subordonați cărora acestea se cuvin.(4) Instituțiile publice prevăzute la alin. (1) întocmesc cererile pentru deschiderea de credite bugetare pentru necesitățile proprii trimestrial, în funcție de necesitățile de finanțare ale trimestrului respectiv.(5) În cazul în care creditele bugetare deschise trimestrial nu sunt suficiente pentru necesitățile de finanțare ale instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), acestea pot efectua deschideri de credite bugetare suplimentare, cu încadrarea în bugetele individuale și în condițiile prevăzute de prezentele norme metodologice. În situația în care se întocmesc cereri pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii decembrie a fiecărui an, acestea se depun la unitățile Trezoreriei Statului până cel mai târziu la data de 15 decembrie a anului respectiv, dacă prin normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar nu se prevede altfel.(6) La întocmirea cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, instituțiile publice prevăzute la alin. (1) au obligația de a se asigura că deschiderea creditelor bugetare se efectuează cu încadrarea în prevederile trimestriale de cheltuieli aprobate în buget.(7) În scopul încadrării în prevederile alin. (6), cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite de către instituțiile publice prevăzute la alin. (1) cărora le-au fost repartizate și aprobate bugete potrivit prevederilor alin. (2) vor fi avizate de către ordonatorul de credite ierarhic superior, în cazul în care acesta există, din punctul de vedere al încadrării sumelor solicitate în prevederile bugetare trimestriale ale bugetului centralizat al instituției publice ierarhic superioare.(8) Ordonatorii de credite ai instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) răspund pentru încadrarea în creditele bugetare trimestriale aprobate în buget în ceea ce privește sumele solicitate atât prin cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite pentru activitatea proprie, cât și prin cele avizate pentru bugetele ordonatorilor de credite ierarhic inferiori în condițiile alin. (7).(9) Depunerea cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare la unitățile Trezoreriei Statului se efectuează cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăților.(10) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare ce se depun de instituțiile publice prevăzute la alin. (1) se înregistrează la unitățile Trezoreriei Statului în Registrul operațiunilor de trezorerie aferente cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la Normele metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013.(11) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, unitățile Trezoreriei Statului efectuează următoarele verificări:a) concordanța dintre semnătura și amprenta ștampilei de pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare și cele existente în fișele cu specimenele de semnături depuse la unitățile Trezoreriei Statului;b) existența avizului ordonatorului de credite ierarhic superior, în cazul prevăzut la alin. (7);c) existența pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare a vizei pentru control financiar preventiv;d) existența altor documente prin care se justifică suma ce se solicită a fi deschisă prin cererea pentru deschiderea de credite bugetare, dacă prin reglementările în vigoare se prevede astfel;e) încadrarea sumelor solicitate prin cererile pentru deschiderea de credite în prevederile bugetare anuale aprobate în bugetul instituției publice, cu următoarea excepție:- în cazul în care bugetele instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) nu au fost aprobate până la începerea anului bugetar, se verifică încadrarea sumelor solicitate prin cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele acestora în limitele prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.(12) În cazul în care cererile pentru deschiderea de credite bugetare nu sunt întocmite corect sau nu îndeplinesc condițiile de verificare prevăzute la alin. (11), acestea se restituie de către unitățile Trezoreriei Statului, cu adresă de înaintare, ordonatorilor de credite, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora în Registrul operațiunilor de trezorerie aferente cererilor pentru deschiderea de credite bugetare.(13) În cazuri temeinic justificate, ordonatorii de credite pot dispune retragerea creditelor bugetare deschise și neutilizate din conturile proprii, scop în care se întocmește dispoziția bugetară privind retragerea creditelor bugetare potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013, anterior datei de 25 a fiecărei luni, în două exemplare, din care un exemplar se depune la unitatea Trezoreriei Statului.(14) Unitățile Trezoreriei Statului înregistrează dispozițiile bugetare de retragere a creditelor bugetare în Registrul dispozițiilor bugetare depuse la unitățile Trezoreriei Statului, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9 la Normele metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013.(15) În situația în care documentele depuse de instituțiile publice prevăzute la alin. (1) sunt întocmite corect, acestea se preiau în sistem informatic de unitățile Trezoreriei Statului.(16) Răspunderea privind persoanele care semnează cererile pentru deschiderea de credite bugetare la rubrica destinată instituției publice ierarhic superioare revine în exclusivitate instituțiilor publice respective, unitățile Trezoreriei Statului verificând numai ca această rubrică să fie completată.(17) Codificarea conturilor de credite bugetare este prevăzută în anexă.B.2. Deschiderea de credite bugetare din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe și bugetul fondurilor externe nerambursabile de către instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii  +  Articolul 41Instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii deschid credite bugetare din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe și bugetul fondurilor externe nerambursabile potrivit procedurii prevăzute la art. 40.C. Efectuarea cheltuielilor bugetareC.1. În cazul cheltuielilor bugetare aferente sursei de finanțare "Venituri proprii și subvenții"  +  Articolul 42(1) Începând cu data de 1 iulie 2014, conturile de cheltuieli bugetare se deschid la unitățile Trezoreriei Statului pe capitole, subcapitole și paragrafe, iar în cadrul acestora pe titluri, articole și alineate, după caz, potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.(2) Codificarea conturilor de cheltuieli bugetare este prevăzută în anexă.(3) Plățile dispuse de instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii din conturile de cheltuieli bugetare se efectuează în limita creditelor bugetare deschise și repartizate și a veniturilor bugetare încasate în anul curent, inclusiv a sumelor virate din excedentul anilor precedenți, existente la data efectuării plăților.(4) Documentele de plată care nu se încadrează în prevederile alin. (3) se restituie de unitățile Trezoreriei Statului instituțiilor publice care le-au depus, în scopul redimensionării sumelor solicitate la plată.(5) Plățile ce se efectuează de către instituțiile publice se evidențiază în conturile de cheltuieli bugetare deschise la unitățile Trezoreriei Statului, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli bugetare, potrivit bugetelor de venituri și cheltuieli ale acestora și potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.  +  Articolul 42^1(1) În cazul în care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din subordine sunt inferioare cheltuielilor bugetare aferente anului bugetar ale acestora, instituția publică ierarhic superioară poate redistribui sume pentru echilibrarea bugetelor respective, din disponibilitățile realizate la nivelul acesteia sau din veniturile redistribuite de ordonatorii de credite ierarhic inferiori potrivit art. 42^2, cu respectarea legislației specifice.(2) Redistribuirea veniturilor bugetare ca sursă de finanțare, în condițiile alin. (1), se efectuează astfel:a) prin cuprinderea în bugetul instituțiilor publice ierarhic superioare de la care vor fi efectuate transferurile de venituri bugetare, la subcapitolul de venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite între instituții publice finanțate integral/parțial din venituri proprii sau între activități finanțate integral din venituri proprii», a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare negativă;b) prin cuprinderea în bugetul instituțiilor publice care vor primi transferurile de venituri bugetare, la subcapitolul de venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite între instituții publice finanțate integral/parțial din venituri proprii sau între activități finanțate integral din venituri proprii», a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare pozitivă.---------Alin. (2) al art. 42^1 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015, prin modificarea unei sintagme.(3) Sumele care fac obiectul transferului se cuprind în bugetele individuale ale instituțiilor publice menționate la alin. (2).(4) Redistribuirile de venituri bugetare în condițiile alin. (2) pot fi efectuate în tot cursul anului bugetar, cu condiția ca acestea să nu afecteze plata angajamentelor legale și bugetare și să nu genereze deficit în bugetul instituțiilor publice de la care se efectuează redistribuirile.(5) În execuție, sumele prevăzute la subcapitolul de venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite între instituții publice finanțate integral/parțial din venituri proprii sau între activități finanțate integral din venituri proprii» se virează pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în conturile corespunzătoare de venituri bugetare ale instituțiilor publice beneficiare, pe măsura necesităților de finanțare a cheltuielilor aprobate în bugetele acestora și cu condiția încadrării în disponibilitățile anului curent ale bugetului instituțiilor publice de la care se efectuează redistribuirea.---------Alin. (5) al art. 42^1 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015, prin modificarea unei sintagme.(6) În situația în care la finele anului instituția publică beneficiară nu a utilizat în întregime sumele primite ca redistribuiri de disponibilități, va proceda la restituirea acestora, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare în care au fost încasate în contul de venituri bugetare al instituției publice ierarhic superioare de la care au fost primite. Această operațiune se va efectua cu respectarea programului calendaristic pentru efectuarea prin unitățile Trezoreriei Statului a principalelor operațiuni de încheiere a exercițiului bugetar, stabilit prin normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.----------Alin. (6) al art. 42^1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015.---------Art. 42^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014.  +  Articolul 42^2(1) În cazul în care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor instituții publice finanțate parțial din venituri proprii din subordine sunt mai mari decât cheltuielile bugetare aferente anului bugetar ale acestora, instituția publică ierarhic superioară poate dispune redistribuirea de sume, în vederea echilibrării bugetului propriu al acesteia sau al altor instituții publice din subordine.(2) Redistribuirea veniturilor bugetare în condițiile alin. (1) se efectuează astfel:a) prin cuprinderea în bugetul instituțiilor publice din subordine a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare negativă, la subdiviziunea de venituri bugetare unde se estimează a fi încasate;b) prin majorarea, cu sumele care fac obiectul transferului, a subdiviziunii de venituri bugetare corespunzătoare în bugetul instituțiilor publice ierarhic superioare.(3) Redistribuirile de venituri bugetare în condițiile alin. (2) pot fi efectuate în tot cursul anului bugetar, cu condiția ca acestea să nu afecteze plata angajamentelor legale și bugetare și să nu genereze deficit în bugetul instituțiilor publice de la care se efectuează redistribuirile.(4) În execuție sumele prevăzute la alin. (2) se virează de către instituțiile publice din subordine, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din conturile de venituri bugetare în care au fost încasate, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare ale instituțiilor publice ierarhic superioare.---------Art. 42^2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014.C.2. În cazul cheltuielilor bugetare efectuate din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe și bugetul fondurilor externe nerambursabile  +  Articolul 43Instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii efectuează cheltuieli bugetare din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe și bugetul fondurilor externe nerambursabile cu respectarea prevederilor art. 42.D. Operațiuni specifice privind excedentulD.1. Operațiuni specifice privind excedentul sursei de finanțare "Venituri proprii și subvenții"  +  Articolul 44(1) În situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, pot fi aprobate, în condițiile legii, sume din excedentul anilor precedenți necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent, în bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, ca sursă de finanțare, la partea de venituri bugetare, la o poziție distinctă 40.15.00 "Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli".(1^1) În situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate.----------Alin. (1^1) al art. 44 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015.(1^2) Instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii, înrolate ca instituții publice pilot în sistemul național de raportare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, vor depune la unitățile Trezoreriei Statului și un buget echilibrat, în care sumele din excedentul anilor precedenți necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent se cuprind în buget ca sursă de finanțare la partea de venituri bugetare, la o poziție distinctă, 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli». Bugetul echilibrat cuprinde veniturile și cheltuielile bugetare în structura bugetului aprobat, inclusiv sursa de finanțare aprobată la subdiviziunea 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli».----------Alin. (1^2) al art. 44 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), (1^1) și (1^2), în execuție, sumele ce se utilizează din excedentul anilor precedenți se transferă de către instituțiile publice, prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de excedent al bugetului în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli», pe măsura necesităților de finanțare.----------Alin. (2) al art. 44 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015.(3) La finele anului bugetar, sumele transferate în cursul anului pentru efectuarea de cheltuieli se restituie integral, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.00 "Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli" în contul corespunzător de excedent al anilor precedenți. După efectuarea acestei operațiuni, instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii își închid conturile de venituri și de cheltuieli bugetare prin contul de excedent/deficit al anului curent.(4) În cazul în care la finele anului bugetar, după efectuarea operațiunii prevăzute la alin. (3), bugetele instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenți, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea exercițiului bugetar.(5) Sumele constituite din excedentele bugetare pot fi utilizate pentru acoperirea golurilor temporare de casă, prin transferul din contul corespunzător de excedent prevăzut la pct. II din anexă în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 41.06.00 "Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa", urmând ca până la sfârșitul anului să se efectueze reîntregirea sumei din excedent bugetar cu sumele repartizate din acesta în cursul anului, pentru acoperirea golurilor temporare de casă.D.2. Operațiuni specifice privind excedentul/rezultatul execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum și rezultatul execuției bugetului creditelor interne și a bugetului creditelor externe  +  Articolul 45(1) În situația în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri, iar instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii gestionează sume aferente acestui buget se procedează, atât în cursul anului bugetar, cât și la sfârșitul anului bugetar, potrivit mecanismului stabilit la art. 44 și la prezentul articol.(2) Instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii procedează, după caz, la sfârșitul anului bugetar, astfel:a) în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri bugetare - închid conturile de venituri și cheltuieli bugetare prin contul corespunzător de excedent prevăzut în anexă;b) în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile nu este aprobat cu venituri bugetare - închid conturile de venituri și cheltuieli bugetare prin contul 50.71.04 "Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor";c) în cazul în care în bugetul fondurilor externe nerambursabile sunt aprobate venituri bugetare numai pentru anumite fonduri externe nerambursabile - închid conturile de venituri și cheltuieli bugetare potrivit prevederilor lit. a) și b).