ORDIN nr. 6.085 din 14 decembrie 2016privind constituirea Consiliului de etică și management universitar și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de etică și management universitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 22 decembrie 2016    În baza prevederilor art. 125, 192, 217 și 218 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se constituie Consiliul de etică și management universitar, având următoarea componență:1. Reprezentanți numiți de către Consiliul Național al Rectorilor:a) Prof. univ. dr. Bogdan Ovidiu Popescu, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ din București;b) Prof. univ. dr. Tudor Prisecaru, Universitatea Politehnica din București; c) Prof. univ. dr. Emil Stoica, Universitatea Transilvania din Brașov;2. Reprezentanți numiți de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice: a) Prof. univ. dr. Doru Pamfil, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca;b) Prof. univ. dr. Marian Popescu, Universitatea din București;c) Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași;3. Reprezentant numit de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior:Prof. univ. dr. Ioan Ianoș, Universitatea din București;4. Reprezentant numit de către Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior:Prof. univ. dr. Răzvan Teodorescu, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București;5. Reprezentant numit de către Consiliul Național al Cercetării Științifice:Prof. univ. dr. Gabriela Cârja, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iași;6. Reprezentant numit de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare:Prof. univ. dr. Mircea Bob, Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca;7. Reprezentant numit de către federațiile naționale ale studenților:Vlad Dan Cherecheș, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România.  +  Articolul 2 Abrogat (la 19-09-2017, Articolul 2 a fost abrogat de Articolul 2 din ORDINUL nr. 4.783 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 19 septembrie 2017 )  +  Articolul 3Se abrogă Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.304/2015 privind constituirea Consiliului de etică și management universitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 10 martie 2015.  +  Articolul 4Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire către Direcția generală învățământ superior din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, respectiv de către componența Consiliului de etică și management universitar, aprobată prin art. 1.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
    Mircea Dumitru
    București, 14 decembrie 2016.Nr. 6.085. (la 19-09-2017, ANEXA a fost abrogată de Articolul 2 din ORDINUL nr. 4.783 din 30 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 19 septembrie 2017 )