ORDIN nr. 300 din 31 august 2017pentru stabilirea tipurilor și dimensiunilor exploatațiilor de creștere a suinelor pe teritoriul României
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 1 septembrie 2017    Văzând Referatul Direcției generale politici agricole nr. 276.034 din 29.08.2017,în temeiul prevederilor art. 3 lit. ff) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile:– Hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 2 privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare din data de 1.08.2017;– Legii nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se stabilesc dimensiunile pentru exploatațiile de creștere a suinelor pe teritoriul României, astfel:a) fermă de suine de subzistență - exploatație agricolă cu un efectiv de maximum 5 capete porcine cu greutatea de peste 30 kg;b) fermă de suine de semisubzistență - exploatație agricolă cu un efectiv cuprins între 6-20 de capete porcine cu greutatea de peste 30 kg;c) fermă de suine mică - exploatație agricolă cu un efectiv cuprins între 21-30 de capete porcine cu greutatea de peste 30 kg;d) fermă de suine medie - exploatație agricolă cu un efectiv cuprins între 31-640 de capete porcine cu greutatea de peste 30 kg;e) fermă de suine mare - exploatație agricolă cu un efectiv de peste 641 de capete porcine cu greutatea de peste 30 kg.  +  Articolul 2Se stabilesc tipurile exploatațiilor de creștere a suinelor pe teritoriul României, astfel:a) exploatație nonprofesională de suine - ferma de suine de subzistență/semisubzistență înregistrată în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor - S.N.I.I.A. și deținută de persoane fizice neînregistrate la Camera de Comerț și Industrie a României și persoane fizice autorizate (PFA);b) exploatație comercială de suine - ferma de suine mică/medie/mare deținută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condițiile legii, înregistrate și autorizate de oficiul registrului comerțului, înregistrată în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor, care îndeplinește prevederile normelor de biosecuritate și este autorizată sanitar-veterinar;c) exploatație comercială de suine de tip A - ferma de suine mică/medie/mare deținută de persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condițiile legii, înregistrate și autorizate de oficiul registrului comerțului, înregistrată în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor și care este înregistrată sanitar-veterinar.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
    Petre Daea
    București, 31 august 2017.Nr. 300.----