(3) Instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii care gestionează bugetul creditelor interne și/sau bugetul creditelor externe procedează la sfârșitul anului bugetar la închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare prin conturile 50.71.02 "Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor" și 50.71.03 "Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor", după caz.(4) Instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii procedează la stabilirea excedentului/rezultatului execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum și a rezultatului execuției bugetului creditelor interne și a bugetului creditelor externe potrivit prevederilor alin. (1) și (2) și normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar anual.(5) Sumele aflate la finele anului bugetar în soldul conturilor 50.71.02 "Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor", 50.71.03 "Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor" și 50.71.04 "Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor", după caz, se virează cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor, în conturile de venituri bugetare, după caz, aferente subdiviziunilor de venituri bugetare:- 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne";- 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe";- 41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile".E. Precizări referitoare la conturile de disponibilități  +  Articolul 46(1) Începând cu data de 1 iulie 2014, pe numele instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pot fi deschise la unitățile Trezoreriei Statului numai conturile de disponibilități publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, potrivit prevederilor art. 80.(2) Deschiderea la unitățile Trezoreriei Statului pe numele instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii a altor conturi de disponibilități decât cele prevăzute la alin. (1) se poate efectua numai în cazuri temeinic justificate, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.F. Precizări cu caracter general  +  Articolul 47În situația în care anumiți indicatori din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, sunt detaliați la nivel de subcapitol și paragraf - la partea de venituri bugetare și la nivel de subcapitol și paragraf și, respectiv, la nivel de articol și alineat - la partea de cheltuieli bugetare, iar veniturile și cheltuielile bugetare aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii aprobate pentru anul 2014 nu sunt astfel detaliate, instituțiile publice respective vor lua măsurile necesare pentru detalierea și prezentarea la unitățile Trezoreriei Statului a bugetelor individuale detaliate potrivit clasificației bugetare.  +  Titlul III Execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice  +  Capitolul IAbrogat.---------Cap. I, titlul III a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014.A. Abrogată.---------Lit. A, Cap. I, titlul III a fost abrogată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014.  +  Articolul 48Abrogat.---------Art. 48, lit. A, cap. I, titlul III a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014.B. Abrogată.---------Lit. B, Cap. I, titlul III a fost abrogată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014.  +  Articolul 49Abrogat.---------Art. 49, lit. B, cap. I, titlul III a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014.C. Abrogată.---------Lit. C, Cap. I, titlul III a fost abrogată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014.  +  Articolul 50Abrogat.---------Art. 50, lit. C, cap. I, titlul III a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014.D. Abrogată.---------Lit. D, Cap. I, titlul III a fost abrogată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014.  +  Articolul 51Abrogat.---------Art. 51, lit. D, cap. I, titlul III a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014.  +  Capitolul IIAbrogat.---------Cap. II, titlul III a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014.A. Abrogată---------Lit. A, Cap. II, titlul III a fost abrogată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014.  +  Articolul 52Abrogat.---------Art. 52, lit. A, cap. II, titlul III a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014.B. Abrogată---------Lit. B, Cap. II, titlul III a fost abrogată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014.  +  Articolul 53Abrogat.---------Art. 53, lit. B, cap. II, titlul III a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014.  +  Capitolul IIIOperațiuni care se efectuează începând cu 1 octombrie 2014 de instituțiile publice care au înființate activități finanțate integral din venituri proprii-----------Titlul cap. III, titlul III a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 811 din 17 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 iunie 2014.A. Încasarea veniturilor bugetare aferente sursei de finanțare "Activități finanțate integral din venituri proprii"  +  Articolul 54(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, veniturile bugetare se încasează de instituțiile publice care au înființate activități finanțate integral din venituri proprii în conturi distincte de venituri bugetare deschise pe capitole, subcapitole și paragrafe, după caz, potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, la unitățile Trezoreriei Statului prin care se gestionează bugetul de venituri și cheltuieli al activității, codificate cu codul de identificare fiscală al instituțiilor publice care au înființate activitățile respective.---------Alin. (1), art. 54, lit. A, cap. III, titlul III a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014, prin modificarea unei sintagme.(2) Codificarea conturilor de venituri bugetare este prevăzută în anexă.(3) Instituțiile publice prevăzute la alin. (1) au obligația să înștiințeze contribuabilii și celelalte entități care le datorează sume în legătură cu noile conturi de venituri bugetare în care urmează a fi virate sumele datorate începând cu 1 ianuarie 2015.---------Alin. (3), art. 54, lit. A, cap. III, titlul III a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014, prin modificarea unei sintagme.(4) Eventualele sume virate eronat de contribuabili și celelalte entități în conturile de disponibilități prin care au fost gestionate bugetele activităților instituțiilor publice respective, până la data de 27 februarie 2015, inclusiv, se transferă de unitățile Trezoreriei Statului în contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 "Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, în curs de clarificare". Sumele astfel transferate se distribuie de instituțiile publice, în termen de maximum două zile lucrătoare de la încasare, în conturile de venituri bugetare cărora acestea se cuvin.---------Alin. (4), art. 54, lit. A, cap. III, titlul III a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014, prin modificarea unei sintagme.(5) Pentru sumele încasate eronat de la contribuabili și celelalte entități în conturile de disponibilități prin care au fost gestionate bugetele activităților instituțiilor publice respective, după data de 27 februarie 2015, se întocmesc retururi la încasare.---------Alin. (5), art. 54, lit. A, cap. III, titlul III a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014, prin modificarea unei sintagme.-----------Art. 54, lit. A, cap. III, titlul III a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 811 din 17 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 iunie 2014.B. Operațiuni specifice deschiderii de credite bugetare din bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice  +  Articolul 55(1) Începând cu data de 24 decembrie 2014, instituțiile publice care au înființate activități finanțate integral din venituri proprii pot prezenta unităților Trezoreriei Statului la care acestea își au deschise conturile cereri pentru deschiderea de credite bugetare cu drept de utilizare din luna ianuarie 2015, întocmite la nivel de capitol și titlu de cheltuială.---------Alin. (1), art. 55, lit. B, cap. III, titlul III a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014.(2) Instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare, care au în subordine instituții publice care au înființate activități finanțate integral din venituri proprii ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari/terțiari de credite au obligația de a le repartiza acestora și de a le aproba, în condițiile legii, bugetele de venituri și cheltuieli.(3) Instituțiile publice prevăzute la alin. (1) întocmesc cererile pentru deschiderea de credite bugetare pentru necesitățile proprii activităților, trimestrial, în funcție de necesitățile de finanțare ale trimestrului respectiv.(4) În cazul în care creditele bugetare deschise trimestrial nu sunt suficiente pentru necesitățile de finanțare ale activităților instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), acestea pot efectua deschideri de credite bugetare suplimentare, cu încadrarea în bugetele individuale ale activităților și în condițiile prevăzute de prezentele norme metodologice. În situația în care se întocmesc cereri pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii decembrie a fiecărui an, acestea se depun la unitățile Trezoreriei Statului până cel mai târziu la data de 15 decembrie a anului respectiv, dacă prin normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar nu se prevede altfel.(5) La întocmirea cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, instituțiile publice prevăzute la alin. (1) au obligația de a se asigura că deschiderea creditelor bugetare se efectuează cu încadrarea în prevederile trimestriale de cheltuieli aprobate în buget.(6) În scopul încadrării în prevederile alin. (5), cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite de către instituțiile publice prevăzute la alin. (1) cărora le-au fost repartizate și aprobate bugete potrivit prevederilor alin. (2) vor fi avizate de către ordonatorul de credite ierarhic superior, în cazul în care acesta există, din punctul de vedere al încadrării sumelor solicitate în prevederile bugetare trimestriale ale bugetului centralizat al instituției publice ierarhic superioare.(7) Ordonatorii de credite ai instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) răspund pentru încadrarea în creditele bugetare trimestriale aprobate în buget în ceea ce privește sumele solicitate atât prin cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite pentru activitatea proprie, cât și prin cele avizate pentru bugetele ordonatorilor de credite ierarhic inferiori în condițiile alin. (6).(8) Depunerea cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare la unitățile Trezoreriei Statului se efectuează cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăților.(9) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare ce se depun de instituțiile publice prevăzute la alin. (1) se înregistrează la unitățile Trezoreriei Statului în Registrul operațiunilor de trezorerie aferente cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la Normele metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013.(10) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, unitățile Trezoreriei Statului efectuează următoarele verificări:a) concordanța dintre semnătura și amprenta ștampilei de pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare și cele existente în fișele cu specimenele de semnături depuse la unitățile Trezoreriei Statului;b) existența avizului ordonatorului de credite ierarhic superior, în cazul prevăzut la alin. (6);c) existența pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare a vizei pentru control financiar preventiv;d) existența altor documente prin care se justifică suma ce se solicită a fi deschisă prin cererea pentru deschiderea de credite bugetare, dacă prin reglementările în vigoare se prevede astfel;e) încadrarea sumelor solicitate prin cererile pentru deschiderea de credite în prevederile bugetare anuale aprobate în bugetul activității instituției publice, cu următoarea excepție:- în cazul în care bugetele activităților instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) nu au fost aprobate până la începerea anului bugetar, se verifică încadrarea sumelor solicitate prin cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele acestora în limitele prevăzute la art. 37 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 40 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, după caz.(11) În cazul în care cererile pentru deschiderea de credite bugetare nu sunt întocmite corect sau nu îndeplinesc condițiile de verificare prevăzute la alin. (10), acestea se restituie de către unitățile Trezoreriei Statului, cu adresă de înaintare, ordonatorilor de credite, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora în Registrul operațiunilor de trezorerie aferente cererilor pentru deschiderea de credite bugetare.(12) În cazuri temeinic justificate, ordonatorii de credite pot dispune retragerea creditelor bugetare deschise și neutilizate din conturile proprii ale activităților, scop în care se întocmește dispoziția bugetară privind retragerea creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013, anterior datei de 25 a fiecărei luni, în două exemplare, din care un exemplar se depune la unitatea Trezoreriei Statului.(13) Unitățile Trezoreriei Statului înregistrează dispozițiile bugetare de retragere a creditelor bugetare în Registrul dispozițiilor bugetare depuse la unitățile Trezoreriei Statului, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9 la Normele metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013.(14) În situația în care documentele depuse de instituțiile publice prevăzute la alin. (1) sunt întocmite corect, acestea se preiau în sistem informatic de unitățile Trezoreriei Statului.(15) Răspunderea privind persoanele care semnează cererile pentru deschiderea de credite bugetare la rubrica destinată instituției publice ierarhic superioare revine în exclusivitate instituțiilor publice respective, unitățile Trezoreriei Statului verificând numai ca această rubrică să fie completată.(16) Codificarea conturilor de credite bugetare este prevăzută în anexă.C. Efectuarea cheltuielilor bugetare aferente sursei de finanțare "Activități finanțate integral din venituri proprii"  +  Articolul 56(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, conturile de cheltuieli bugetare se deschid la unitățile Trezoreriei Statului pe capitole, subcapitole și paragrafe, iar în cadrul acestora pe titluri, articole și alineate, după caz, potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.---------Alin. (1), art. 56, lit. C, cap. III, titlul III a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014, prin modificarea unei sintagme.(2) Codificarea conturilor de cheltuieli bugetare este prevăzută în anexă.(3) Plățile dispuse de instituțiile publice care au înființate activități finanțate integral din venituri proprii din conturile de cheltuieli bugetare se efectuează în limita creditelor bugetare deschise și repartizate și a veniturilor bugetare încasate în anul curent, inclusiv a sumelor virate din excedentul anilor precedenți existente la data efectuării plăților.(4) Documentele de plată care nu se încadrează în prevederile alin. (3) se restituie de unitățile Trezoreriei Statului instituțiilor publice care le-au depus, în scopul redimensionării sumelor solicitate la plată.(5) Plățile care se efectuează de către instituțiile publice care au înființate activități finanțate integral din venituri proprii se evidențiază în conturile de cheltuieli bugetare deschise la unitățile Trezoreriei Statului, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli bugetare, potrivit bugetelor de venituri și cheltuieli ale acestora și potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005, codificate cu codul de identificare fiscală al instituțiilor publice respective. (la 20-01-2017, Alineatul (5) din Articolul 56 , Capitolul III , Titlul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 17 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017 )  +  Articolul 56^1(1) În cazul în care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor instituții publice subordonate unei instituții publice care are înființate activități finanțate integral din venituri proprii sunt inferioare cheltuielilor bugetare aferente anului bugetar, instituția publică ierarhic superioară poate redistribui sume pentru echilibrarea bugetului propriu al activităților finanțate integral din venituri proprii și a bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice subordonate, din disponibilitățile realizate la nivelul acesteia sau din veniturile redistribuite de ordonatorii de credite ierarhic inferiori potrivit art. 56^2, cu respectarea legislației specifice.(2) Redistribuirea veniturilor bugetare, ca sursă de finanțare, în condițiile alin. (1), se efectuează astfel:a) prin cuprinderea în bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii al instituției publice ierarhic superioare de la care vor fi efectuate transferurile de venituri bugetare, la subdiviziunea de venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite între instituții publice finanțate integral/parțial din venituri proprii sau între activități finanțate integral din venituri proprii», a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare negativă;b) prin cuprinderea în bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice subordonate care vor primi transferurile de venituri bugetare, la subdiviziunea de venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite între instituții publice finanțate integral/parțial din venituri proprii sau între activități finanțate integral din venituri proprii», a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare pozitivă.(3) Sumele care fac obiectul transferului se cuprind în bugetele individuale ale instituțiilor publice menționate la alin. (2).(4) Redistribuirea de venituri bugetare, în condițiile alin. (2), poate fi efectuată în tot cursul anului bugetar, cu condiția ca aceasta să nu afecteze plata angajamentelor legale și bugetare și să nu genereze deficit în bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice de la care se efectuează redistribuirea.(5) În execuție, sumele prevăzute la subdiviziunea de venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite între instituții publice finanțate integral/parțial din venituri proprii sau între activități finanțate integral din venituri proprii» se virează pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în conturile corespunzătoare de venituri bugetare ale instituțiilor publice beneficiare, pe măsura necesităților de finanțare a cheltuielilor aprobate în bugetele activităților finanțate integral din venituri proprii ale acestora și cu condiția încadrării în disponibilitățile anului curent ale bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice de la care se efectuează redistribuirea.(6) În situația în care la finele anului instituția publică beneficiară nu a utilizat în întregime sumele primite ca redistribuiri de disponibilități, va proceda la restituirea acestora, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare în care au fost încasate în contul de venituri bugetare al instituției publice ierarhic superioare de la care au fost primite. Această operațiune se va efectua cu respectarea programului calendaristic pentru efectuarea prin unitățile Trezoreriei Statului a principalelor operațiuni de încheiere a exercițiului bugetar, stabilit prin normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.----------Art. 56^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015.  +  Articolul 56^2(1) În cazul în care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor instituții publice subordonate unei instituții publice care are înființate activități finanțate integral din venituri proprii sunt mai mari decât cheltuielile bugetare aferente anului bugetar ale acestora, instituția publică ierarhic superioară poate dispune redistribuirea de sume în vederea echilibrării bugetului propriu al activităților finanțate integral din venituri proprii al acesteia sau al bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii ale altor instituții publice din subordine.(2) Redistribuirea veniturilor bugetare în condițiile alin. (1) se efectuează astfel:a) prin cuprinderea în bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii al instituțiilor publice din subordine a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare negativă, la subdiviziunea de venituri bugetare unde se estimează a fi încasate;b) prin majorarea, cu sumele care fac obiectul transferului, a subdiviziunii de venituri bugetare corespunzătoare în bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii al instituției publice ierarhic superioare.(3) Redistribuirea de venituri bugetare în condițiile alin. (2) poate fi efectuată în tot cursul anului bugetar, cu condiția ca aceasta să nu afecteze plata angajamentelor legale și bugetare și să nu genereze deficit în bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii al instituțiilor publice de la care se efectuează redistribuirea.(4) În execuție, sumele prevăzute la alin. (2) se virează de către instituțiile publice din subordine, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din conturile de venituri bugetare în care au fost încasate în conturile corespunzătoare de venituri bugetare ale activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice ierarhic superioare.----------Art. 56^2 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015.  +  Articolul 56^3Prevederile art. 56^1 și 56^2 se aplică în mod corespunzător și veniturilor proprii ale Ministerului Sănătății constituite în baza art. 361 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.----------Art. 56^3 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015.D. Operațiuni specifice privind excedentul sursei de finanțare "Activități finanțate integral din venituri proprii"  +  Articolul 57(1) În situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, pot fi aprobate, în condițiile legii, sume din excedentul anilor precedenți necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent, în bugetele de venituri și cheltuieli ale activităților instituțiilor publice care au înființate activități finanțate integral din venituri proprii, ca sursă de finanțare, la partea de venituri bugetare, la o poziție distinctă, 40.15.00 "Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli".(1^1) În situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite al instituției publice pe lângă care a fost înființată activitatea finanțată integral din venituri proprii, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielile aprobate suplimentar față de veniturile aprobate.----------Alin. (1^1) al art. 57 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015.(1^2) Instituțiile publice înrolate ca instituții publice pilot în sistemul național de raportare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, vor depune la unitățile Trezoreriei Statului și un buget echilibrat al activității finanțate integral din venituri proprii, în care sumele din excedentul anilor precedenți necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent se cuprind în buget ca sursă de finanțare la partea de venituri bugetare, la o poziție distinctă, 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli». Bugetul echilibrat cuprinde veniturile și cheltuielile bugetare în structura bugetului aprobat, inclusiv sursa de finanțare aprobată la subdiviziunea 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli».----------Alin. (1^2) al art. 57 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), (1^1) și (1^2), în execuție, sumele ce se utilizează din excedentul anilor precedenți se transferă de către instituțiile publice, prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de excedent al bugetului în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli», pe măsura necesităților de finanțare.----------Alin. (2) al art. 57 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015.(3) La finele anului bugetar, sumele transferate în cursul anului pentru efectuarea de cheltuieli se restituie integral, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.00 "Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli" în contul corespunzător de excedent al anilor precedenți. După efectuarea acestei operațiuni, instituțiile publice care au înființate activități finanțate integral din venituri proprii își închid conturile de venituri și de cheltuieli bugetare prin contul de excedent/deficit al anului curent.(4) În cazul în care la finele anului bugetar, după efectuarea operațiunii prevăzute la alin. (3), bugetele activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenți, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea exercițiului bugetar.(5) Sumele constituite din excedentele bugetare pot fi utilizate pentru acoperirea golurilor temporare de casă, prin transferul din contul corespunzător de excedent prevăzut la pct. II din anexă în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 41.06.00 "Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă", urmând ca până la sfârșitul anului să se efectueze reîntregirea sumei din excedent bugetar cu sumele repartizate din acesta în cursul anului, pentru acoperirea golurilor temporare de casă.(6) La data de 1 ianuarie 2015, instituțiile publice care au înființate activități finanțate integral din venituri proprii transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) excedentul bugetului de venituri proprii al activității, înregistrat la finele anului 2014, în conturile corespunzătoare de excedente bugetare prevăzute la pct. II din anexă. Sumele care se transferă în conturile corespunzătoare de excedente bugetare se diminuează cu excedentele din anii anteriori anului 2014, utilizate pentru constituirea depozitelor care nu au ajuns la scadență la data la care se efectuează transferul, care vor fi transferate în conturile corespunzătoare de excedente bugetare, la scadența depozitelor respective.---------Alin. (6) al art. 57, titlul III a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014.E. Operațiunile aferente depozitelor ce se constituie după data de 1 ianuarie 2015 de instituțiile publice care au înființate activități finanțate integral din venituri proprii---------Titlul lit. E, cap. III, titlul III a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014, prin modificarea unei sintagme.  +  Articolul 58 Abrogat (la 20-01-2017, Articolul 58 din Capitolul III , Titlul III a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 17 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017 ) F. Precizări cu caracter general  +  Articolul 59În situația în care anumiți indicatori din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005 sunt detaliați la nivel de subcapitol și paragraf - la partea de venituri bugetare și la nivel de subcapitol și paragraf și, respectiv, la nivel de articol și alineat - la partea de cheltuieli bugetare, iar veniturile și cheltuielile aprobate în bugetele activităților înființate pe lângă unele instituții publice pentru anul 2014 nu sunt astfel detaliate, instituțiile publice care au înființate activitățile respective vor lua măsurile necesare pentru detalierea și prezentarea la unitățile Trezoreriei Statului a bugetelor individuale detaliate potrivit clasificației bugetare.  +  Titlul IV Execuția bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile și bugetelor fondului de risc gestionate de instituții publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate  +  Capitolul I Operațiuni care se efectuează la data de 1 iulie 2014 pentru transferul sumelor din conturile de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului în conturile temporare de venituri și cheltuieli bugetareA. Operațiunile de transfer al sumelor încasate de la finanțatori  +  Articolul 60(1) La data de 1 iulie 2014, sumele încasate în anul 2014 de instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile, întocmit în structura prevăzută în anexa nr. 8 la Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, se virează din contul de disponibil corespunzător în care au fost încasate sumele respective în contul de venituri bugetare al bugetului fondurilor externe nerambursabile, astfel:- la subdiviziunea de venituri bugetare 36.25.00 "Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, în curs de clarificare", în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat atât cu venituri, cât și cu cheltuieli;- la subdiviziunea de venituri bugetare 41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile", în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat numai cu cheltuieli.(2) La data de 1 iulie 2014, sumele încasate în anul 2014 de instituțiile publice prevăzute la alin. (1) pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe se virează din contul de disponibil corespunzător ca sursă de finanțare a cheltuielilor bugetelor respective la următoarele subdiviziuni de venituri bugetare, după caz:- 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne";- 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe".(3) Sumele încasate în anul 2014 de instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și bugetele locale aferente bugetului fondului de risc se virează din conturile de disponibil corespunzătoare în care au fost încasate sumele respective în contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 "Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, în curs de clarificare".B. Operațiunile de transfer al sumelor reprezentând cheltuieli bugetare  +  Articolul 61(1) La data de 1 iulie 2014, instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate prezintă unităților Trezoreriei Statului ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), întocmite distinct pe fiecare sursă de finanțare, la nivelul totalului plăților de casă care au fost efectuate în anul 2014 din bugetele aferente surselor de finanțare respective.(2) Plățile prevăzute la alin. (1) se dispun din conturile de cheltuieli bugetare ale bugetului creditelor interne, bugetului creditelor externe, bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetului fondului de risc, după caz - subdiviziunea de cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 "Operațiuni în curs de clarificare - Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", în conturile de disponibil din care s-au efectuat plățile care fac obiectul regularizării.(3) Pentru operațiunile de plăți prevăzute la alin. (2) nu se întocmesc cereri pentru deschiderea de credite bugetare.C. Operațiunile de transfer al excedentelor bugetare înregistrate la finele anului 2013 și al disponibilităților aferente bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile și bugetelor fondului de risc provenind din anii anteriori  +  Articolul 62(1) La data de 1 iulie 2014, instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate care au avut aprobate în bugetul fondurilor externe nerambursabile atât venituri, cât și cheltuieli și au înregistrat la finele anului 2013 excedent al acestui buget, transferă excedentul cumulat la finele anului 2013, inclusiv eventualele sume utilizate din excedent în anul 2014, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul corespunzător de excedent al bugetului respectiv prevăzut la pct. IV din anexă. Concomitent, sumele utilizate din excedent pentru efectuarea de plăți în anul 2014 se transferă din contul corespunzător de excedent prevăzut la pct. IV din anexă în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.00 "Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli".---------Alin. (1) al art. 62, titlul IV a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014, prin modificarea unei sintagme.(2) La data de 1 iulie 2014, instituțiile publice prevăzute la alin. (1) care nu au avut aprobate venituri în bugetul fondurilor externe nerambursabile virează ca sursă de finanțare, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), sumele reprezentând disponibilități din fonduri externe nerambursabile aflate în soldul conturilor de disponibilități la finele anului 2013, în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile".(3) Sumele reprezentând disponibilități din credite interne și credite externe aflate în soldul conturilor de disponibilități la finele anului 2013 se transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la data de 1 iulie 2014, ca sursă de finanțare a cheltuielilor bugetelor respective, la subdiviziunile de venituri bugetare, după caz:- 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne";- 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe".(4) Sumele reprezentând disponibilități ale fondului de risc aflate în soldul conturilor de disponibilități la finele anului 2013, inclusiv sumele utilizate în anul 2014, se transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în contul corespunzător de excedent al bugetului fondului de risc prevăzut la pct. IV din anexă. Sumele utilizate din excedent pentru efectuarea de plăți în anul 2014 se transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la data de 1 iulie 2014, din contul corespunzător de excedent prevăzut la pct. IV din anexă în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.00 "Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli".  +  Capitolul II Operațiuni care se efectuează în perioada 1 iulie 2014 - 31 august 2014 pentru transferul sumelor din conturile temporare de venituri și cheltuieli bugetare în conturile corespunzătoare de venituri și cheltuieli bugetare deschise pe structura clasificației bugetare COFOG 3A. Operațiunile de transfer al sumelor încasate de la finanțatori  +  Articolul 63(1) Instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate care au aprobate în bugetul fondurilor externe nerambursabile atât venituri, cât și cheltuieli procedează la distribuirea veniturilor bugetare care au fost transferate potrivit prevederilor art. 60, din contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 "Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, în curs de clarificare" în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, la care sumele respective au fost aprobate în bugetele fondurilor externe nerambursabile. La finele zilei de 31 august 2014, conturile de venituri bugetare aferente subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 "Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, în curs de clarificare" nu vor mai prezenta sold.(2) Sumele aferente bugetelor fondurilor externe nerambursabile care au fost aprobate numai cu cheltuieli rămân evidențiate în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile", astfel cum au fost transferate potrivit prevederilor art. 60.(3) În cazul în care în bugetul fondurilor externe nerambursabile sunt aprobate venituri bugetare numai pentru anumite fonduri externe nerambursabile, se aplică, după caz, prevederile alin. (1) și (2).(4) Sumele aferente bugetului creditelor interne și bugetului creditelor externe transferate potrivit prevederilor art. 60 nu se transferă de instituțiile publice finanțate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în alte conturi de venituri bugetare.(5) În cazul bugetului fondului de risc, instituțiile publice finanțate din bugetul de stat și bugetele locale virează, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), sumele transferate potrivit prevederilor art. 60 din contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 "Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, în curs de clarificare" în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, la care sumele respective au fost aprobate.B. Operațiunile de transfer al sumelor reprezentând cheltuieli bugetare  +  Articolul 64(1) În scopul regularizării plăților care au fost transferate la capitolul 89 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", subcapitolul 01 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", titlul 82 "Operațiuni în curs de clarificare", articolul 01 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", conform prevederilor art. 61, instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate întocmesc și prezintă unităților Trezoreriei Statului cereri pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul fondului de risc, după caz, de la capitolele și titlurile de cheltuieli bugetare corespunzătoare naturii plăților efectuate în anul 2014 din bugetele respective. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite în scopul efectuării regularizărilor nu necesită avizul ordonatorilor de credite ierarhic superiori.(2) În limita creditelor bugetare deschise, instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate întocmesc ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) distinct pentru bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul fondului de risc, după caz, din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare prevăzute în anexă în contul de cheltuieli bugetare al bugetului respectiv corespunzător subdiviziunii de cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 "Operațiuni în curs de clarificare - Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare".(3) La finele zilei de 31 august 2014, conturile de cheltuieli bugetare aferente capitolului 89 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", subcapitolul 01 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", titlul 82 "Operațiuni în curs de clarificare", articolul 01 "Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", nu vor mai prezenta sold.  +  Capitolul III Operațiuni care se efectuează începând cu 1 iulie 2014 de instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătateA. Operațiuni care se efectuează în cazul sumelor încasate de la finanțatori  +  Articolul 65(1) Începând cu data de 1 iulie 2014, sumele primite de la finanțatori aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile se încasează/evidențiază astfel:a) în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri bugetare - în conturile de venituri bugetare corespunzătoare deschise potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;b) în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile nu este aprobat cu venituri bugetare - în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile";c) în cazul în care în bugetul fondurilor externe nerambursabile sunt aprobate venituri bugetare numai pentru anumite fonduri externe nerambursabile - în conturile de venituri bugetare deschise potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, sau în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile", după caz.(2) Începând cu data de 1 iulie 2014, eventualele venituri ale bugetului creditelor interne și bugetului creditelor externe se încasează de către instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în următoarele conturi de venituri bugetare aferent subdiviziunilor de venituri bugetare, după caz:- 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne";- 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe".(3) Începând cu data de 1 iulie 2014, veniturile bugetului fondului de risc se încasează în conturile de venituri bugetare corespunzătoare deschise potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, în măsura în care este aprobat bugetul acestui fond.(4) Codificarea conturilor în care se încasează sumele de la finanțatori sau de la alte entități este prevăzută în anexă.(5) Instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate au obligația să înștiințeze finanțatorii sau alte entități care virează sume bugetelor respective în legătură cu noile conturi în care urmează a fi încasate aceste sume începând cu 1 iulie 2014.(6) Eventualele sume virate eronat în conturile de disponibilități prin care au fost gestionate bugetele prevăzute la prezentul titlu, până la data de 31 august 2014, inclusiv, se transferă de unitățile Trezoreriei Statului/Ministerul Finanțelor Publice în contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 36.25.00 "Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, în curs de clarificare". Sumele astfel transferate se distribuie de instituțiile publice în termen de maximum două zile lucrătoare de la încasare în conturile de venituri bugetare cărora acestea se cuvin.(7) Pentru sumele încasate eronat în conturile de disponibilități prin care au fost gestionate bugetele prevăzute la prezentul titlu, după data de 31 august 2014, se întocmesc retururi la încasare.B. Operațiuni specifice deschiderii de credite bugetare  +  Articolul 66(1) Începând cu data de 25 iunie 2014, instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pot prezenta unităților Trezoreriei Statului la care acestea își au deschise conturile cereri pentru deschiderea de credite bugetare cu drept de utilizare începând cu luna iulie 2014, în limita prevederilor de cheltuieli bugetare aprobate în bugetele proprii la data întocmirii cererii. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare se întocmesc la nivel de capitol și titlu de cheltuială.(2) Instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate care au în subordine instituții publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari/terțiari de credite au obligația de a le repartiza acestora și de a le aproba, în condițiile legii, bugete de venituri și cheltuieli.(3) Instituțiile publice prevăzute la alin. (1) întocmesc cererile pentru deschiderea de credite bugetare pentru necesitățile proprii trimestrial, în funcție de necesitățile de finanțare ale trimestrului respectiv.(4) În cazul în care creditele bugetare deschise trimestrial nu sunt suficiente pentru necesitățile de finanțare ale instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), pot efectua deschideri de credite bugetare suplimentare, cu încadrarea în bugetele individuale și în condițiile prevăzute de prezentele norme metodologice. În situația în care se întocmesc cereri pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii decembrie a fiecărui an, acestea se depun la unitățile Trezoreriei Statului până cel mai târziu la data de 15 decembrie a anului respectiv, dacă prin normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar nu se prevede altfel.(5) La întocmirea cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, instituțiile publice prevăzute la alin. (1) au obligația de a se asigura că deschiderea creditelor bugetare se efectuează cu încadrarea în prevederile trimestriale de cheltuieli aprobate în buget.(6) În scopul încadrării în prevederile alin. (5), cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite de către instituțiile publice prevăzute la alin. (1) cărora le-au fost repartizate și aprobate bugete potrivit prevederilor alin. (2) vor fi avizate de către ordonatorul de credite ierarhic superior, în cazul în care acesta există, din punctul de vedere al încadrării sumelor solicitate în prevederile bugetare trimestriale ale bugetului centralizat al instituției publice ierarhic superioare.(7) Ordonatorii de credite ai instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) răspund pentru încadrarea în creditele bugetare trimestriale aprobate în buget în ceea ce privește sumele solicitate atât prin cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite pentru activitatea proprie, cât și prin cele avizate pentru bugetele ordonatorilor de credite ierarhic inferiori în condițiile alin. (6).(8) Depunerea cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare la unitățile Trezoreriei Statului se efectuează cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăților.(9) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare ce se depun de instituțiile publice prevăzute la alin. (1) se înregistrează la unitățile Trezoreriei Statului în Registrul operațiunilor de trezorerie aferente cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la Normele metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013.(10) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea cererilor pentru deschiderea de credite bugetare, unitățile Trezoreriei Statului efectuează următoarele verificări:a) concordanța dintre semnătura și amprenta ștampilei de pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare și cele existente în fișele cu specimenele de semnături depuse la unitățile Trezoreriei Statului;b) existența avizului ordonatorului de credite ierarhic superior, în cazul prevăzut la alin. (6);c) existența pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare a vizei pentru control financiar preventiv;d) existența altor documente prin care se justifică suma ce se solicită a fi deschisă prin cererea pentru deschiderea de credite bugetare, dacă prin reglementările în vigoare se prevede astfel;e) încadrarea sumelor solicitate prin cererile pentru deschiderea de credite în prevederile bugetare anuale aprobate în bugetul instituției publice, cu următoarea excepție:- în cazul în care bugetele instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) nu au fost aprobate până la începerea anului bugetar, se verifică încadrarea sumelor solicitate prin cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele acestora în limitele prevăzute la art. 37 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 40 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.(11) În cazul în care cererile pentru deschiderea de credite bugetare nu sunt întocmite corect sau nu îndeplinesc condițiile de verificare prevăzute la alin. (10), acestea se restituie de către unitățile Trezoreriei Statului, cu adresă de înaintare, ordonatorilor de credite, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora în Registrul operațiunilor de trezorerie aferente cererilor pentru deschiderea de credite bugetare.(12) În cazuri temeinic justificate, ordonatorii de credite pot dispune retragerea creditelor bugetare deschise și neutilizate din conturile proprii, scop în care se întocmește dispoziția bugetară privind retragerea creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013, anterior datei de 25 a fiecărei luni, în două exemplare, din care un exemplar se depune la unitatea Trezoreriei Statului.(13) Unitățile Trezoreriei Statului înregistrează dispozițiile bugetare de retragere a creditelor bugetare în Registrul dispozițiilor bugetare depuse la unitățile Trezoreriei Statului, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9 la Normele metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013.(14) În situația în care documentele depuse de instituțiile publice prevăzute la alin. (1) sunt întocmite corect, acestea se preiau în sistem informatic de unitățile Trezoreriei Statului.(15) Răspunderea privind persoanele care semnează cererile pentru deschiderea de credite bugetare la rubrica destinată instituției publice ierarhic superioare revine în exclusivitate instituțiilor publice respective, unitățile Trezoreriei Statului verificând numai ca această rubrică să fie completată.(16) Codificarea conturilor de credite bugetare este prevăzută în anexă.  +  Articolul 67Începând cu data aprobării bugetului fondului de risc, prevederile art. 66 se aplică și pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul acestui fond de către unitățile administrativ-teritoriale, precum și de către Ministerul Finanțelor Publice, cu precizarea că, în cazul acestuia din urmă, cererile pentru deschiderea de credite bugetare se întocmesc și se depun la Ministerul Finanțelor Publice.C. Efectuarea cheltuielilor bugetare  +  Articolul 68(1) Începând cu data de 1 iulie 2014, conturile de cheltuieli bugetare se deschid la unitățile Trezoreriei Statului pe capitole, subcapitole și paragrafe, iar în cadrul acestora pe titluri, articole și alineate, după caz, potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.(2) Codificarea conturilor de cheltuieli bugetare este prevăzută în anexă.(3) Plățile dispuse de instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din conturile de cheltuieli bugetare aferente bugetelor prevăzute la prezentul titlu se efectuează în limita creditelor bugetare deschise și repartizate și a veniturilor bugetare încasate în anul curent, inclusiv a sumelor virate din excedentul anilor precedenți, existente la data efectuării plăților.(4) Documentele de plată care nu se încadrează în prevederile alin. (3) se restituie de unitățile Trezoreriei Statului instituțiilor publice care le-au depus, în scopul redimensionării sumelor solicitate la plată.(5) Plățile ce se efectuează de către instituțiile publice se evidențiază în conturile de cheltuieli bugetare aferente bugetelor prevăzute la prezentul titlu, deschise la unitățile Trezoreriei Statului, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli bugetare, potrivit bugetelor de venituri și cheltuieli ale acestora și potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.(6) În cazul bugetului fondului de risc gestionat de unitățile administrativ-teritoriale, conturile de cheltuieli bugetare se deschid la unitățile Trezoreriei Statului, iar în cazul bugetului fondului de risc gestionat de Ministerul Finanțelor Publice, conturile de cheltuieli bugetare se deschid la nivelul Ministerului Finanțelor Publice, după aprobarea acestor bugete.D. Operațiuni specifice privind excedentul  +  Articolul 69(1) În cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri bugetare, precum și în cazul bugetului fondului de risc, pot fi aprobate, în condițiile legii, sume din excedentul anilor precedenți necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent, în bugetele de venituri și cheltuieli, ca sursă de finanțare, la partea de venituri bugetare, la o poziție distinctă 40.15.00 "Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli".(1^1) În cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri bugetare, precum și în cazul bugetului fondului de risc, iar veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielile aprobate suplimentar față de veniturile aprobate.----------Alin. (1^1) al art. 69 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015.(1^2) Instituțiile publice înrolate ca instituții publice pilot în sistemul național de raportare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, vor depune la unitățile Trezoreriei Statului și un buget echilibrat, în care sumele din excedentul anilor precedenți necesare pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent se cuprind în buget ca sursă de finanțare la partea de venituri bugetare, la o poziție distinctă, 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli». Bugetul echilibrat cuprinde veniturile și cheltuielile bugetare în structura bugetului aprobat, inclusiv sursa de finanțare aprobată la subdiviziunea 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli».----------Alin. (1^2) al art. 69 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), (1^1) și (1^2), în execuție, sumele ce se utilizează din excedentul anilor precedenți se transferă de către instituțiile publice, prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de excedent al bugetului în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 40.15.00 «Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli», pe măsura necesităților de finanțare.----------Alin. (2) al art. 69 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015.(3) La finele anului bugetar, sumele transferate în cursul anului pentru efectuarea de cheltuieli se restituie integral, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.00 "Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli" în contul corespunzător de excedent al anilor precedenți. După efectuarea acestei operațiuni, instituțiile publice respective își închid conturile de venituri și de cheltuieli bugetare prin contul de excedent/deficit al anului curent.(4) În cazul în care la finele anului bugetar, după efectuarea operațiunii prevăzute la alin. (3), bugetele respective înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenți, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea exercițiului bugetar.  +  Articolul 70(1) Instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate procedează, după caz, la sfârșitul anului bugetar, astfel:a) în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri bugetare - închid conturile de venituri și cheltuieli bugetare prin contul corespunzător de excedent prevăzut în anexă;b) în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile nu este aprobat cu venituri bugetare - închid conturile de venituri și cheltuieli bugetare prin contul 50.71.04 "Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor";c) în cazul în care în bugetul fondurilor externe nerambursabile sunt aprobate venituri bugetare numai pentru anumite fonduri externe nerambursabile - închid conturile de venituri și cheltuieli bugetare potrivit prevederilor lit. a) și b);d) în cazul bugetului fondului de risc - închid conturile de venituri și cheltuieli bugetare prin contul corespunzător de excedent prevăzut în anexă.(2) Instituțiile publice prevăzute la alin. (1) care gestionează bugetul creditelor interne și/sau bugetul creditelor externe procedează la sfârșitul anului bugetar la închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare prin conturile 50.71.02 "Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor" și 50.71.03 "Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor", după caz.(3) Instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate procedează la stabilirea excedentului/rezultatului execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetului fondului de risc, precum și a rezultatului execuției bugetului creditelor interne și a bugetului creditelor externe potrivit prevederilor alin. (1) și (2) și normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar anual.(4) Sumele aflate la finele anului bugetar în soldul conturilor 50.71.02 "Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor", 50.71.03 "Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor" și 50.71.04 "Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor" se virează cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor, în conturile de venituri bugetare, după caz, aferente subdiviziunilor de venituri bugetare:- 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne";- 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe";- 41.04.00 "Sume aferente fondurilor externe nerambursabile".E. Precizări referitoare la conturile de disponibilități  +  Articolul 71Deschiderea pe numele instituțiilor publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate la unitățile Trezoreriei Statului a unor conturi de disponibilități pentru gestionarea sumelor aferente bugetelor prevăzute la prezentul titlu se poate efectua numai în cazuri temeinic justificate, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.F. Precizări cu caracter general  +  Articolul 72În situația în care anumiți indicatori din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, sunt detaliați la nivel de subcapitol și paragraf - la partea de venituri bugetare și la nivel de subcapitol și paragraf și, respectiv, la nivel de articol și alineat - la partea de cheltuieli bugetare, iar veniturile și cheltuielile bugetare aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli aferente bugetelor prevăzute la prezentul titlu aprobate pentru anul 2014 nu sunt astfel detaliate, instituțiile publice respective vor lua măsurile necesare pentru detalierea și prezentarea la unitățile Trezoreriei Statului a bugetelor individuale detaliate potrivit clasificației bugetare.  +  Articolul 73Prevederile prezentului titlu referitoare la bugetul fondului de risc se aplică de la data la care bugetul acestui fond este aprobat potrivit prevederilor legale.  +  Titlul V Execuția bugetelor unităților de învățământ special cu personalitate juridică care își desfășoară activitatea pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean, inclusiv unitățile de învățământ special cu personalitate juridică din municipiul București  +  Articolul 74(1) În data de 1 iulie 2014, unitățile de învățământ special cu personalitate juridică care își desfășoară activitatea pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean care le finanțează și care își au deschise conturile la alte unități ale Trezoreriei Statului decât acesta din urmă, inclusiv unitățile de învățământ special cu personalitate juridică din municipiul București, virează sumele existente în soldul contului 50.26 "Disponibil din bugetul consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București" în contul consiliului județean sau Consiliului General al Municipiului București, după caz, din care acestea au fost încasate.(2) După efectuarea operațiunii prevăzute la alin. (1), contul 50.26 "Disponibil din bugetul consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București" se închide și își încetează funcționarea.  +  Articolul 75Începând cu 1 iulie 2014, în scopul efectuării de plăți de către unitățile de învățământ special cu personalitate juridică care își desfășoară activitatea pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean, inclusiv unitățile de învățământ special cu personalitate juridică din municipiul București, se va proceda astfel:a) consiliile județene și respectiv Consiliul General al Municipiului București, după caz, în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul propriu, deschid și repartizează credite bugetare unităților de învățământ special cu personalitate juridică care își desfășoară activitatea pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean, inclusiv unităților de învățământ special cu personalitate juridică din municipiul București;b) concomitent, în vederea asigurării sursei de finanțare, consiliile județene și, respectiv, Consiliul General al Municipiului București, după caz, transferă, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), disponibilitățile necesare efectuării de plăți de către unitățile de învățământ special prevăzute la lit. a), din contul de venituri bugetare 21 "Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală" corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 41.05.00 "Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București" în contul 21 "Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală" corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 41.05.00 "Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București", deschis la unitățile Trezoreriei Statului prin care unitățile de învățământ special își desfășoară activitatea, codificate cu codul de identificare fiscală al acestora;c) unitățile de învățământ special prevăzute la lit. a) au obligația de a transmite consiliilor județene și, respectiv, Consiliului General al Municipiului București, după caz, extrasele contului 21 "Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală" corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 41.05.00 "Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București" în vederea înregistrării în contabilitate. Operațiunea de transfer al sumelor potrivit prevederilor lit. b) se înregistrează numai în contabilitatea consiliilor județene și, respectiv, a Consiliului General al Municipiului București, după caz;d) unitățile de învățământ special prevăzute la lit. a) pot dispune efectuarea de plăți din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare, potrivit bugetului repartizat acestora de ordonatorii principali de credite ai bugetului local, în limita creditelor bugetare repartizate și a disponibilităților încasate de la consiliile județene și, respectiv, de la Consiliul General al Municipiului București;e) la sfârșitul anului bugetar, conturile unităților de învățământ special prevăzute la lit. b) și conturile de cheltuieli deschise pe numele acestora se închid prin contul de excedent/deficit al bugetului consiliilor județene și, respectiv, al Consiliului General al Municipiului București, după caz, potrivit prevederilor normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar anual.  +  Articolul 76Prevederile prezentului titlu se aplică și altor instituții publice aflate în subordinea consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, care își desfășoară activitatea pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia funcționează consiliul județean sau își desfășoară activitatea pe raza sectoarelor municipiului București, după caz.  +  Titlul VI Dispoziții cu caracter general  +  Articolul 77 Abrogat (la 01-01-2018, Articolul 77 din Titlul VI a fost abrogat de Articolul III din ORDINUL nr. 2.426 din 13 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 19 septembrie 2017 )  +  Articolul 77^1(1) Instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, gestionează sumele aferente activităților economice pentru care sunt astfel înregistrate potrivit următoarei proceduri:a) sumele reprezentând contravaloarea bunurilor livrate și serviciilor prestate, exclusiv contravaloarea TVA, se încasează în următoarele conturi de disponibilități:– 50.22.01 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul buget de stat aferent activităților economice desfășurate»;– 50.22.02 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul asigurărilor sociale de stat aferent activităților economice desfășurate»;– 50.22.03 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul asigurărilor pentru șomaj aferent activităților economice desfășurate»;– 50.22.04 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul FNUASS aferent activităților economice desfășurate»;– 50.22.05 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul bugetelor locale aferent activităților economice desfășurate», deschise pe codurile de identificare fiscală atribuite în calitate de plătitor de TVA;b) sumele reprezentând contravaloarea TVA aferentă bunurilor livrate și serviciilor prestate se încasează în următoarele conturi de disponibilități:– 50.22.11 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul buget de stat aferent activităților economice desfășurate - contravaloare T.V.A.»;– 50.22.12 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul asigurărilor sociale de stat aferent activităților economice desfășurate - contravaloare T.V.A.»;– 50.22.13 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul asigurărilor pentru șomaj aferent activităților economice desfășurate - contravaloare T.V.A.»;– 50.22.14 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul FNUASS aferent activităților economice desfășurate - contravaloare T.V.A.»;– 50.22.15 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul bugetelor locale aferent activităților economice desfășurate - contravaloare T.V.A.», deschise pe codurile de identificare fiscală atribuite în calitate de plătitor de TVA și ale căror coduri IBAN conțin șirul de caractere «TVA»;c) prin conturile prevăzute la lit. b) se efectuează operațiuni de încasări și plăți în condițiile prevederilor art. 8 și 9 din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA;d) sumele încasate în conturile prevăzute la lit. a) și b) se virează de către instituțiile publice titulare ale conturilor în conturile de venituri bugetare cărora sumele respective se cuvin, deschise pe codul de identificare fiscală atribuit pentru activitatea curentă a instituțiilor publice respective, în termen de maximum două zile lucrătoare de la încasare;e) instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, efectuează cheltuielile bugetare în limita bugetelor aprobate, inclusiv plata TVA-ului datorat bugetului de stat și contravaloarea TVA aferentă achizițiilor de bunuri și servicii care se achită în conturile de TVA ale furnizorilor/prestatorilor, din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare deschise pe codul de identificare fiscală atribuit pentru activitatea curentă a instituțiilor publice respective, în limita creditelor bugetare deschise în acest scop.(2) Conturile de disponibilități prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) se deschid pe codul de identificare fiscală atribuit pentru activitatea curentă a instituțiilor publice respective.(3) Conturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) nu pot prezenta sold la finele exercițiului bugetar. (la 19-09-2017, Titlul VI a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 2.426 din 13 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 19 septembrie 2017 ) Notă
  Potrivit art. II din ORDINUL nr. 2.426 din 13 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 19 septembrie 2017, prevederile art. I se aplică de către instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2018. Prin excepție, pentru instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care au optat pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017, prevederile art. I se aplică începând cu data de 1 octombrie 2017.
   +  Articolul 78(1) Pe numele instituțiilor publice fără personalitate juridică, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare, la unitățile Trezoreriei Statului pot fi deschise, la solicitarea acestora, următoarele conturi de disponibilități pentru încasarea de venituri bugetare:- 50.17.01 "Disponibil al instituțiilor publice fără personalitate juridică din sectorul buget de stat reprezentând venituri colectate";- 50.17.02 "Disponibil al instituțiilor publice fără personalitate juridică din sectorul asigurărilor sociale de stat reprezentând venituri colectate";- 50.17.03 "Disponibil al instituțiilor publice fără personalitate juridică din sectorul asigurărilor pentru șomaj reprezentând venituri colectate";- 50.17.04 "Disponibil al instituțiilor publice fără personalitate juridică din sectorul FNUASS reprezentând venituri colectate ";- 50.17.05 "Disponibil al instituțiilor publice fără personalitate juridică din sectorul bugetelor locale reprezentând venituri colectate",deschise pe codurile de identificare fiscală atribuite în calitate de plătitori de impozit pe venit.(2) Sumele colectate potrivit prevederilor alin. (1) se virează de către instituțiile publice fără personalitate juridică în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, pe numele instituțiilor publice cu personalitate juridică ierarhic superioare, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la încasare.(3) Conturile prevăzute la alin. (1) nu pot prezenta sold la finele exercițiului bugetar.  +  Articolul 78^1(1) Pe numele instituțiilor publice cu personalitate juridică ierarhic inferioare, finanțate integral/parțial din venituri proprii, care colectează venituri proprii pentru instituțiile publice ierarhic superioare, la unitățile Trezoreriei Statului pot fi deschise conturi de disponibilități care se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice potrivit prevederilor art. 23 și 46.(2) Sumele colectate potrivit prevederilor alin. (1) se virează de către instituțiile publice cu personalitate juridică ierarhic inferioare, finanțate integral/parțial din venituri proprii, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005, pe numele instituțiilor publice cu personalitate juridică ierarhic superioare, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la încasare, dacă prin actele normative care stau la baza colectării sumelor respective nu se prevede altfel.(3) Conturile prevăzute la alin. (1) nu pot prezenta sold la finele exercițiului bugetar.---------Art. 78^1, titlul VI a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014.  +  Articolul 79(1) Pe numele instituțiilor publice fără personalitate juridică, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare, la unitățile Trezoreriei Statului pot fi deschise, la solicitarea acestora, următoarele conturi de disponibilități în care se vor încasa sume pentru efectuarea de cheltuieli:- 50.17.10 "Disponibil al instituțiilor publice fără personalitate juridică din sectorul buget de stat pentru efectuarea de cheltuieli";- 50.17.11 "Disponibil al instituțiilor publice fără personalitate juridică din sectorul asigurărilor sociale de stat pentru efectuarea de cheltuieli";- 50.17.12 "Disponibil al instituțiilor publice fără personalitate juridică din sectorul asigurărilor pentru șomaj pentru efectuarea de cheltuieli";- 50.17.13 "Disponibil al instituțiilor publice fără personalitate juridică din sectorul FNUASS pentru efectuarea de cheltuieli";- 50.17.14 "Disponibil al instituțiilor publice fără personalitate juridică din sectorul bugetelor locale pentru efectuarea de cheltuieli",deschise pe codurile de identificare fiscală atribuite în calitate de plătitori de impozit pe venit.(2) Conturile prevăzute la alin. (1) sunt destinate încasării de la instituția publică ierarhic superioară a unor sume din care vor fi efectuate plăți în numerar numai pentru cheltuieli care au fost angajate, ordonanțate și lichidate de ordonatorul de credite, în condițiile legii, de natura drepturilor salariale, burselor, ajutoarelor, altor drepturi sociale și altor cheltuieli urgente care nu pot fi efectuate prin virament, cu respectarea prevederilor 5.1.3-5.1.5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003, cu modificările și completările ulterioare.(3) Conturile prevăzute la alin. (1) nu pot prezenta sold la finele exercițiului bugetar.  +  Articolul 80Lista conturilor de disponibilități deschise pe numele instituțiilor publice care pot funcționa după efectuarea regularizărilor prevăzute de prezentele norme metodologice la unitățile Trezoreriei Statului se întocmește de către Direcția generală trezorerie și contabilitate publică împreună cu Direcția generală de programare bugetară și Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare și se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 81(1) Sumele transferate de unitățile Trezoreriei Statului în contul 50.03.20 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor și instituțiilor de subordonare centrală pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare", deschis pe numele autorităților de sănătate publică se transferă de către acestea în conturile corespunzătoare de venituri bugetare aferente activității finanțate integral din venituri proprii, deschise pe numele Ministerului Sănătății la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.(1^1) Operațiunile prevăzute la alin. (1) se efectuează începând cu data de 1 ianuarie 2015.---------Alin. (1^1) al art. 81, titlul VI a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014.(2) Sumele gestionate prin intermediul contului 50.02.36 "Disponibil reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, a produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare" vor fi gestionate după data de 1 iulie 2014 prin intermediul contului 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat". Eventualele sume aflate la data de 1 iulie 2014 în soldul contului 50.02.36 "Disponibil reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, a produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare" se virează de titularul contului în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.36.16.00 "Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, a produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare".  +  Articolul 82Dobânzile calculate la sumele aflate în conturile de disponibilități care se regularizează potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, aferente lunii iunie 2014, se înregistrează în contul 36.25.00 "Venituri din disponibilitățile instituțiilor publice, în curs de clarificare" deschis pe numele instituțiilor publice respective.  +  Articolul 83(1) Ordonatorii de credite ierarhic superiori pot împuternici ordonatorii de credite din subordine sau alte persoane pentru avizarea, în numele lor, a cererilor pentru deschiderea de credite bugetare întocmite de ordonatorii de credite subordonați, în rubrica destinată instituției publice ierarhic superioare.(2) În situația prevăzută la alin. (1), răspunderea privind încadrarea sumelor ce se deschid de ordonatorii de credite în prevederile bugetare trimestriale ale bugetului centralizat al instituției publice ierarhic superioare revine atât ordonatorului de credite ierarhic superior, cât și ordonatorului de credite care a solicitat deschiderea de credite bugetare.(3) Avizarea de către ordonatorii de credite ierarhic superiori a cererilor pentru deschiderea de credite bugetare întocmite de către instituțiile publice cărora le-au fost repartizate și aprobate bugete în condițiile prevăzute de prezentele norme metodologice se efectuează în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la solicitarea avizului.---------Alin. (3) al art. 83, titlul VI a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014.  +  Articolul 83^1În cazul în care necesitățile de finanțare aferente unui trimestru sunt mai mari decât creditele bugetare aprobate pentru trimestrul respectiv, pot fi întocmite cereri pentru deschideri de credite bugetare la nivelul necesităților de finanțare, cu condiția încadrării în prevederile bugetare cumulate calculate până la finele trimestrului respectiv. În această situație, cererile pentru deschiderea de credite prezentate de instituțiile publice ierarhic inferioare vor fi avizate de ordonatorii de credite ierarhic superiori din punctul de vedere al încadrării sumelor solicitate în prevederile bugetare trimestriale cumulate ale bugetului centralizat al instituției publice ierarhic superioare.-------Art. 83^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.341 din 1 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014.  +  Articolul 83^2Conturile în care se constituie depozite la termen de către instituțiile și autoritățile publice care, potrivit prevederilor legale în vigoare, pot constitui la Trezoreria Statului astfel de depozite se stabilesc de Direcția generală trezorerie și contabilitate publică. (la 20-01-2017, Titlul VI a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 17 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017 )  +  Articolul 83^3(1) Instituțiile publice din administrația publică centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali sau secundari de credite și care gestionează fonduri externe nerambursabile potrivit contractelor/acordurilor de finanțare încheiate prin bugetul fondurilor externe nerambursabile pot repartiza instituțiilor publice din subordine bugete de venituri și cheltuieli bugetare sau bugete de cheltuieli bugetare, după caz, în măsura în care legislația specifică sau contractele/acordurile încheiate prevăd realizarea de activități prin intermediul instituțiilor publice din subordine.(2) În execuție, în cazul în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat numai cu cheltuieli bugetare, ordonatorul de credite ierarhic superior, care a încasat sumele de la finanțatorul extern, virează sumele cuvenite instituțiilor publice din subordine din contul de venituri bugetare în care a fost încasat echivalentul în lei al acestora, aferent subcapitolului 41.04.00 «Sume aferente fondurilor externe nerambursabile», în contul de venituri bugetare aferent subcapitolului 41.04.00 «Sume aferente fondurilor externe nerambursabile» al instituțiilor publice subordonate, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în vederea efectuării de către acestea de cheltuieli bugetare potrivit bugetului repartizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3) În situația în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri și cheltuieli bugetare, ordonatorul de credite ierarhic superior, care a încasat sumele de la finanțatorul extern, virează sumele cuvenite instituțiilor publice din subordine din conturile de venituri bugetare în care a fost încasat echivalentul în lei al acestora în conturile corespunzătoare de venituri bugetare ale instituțiilor publice subordonate, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în vederea efectuării de către acestea de cheltuieli bugetare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(4) Instituțiile publice care procedează potrivit prevederilor alin. (1)-(3) aplică în mod corespunzător prevederile referitoare la execuția bugetelor fondurilor externe nerambursabile din prezentele norme metodologice. (la 20-01-2017, Titlul VI a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 107 din 17 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017 )  +  Articolul 84Anexa face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
   +  Anexala normele metodologiceCODIFICAREA CONTURILORde venituri și cheltuieli ale bugetelor instituțiilor publice autonome,instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii,activităților finanțate integral din venituri proprii și a conturilor decredite bugetare deschise din bugetele acestora, deschise la unitățileTrezoreriei Statului, inclusiv a conturilor de venituri și cheltuieliprin care se gestionează bugetele creditelor interne, bugetelecreditelor externe, bugetele fondurilor externe nerambursabile,bugetele fondului de risc și bugetele privind activitatea deprivatizare de către instituțiile publice, indiferent demodalitatea de organizare și finanțare a acestoraI. Codificarea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare ale bugetelor instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri propriiI.1. Codificarea conturilor de venituri și cheltuieli ale bugetelor instituțiilor publice autonome cu excepția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și ale activităților finanțate integral din venituri proprii, din sectorul "Administrația publică centrală"a) pentru instituțiile publice autonome cu excepția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii: a1) 20.F.cc.ss.pp "Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate integral din venituri proprii", în care:20 = "Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;F = codul sursei de finanțare - "Integral venituri proprii";cc.ss.pp* = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare OMFP nr. 1.954/2005, a2) 23.F.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate integral din venituri proprii", în care:23 = "Cheltuielile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;F = codul sursei de finanțare - "Integral venituri proprii";cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;b) pentru instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii: b1) 20.G.cc.ss.pp "Veniturile bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate din venituri proprii și subvenții", în care:20 = "Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;G = codul sursei de finanțare - "Venituri proprii și subvenții";cc.ss.pp* = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; b2) 23.G.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate din venituri proprii și subvenții", în care:23 = "Cheltuielile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală"- codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;G = codul sursei de finanțare - "Venituri proprii și subvenții";cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;c) pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii aprobate în condițiile legii și înființate pe lângă instituții publice din administrația publică centrală: c1) 20.E.cc.ss.pp "Veniturile bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice din administrația publică centrală", în care:20 = "Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;E = codul sursei de finanțare - "Activități finanțate integral din venituri proprii";cc.ss.pp* = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; c2) 23.E.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli ale bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice din administrația publică centrală", în care:23 = "Cheltuielile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;E = codul sursei de finanțare - "Activități finanțate integral din venituri proprii";cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.I.2. Codificarea conturilor de venituri și cheltuieli ale bugetelor instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și ale activităților finanțate integral din venituri proprii, din sectorul "Administrația publică locală"a) pentru instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii: a1) 21.F.cc.ss..pp "Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală, finanțate integral din venituri proprii", în care:21 = "Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;F = codul sursei de finanțare - "Integral venituri proprii";cc.ss.pp* = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; a2) 24.F.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli ale bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală, finanțate integral din venituri proprii", în care:24 = "Cheltuielile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;F = codul sursei de finanțare - "Integral venituri proprii";cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;b) pentru instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii: b1) 21.G.cc.ss.pp "Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală, finanțate din venituri proprii și subvenții", în care:21 = "Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;G = codul sursei de finanțare - "Venituri proprii și subvenții";cc.ss.pp* = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; b2) 24.G.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli ale bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală, finanțate din venituri proprii și subvenții", în care:24 = "Cheltuielile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;G = codul sursei de finanțare - "Venituri proprii și subvenții";cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;c) pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii aprobate în condițiile legii și înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală: c1) 21.E.cc.ss.pp "Veniturile bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice din administrația publică locală", în care:21 = "Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;E = codul sursei de finanțare - "Activități finanțate integral din venituri proprii";cc.ss.pp* = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; c2) 24.E.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli ale bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice din administrația publică locală", în care:24 = "Cheltuielile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;E = codul sursei de finanțare - "Activități finanțate integral din venituri proprii";cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.I.3. Codificarea conturilor de venituri și cheltuieli ale bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii din sectorul "Bugetul asigurărilor pentru șomaj":a) 28.G.cc.ss.pp "Veniturile bugetelor instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj, finanțate din venituri proprii și subvenții", în care:28 = "Veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;G = codul sursei de finanțare - "Venituri proprii și subvenții";cc.ss.pp* = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;b) 29.G.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli ale bugetelor instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj, finanțate din venituri proprii și subvenții", în care:29 = "Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;G = codul sursei de finanțare - "Venituri proprii și subvenții";cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.NOTĂ:* cc - reprezintă simbol capitol de venit bugetar;ss - reprezintă simbol subcapitol de venit bugetar;pp - reprezintă simbol paragraf de venit bugetar;** cc - reprezintă simbol capitol de cheltuială bugetară;ss - reprezintă simbol subcapitol de cheltuială bugetară;pp - reprezintă simbol paragraf de cheltuială bugetară;tt - reprezintă simbol titlu de cheltuială bugetară;ar - reprezintă simbol articol de cheltuială bugetară;al - reprezintă simbol alineat de cheltuială bugetară.II. Codificarea conturilor de excedente și deficite bugetare ale bugetelor instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri propriiII.1. Codificarea conturilor de excedent/deficit ale bugetelor instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii din sectorul "Administrația publică centrală"a) pentru instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, cu excepția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate: a1) 80.F.98.00.00 "Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate integral din venituri proprii",unde:80 = "Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;F = codul sursei de finanțare - "Integral venituri proprii";98.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; a2) 80.F.99.00.00 "Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate integral din venituri proprii",unde:80 = "Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;F = codul sursei de finanțare - "Integral venituri proprii";99.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;b) pentru instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii: b1) 80.G.98.00.00 "Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate din venituri proprii și subvenții",unde:80 = "Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;G = codul sursei de finanțare - "Venituri proprii și subvenții";98.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; b2) 80.G.99.00.00 "Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate din venituri proprii și subvenții",unde:80 = "Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;G = codul sursei de finanțare - "Venituri proprii și subvenții";99.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;c) pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii aprobate în condițiile legii și înființate pe lângă instituții publice din administrația publică centrală: c1) 80.E.98.00.00 "Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică centrală",unde:80 = "Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;E = codul sursei de finanțare - "Activități finanțate integral din venituri proprii";98.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; c2) 80.E.99.00.00 "Deficit al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică centrală",unde:80 = "Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;E = codul sursei de finanțare - "Activități finanțate integral din venituri proprii";99.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.II.2. Codificarea conturilor de excedent/deficit ale bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, ale activităților finanțate integral din venituri proprii din sectorul "Administrația publică locală"a) pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii: a1) 82.F.98.00.00 "Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii",unde:82 = "Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;F = codul sursei de finanțare - "Integral venituri proprii";98.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; a2) 82.F.98.96.00 "Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii - secțiunea de funcționare",unde:82 = "Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;F = codul sursei de finanțare - "Integral venituri proprii";98.96.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; a3) 82.F.98.97.00 "Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii - secțiunea de dezvoltare",unde:82 = "Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;F = codul sursei de finanțare - "Integral venituri proprii";98.97.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; a4) 82.F.99.00.00 "Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii",unde:82 = "Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;F = codul sursei de finanțare - "Integral venituri proprii";99.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; a5) 82.F.99.96.00 "Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii - secțiunea de funcționare",unde:82 = "Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;F = codul sursei de finanțare - "Integral venituri proprii";99.96.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; a6) 82.F.99.97.00 "Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii - secțiunea de dezvoltare";unde:82 = "Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;F = codul sursei de finanțare - "Integral venituri proprii";99.97.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.b) pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii: b1) 82.G.98.00.00 "Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate din venituri proprii și subvenții",unde:82 = "Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;G = codul sursei de finanțare - "Venituri proprii și subvenții";98.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; b2) 82.G.98.96.00 "Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate din venituri proprii și subvenții - secțiunea de funcționare",unde:82 = "Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;G = codul sursei de finanțare - "Venituri proprii și subvenții";98.96.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; b3) 82.G.98.97.00 "Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate din venituri proprii și subvenții - secțiunea de dezvoltare",unde:82 = "Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;G = codul sursei de finanțare - "Venituri proprii și subvenții";98.97.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; b4) 82.G.99.00.00 "Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate din venituri proprii și subvenții",unde:82 = "Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;G = codul sursei de finanțare - "Venituri proprii și subvenții";99.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; b5) 82.G.99.96.00 "Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate din venituri proprii și subvenții - secțiunea de funcționare",unde:82 = "Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;G = codul sursei de finanțare - "Venituri proprii și subvenții";99.96.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; b6) 82.G.99.97.00 "Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate din venituri proprii și subvenții - secțiunea de dezvoltare",unde:82 = "Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;G = codul sursei de finanțare - "Venituri proprii și subvenții";99.97.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;c)pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală: c1) 82.E.98.00.00 "Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală",unde:82 = "Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;E = codul sursei de finanțare - "Activități finanțate integral din venituri proprii";98.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; c2) 82.E.98.96.00 "Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală - secțiunea de funcționare",unde:82 = "Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;E = codul sursei de finanțare - "Activități finanțate integral din venituri proprii";98.96.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; c3) 82.E.98.97.00 "Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală - secțiunea de dezvoltare",unde:82 = "Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;E = codul sursei de finanțare - "Activități finanțate integral din venituri proprii";98.97.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; c4) 82.E.99.00.00 "Deficit al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală",unde:82 = "Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;E = codul sursei de finanțare - "Activități finanțate integral din venituri proprii";99.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; c5) 82.E.99.96.00 "Deficit al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală - secțiunea de funcționare",82 = "Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;E = codul sursei de finanțare - "Activități finanțate integral din venituri proprii";99.96.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; c6) 82.E.99.97.00 "Deficit al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală - secțiunea de dezvoltare",unde:82 = "Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;E = codul sursei de finanțare - "Activități finanțate integral din venituri proprii";99.97.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.II.3. Codificarea conturilor de excedent/deficit ale bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii din sectorul "Bugetul asigurărilor pentru șomaj":a) 86.02.G.98.00.00 "Excedent al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj",unde:86.02 = "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru șomaj" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;G = codul sursei de finanțare - "Venituri proprii și subvenții";98.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;b) 86.02.G.99.00.00 "Deficit al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj",unde:86.02 = "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru șomaj" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;G = codul sursei de finanțare - "Venituri proprii și subvenții";99.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.III. Codificarea conturilor de credite bugetare ale bugetelor instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri propriiIII.1. Codificarea conturilor de credite bugetare deschise din bugetele instituțiilor publice autonome (cu excepția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate), instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii din sectorul "Administrația publică centrală"a) pentru instituțiile publice autonome (cu excepția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate) și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii:01.F.cc.00.00.tt.00.00* "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate integral din venituri proprii", în care:01 = "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;F = codul sursei de finanțare - "Integral venituri proprii".b) pentru instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii:01.G.cc.00.00.tt.00.00* "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate din venituri proprii și subvenții", în care:01= "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;G = codul sursei de finanțare - "Venituri proprii și subvenții";c) pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii aprobate în condițiile legii și înființate pe lângă instituții publice din administrația publică centrală:01.E.cc.00.00.tt.00.00* "Credite deschise și repartizate din bugetele activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică centrale", în care:01 = "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;E = codul sursei de finanțare - "Activități finanțate integral din venituri proprii".III.2. Codificarea conturilor de credite bugetare deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice autonome, ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, ale activităților finanțate integral din venituri proprii din administrația publică localăa) pentru instituțiile publice autonome și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii:02.F.cc.00.00.tt.00.00* "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică locală, finanțate integral din venituri proprii", în care:02 = "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;F = codul sursei de finanțare - "Integral venituri proprii".La titlurile de cheltuieli comune celor două secțiuni: titlurile 51, 55 și 81: a1) secțiunea funcționare:02.F.cc.00.00.tt.00.96* "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică locală, finanțate integral din venituri proprii - secțiunea funcționare", în care:02 = "Credite bugetare deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;F = codul sursei de finanțare - "Integral venituri proprii"; a2) secțiunea dezvoltare:02.F.cc.00.00.tt.00.97* "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică locală, finanțate integral din venituri proprii - secțiunea dezvoltare", în care:02 = "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;F = codul sursei de finanțare - "Integral venituri proprii";b) pentru instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii:02.G.cc.00.00.tt.00.00* "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică locală, finanțate din venituri proprii și subvenții", în care:02 = "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;G = codul sursei de finanțare - "Venituri proprii și subvenții".În cazul titlurilor de cheltuieli comune celor două secțiuni: titlurile 51, 55 și 81: b1) secțiunea funcționare:02.G.cc.00.00.tt.00.96* "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică locală, finanțate din venituri proprii și subvenții - secțiunea funcționare", în care:02 = "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;G = codul sursei de finanțare - "Venituri proprii și subvenții"; b2) secțiunea dezvoltare:02.G.cc.00.00.tt.00.97* "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică locală, finanțate din venituri proprii și subvenții - secțiunea dezvoltare", în care:02 = "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;G = codul sursei de finanțare - "Venituri proprii și subvenții";c) pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii aprobate în condițiile legii și înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală:02.E.cc.00.00.tt.00.00* "Credite deschise și repartizate din bugetele activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică locală", în care:02 = "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;E = codul sursei de finanțare - "Activități finanțate integral din venituri proprii".În cazul titlurilor de cheltuieli comune celor două secțiuni: titlurile 51, 55 și 81: c1) secțiunea funcționare:02.E.cc.00.00.tt.00.96* "Credite deschise și repartizate din bugetele activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică locală - secțiunea funcționare", în care:02 = "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;E = codul sursei de finanțare - "Activități finanțate integral din venituri proprii"; c2) secțiunea dezvoltare:02.E.cc.00.00.tt.00.97* "Credite deschise și repartizate din bugetele activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică locală - secțiunea dezvoltare", în care:02 = "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;E = codul sursei de finanțare - "Activități finanțate integral din venituri proprii".III.3. Codificarea conturilor de credite bugetare deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, din sectorul "Bugetul asigurărilor pentru șomaj":08.G.cc.00.00.tt.00.00* "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj, finanțate din venituri proprii și subvenții", în care:08 = "Credite deschise și repartizate din bugetul asigurărilor pentru șomaj";G = codul sursei de finanțare - "Venituri proprii și subvenții".NOTĂ:* cc - reprezintă simbol capitol de cheltuială bugetară din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;tt - reprezintă simbol titlu de cheltuială bugetară din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.IV. Codificarea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, a conturilor de excedente și deficite bugetare și a conturilor de credite bugetare deschise și repartizate ale instituțiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare, care gestionează sume prin bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul fondului de riscIV.1. Codificarea conturilor de venituri bugetare ale instituțiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare, care gestionează bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul fondului de risca) 20.B.41.03.00 "Credite externe ale instituțiilor publice din administrația publică centrală", în care:20 = "Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;B = codul sursei de finanțare - "Credite externe";41.03.00 = "Sume aferente creditelor externe";b) 21.B.41.03.00 "Credite externe ale instituțiilor publice din administrația publică locală", în care:21 = "Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;B = codul sursei de finanțare - "Credite externe";41.03.00 = "Sume aferente creditelor externe";c) 20.C.41.02.00 "Credite interne ale instituțiilor publice din administrația publică centrală", în care:20 = "Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;C = codul sursei de finanțare - "Credite interne";41.02.00 = "Sume aferente creditelor interne";d) 21.C.41.02.00 "Credite interne ale instituțiilor publice din administrația publică locală", în care:21 = "Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;C = codul sursei de finanțare - "Credite interne";41.02.00 = "Sume aferente creditelor interne";e) 20.D.cc.ss.pp "Veniturile fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică centrală", în care:20 = "Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";cc.ss.pp* = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;f) 21.D.cc.ss.pp "Veniturile fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică locală", în care:21 = "Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";cc.ss.pp* = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;g) 22.D.cc.ss.pp "Veniturile fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat", în care:22 = "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";cc.ss.pp* = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;h) 26.D.cc.ss.pp "Veniturile fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate", în care:26 = "Veniturile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";cc.ss.pp* = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;i) 28.D.cc.ss.pp "Veniturile fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj", în care:28 = "Veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";cc.ss.pp* = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;j) 20.L.cc.ss.pp "Veniturile fondului de risc ale instituțiilor publice din administrația publică centrală", în care:20 = "Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;L = codul sursei de finanțare - "Fondul de risc";cc.ss.pp* = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;k) 21.L.cc.ss.pp "Veniturile fondului de risc ale instituțiilor publice din administrația publică locală", în care:21 = "Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;L = codul sursei de finanțare - "Fondul de risc";cc.ss.pp* = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.IV.2. Codificarea conturilor de cheltuieli bugetare ale instituțiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare, care gestionează bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul fondului de risca) 23.B.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli din credite externe ale instituțiilor publice din administrația publică centrală", în care:23 = "Cheltuieli ale bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;B = codul sursei de finanțare - "Credite externe";cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;b) 24.B.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli din credite externe ale instituțiilor publice din administrația publică locală", în care:24 = "Cheltuieli ale bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;B = codul sursei de finanțare - "Credite externe";cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;c) 23.C.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli din credite interne ale instituțiilor publice din administrația publică centrală", în care:23 = "Cheltuieli ale bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;C = codul sursei de finanțare - "Credite interne";cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;d) 24.C.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli din credite interne ale instituțiilor publice din administrația publică locală", în care:24 = "Cheltuieli ale bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;C = codul sursei de finanțare - "Credite interne";cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;e) 23.D.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli din fondurile externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică centrală", în care:23 = "Cheltuieli ale bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;f) 24.D.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică locală", în care:24 = "Cheltuieli ale bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;g) 25.D.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat", în care:25 = "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;h) 27.D.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli din fondurile externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate", în care:27 = "Cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;i) 29.D.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj", în care:29 = "Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;j) 23.L.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli din fondul de risc ale instituțiilor publice din administrația publică centrală", în care:23 = "Cheltuieli ale bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;L = codul sursei de finanțare - "Fondul de risc";cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;k) 24.L.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli din fondul de risc ale instituțiilor publice din administrația publică locală", în care:24 = "Cheltuieli ale bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;L = codul sursei de finanțare - "Fondul de risc";cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.NOTĂ:* cc - reprezintă simbol capitol de venit bugetar;ss - reprezintă simbol subcapitol de venit bugetar;pp - reprezintă simbol paragraf de venit bugetar;** cc - reprezintă simbol capitol de cheltuială bugetară;ss - reprezintă simbol subcapitol de cheltuială bugetară;pp - reprezintă simbol paragraf de cheltuială bugetară;tt - reprezintă simbol titlu de cheltuială bugetară;ar - reprezintă simbol articol de cheltuială bugetară;al - reprezintă simbol alineat de cheltuială bugetară.IV.3. Codificarea conturilor de excedente/deficite bugetare ale instituțiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare, care gestionează bugetul fondurilor externe nerambursabile care este aprobat cu venituri și cheltuieli bugetare și bugetul fondului de risc a1) 80.D.98.00.00 "Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică centrală", în care:80 = "Excedent/Deficit al bugetelor instituțiilor publice ale administrației publice centrale" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";98.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; a2) 80.D.99.00.00 "Deficit al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică centrală", în care:80 = "Excedent/Deficit al bugetelor instituțiilor publice ale administrației publice centrale" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";99.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; b1) 82.D.98.00.00 "Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică locală", în care:82 = "Excedent/Deficit al bugetelor instituțiilor publice ale administrației publice locale" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";98.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; b2) 82.D.98.97.00 "Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică locală - secțiunea de dezvoltare", în care:82 = "Excedent/Deficit al bugetelor instituțiilor publice ale administrației publice locale" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";98.97.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; b3) 82.D.99.00.00 "Deficit al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică locală", în care:82 = "Excedent/Deficit al bugetelor instituțiilor publice ale administrației publice locale" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";99.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; b4) 82.D.99.97.00 "Deficit al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică locală - secțiunea de dezvoltare", în care:82 = "Excedent/Deficit al bugetelor instituțiilor publice ale administrației publice locale" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";99.97.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; c1) 81.02.D.98.00.00 "Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat", în care:81.02 = "Excedent/Deficit al instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat " - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";98.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; c2) 81.02.D.99.00.00 "Deficit al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat", în care:81.02 = "Excedent/Deficit al instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";99.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; d1) 86.02.D.98.00.00 "Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj", în care:86.02 = "Excedent/Deficit al instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";98.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; d2) 86.02.D.99.00.00 "Deficit al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj", în care:86.02 = "Excedent/Deficit al instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";99.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; e1) 87.D.98.00.00 "Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate", în care:87 = "Excedent/Deficit al instituțiilor publice din sectorul bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";98.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; e2) 87.D.99.00.00 "Deficit al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate", în care:87 = "Excedent/Deficit al instituțiilor publice din sectorul bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";99.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; f1) 80.L.98.00.00 "Excedent al fondului de risc ale instituțiilor publice din administrația publică centrală", în care:80 = "Excedent/Deficit al fondului de risc ale instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;L = codul sursei de finanțare - "Fondul de risc";98.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; f2) 80.L.99.00.00 "Deficit al fondului de risc ale instituțiilor publice din administrația publică centrală", în care:80 = "Excedent/Deficit al fondului de risc ale instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;L = codul sursei de finanțare - "Fondul de risc";99.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; g1) 82.L.98.00.00 "Excedent al fondului de risc al instituțiilor publice din administrația publică locală", în care:82 = "Excedent/Deficit al bugetelor instituțiilor publice ale administrației publice locale" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;L = codul sursei de finanțare - "Fondul de risc";98.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; g2) 82.L.98.96.00 "Excedent al fondului de risc al instituțiilor publice din administrația publică locală - secțiunea de funcționare", în care:82 = "Excedent/Deficit al bugetelor instituțiilor publice ale administrației publice locale" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;L = codul sursei de finanțare - "Fondul de risc";98.96.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; g3) 82.L.99.00.00 "Deficit al fondului de risc al instituțiilor publice din administrația publică locală", în care:82 = "Excedent/Deficit al bugetelor instituțiilor publice ale administrației publice locale" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;L = codul sursei de finanțare - "Fondul de risc";99.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; g4) 82.L.99.96.00 "Deficit al fondului de risc al instituțiilor publice din administrația publică locală - secțiunea de funcționare", în care:82 = "Excedent/Deficit al bugetelor instituțiilor publice ale administrației publice locale" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;L = codul sursei de finanțare - "Fondul de risc";99.96.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;IV.4. Codificarea conturilor de credite bugetare ale instituțiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare, care gestionează bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul fondului de risca) 01.B.cc.00.00.tt.00.00 * "Credite deschise și repartizate din credite externe ale instituțiilor publice din administrația publică centrală", în care:01 = "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice ale administrației publice centrale" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;B = codul sursei de finanțare - "Credite externe";b) 02.B.cc.00.00.tt.00.00 * "Credite deschise și repartizate din credite externe ale instituțiilor publice din administrația publică locală", în care:02 = "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice ale administrației publice locale" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;B = codul sursei de finanțare - "Credite externe";c) 01.C.cc.00.00.tt.00.00 * "Credite deschise și repartizate din credite interne ale instituțiilor publice din administrația publică centrală", în care:01 = "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice ale administrației publice centrale" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;C = codul sursei de finanțare - "Credite interne";d) 02.C.cc.00.00.tt.00.00 * "Credite deschise și repartizate din credite interne ale instituțiilor publice din administrația publică locală", în care:02 = "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice ale administrației publice locale" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;C = codul sursei de finanțare - "Credite interne";e) 01.D.cc.00.00.tt.00.00 * "Credite deschise și repartizate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică centrală", în care:01 = "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice ale administrației publice centrale" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";f) 02.D.cc.00.00.tt.00.00 * "Credite deschise și repartizate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică locală", în care:02 = "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice ale administrației publice locale" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";g) 02.D.cc.00.00.tt.00.97 * "Credite deschise și repartizate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică locală - secțiunea de dezvoltare", în care:02 = "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice ale administrației publice locale" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";h) 03.D.cc.00.00.tt.00.00 * "Credite deschise și repartizate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat", în care:03 = "Credite deschise și repartizate din bugetul asigurărilor sociale de stat" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";i) 05.D.cc.00.00.tt.00.00 * "Credite deschise și repartizate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate", în care:05 = "Credite deschise și repartizate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";j) 08.D.cc.00.00.tt.00.00 * "Credite deschise și repartizate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj", în care:08 = "Credite deschise și repartizate din bugetul asigurărilor pentru șomaj" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;D = codul sursei de finanțare - "Fonduri externe nerambursabile";k) 01.L.cc.00.00.tt.00.00 * "Credite deschise și repartizate din fondul de risc al instituțiilor publice din sectorul administrației publice centrale", în care:01 = "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice ale administrației publice centrale" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;L= codul sursei de finanțare - "Fond de risc";l) 02.L.cc.00.00.tt.00.00 * "Credite deschise și repartizate din fondul de risc al instituțiilor publice din sectorul administrației publice locale", în care:02 = "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice ale administrației publice locale" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;L = codul sursei de finanțare - "Fond de risc";m) 02.L.cc.00.00.tt.00.96 * "Credite deschise și repartizate din fondul de risc al instituțiilor publice din sectorul administrației publice locale - secțiunea de funcționare", în care:02 = "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice ale administrației publice locale" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;L = codul sursei de finanțare - "Fond de risc".NOTĂ:* cc - reprezintă simbol capitol de cheltuială bugetară din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;tt - reprezintă simbol titlu de cheltuială bugetară din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.V. Codificarea conturilor de venituri și cheltuieli, precum și de credite bugetare aferente bugetelor privind activitatea de privatizareV.1. Codificarea conturilor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice din administrația publică centrală care gestionează bugete privind activitatea de privatizare: a1) 20.H.cc.ss.pp "Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate din bugetul privind activitatea de privatizare", în care:20 = "Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;H = codul sursei de finanțare -"Bugetul privind activitatea de privatizare";cc.ss.pp* = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005; a2) 23.H.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate din bugetul privind activitatea de privatizare", în care:23 = "Cheltuielile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;H = codul sursei de finanțare - "Bugetul privind activitatea de privatizare";cc.ss.pp.tt.ar.al** = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.V.2. Codificarea conturilor de excedent/deficit ale bugetelor instituțiilor publice finanțate din bugetul privind activitatea de privatizare:a) 80.H.98.00.00 "Excedent al bugetului privind activitatea de privatizare al instituțiilor publice din administrația publică centrală", în care:80 = "Excedent/Deficit al bugetului aferent activității din privatizare al instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;H = codul sursei de finanțare - "Bugetul privind activitatea de privatizare";98.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005;b) 80.H.99.00.00 "Deficit al bugetului privind activitatea de privatizare al instituțiilor publice din administrația publică centrală", în care:80 = "Excedent/Deficit al bugetului privind activitatea de privatizare al instituțiilor publice din administrația publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;H = codul sursei de finanțare - "Bugetul privind activitatea de privatizare";99.00.00 = indicator din Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005.V.3. Codificarea conturilor de credite bugetare ale instituțiilor publice, care gestionează bugetul privind activitatea de privatizare:01.H.cc.00.00.tt.00.00 "Credite deschise și repartizate din bugetul privind activitatea de privatizare al instituțiilor publice din administrația publică centrală", în care:01 = "Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice ale administrației publice centrale" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;H = codul sursei de finanțare - "Bugetul privind activitatea de privatizare".NOTĂ:* cc - reprezintă simbol capitol de venit bugetar;ss - reprezintă simbol subcapitol de venit bugetar;pp - reprezintă simbol paragraf de venit bugetar;** cc - reprezintă simbol capitol de cheltuială bugetară;ss - reprezintă simbol subcapitol de cheltuială bugetară;pp - reprezintă simbol paragraf de cheltuială bugetară;tt - reprezintă simbol titlu de cheltuială bugetară;ar - reprezintă simbol articol de cheltuială bugetară;al - reprezintă simbol alineat de cheltuială bugetară.VI. Precizări cu caracter generalVI.1. Conturile de cheltuieli bugetare ce se deschid la unitățile Trezoreriei Statului pe numele instituțiilor publice din sectorul special nu se detaliază la nivel de subcapitol și paragraf, respectiv la nivel de articol și alineat, câmpurile respective din structura conturilor completându-se cu "00".VI.2. În situația în care în Clasificația indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005, nu există detaliere la nivel de subcapitol și paragraf, respectiv la nivel de articol și alineat, câmpurile respective din structura conturilor se completează cu "00".------