ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 16 septembrie 1999privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, se completează după cum urmează:1. După alineatul 2 al articolului 5 se introduce un alineat cu următorul cuprins:"Prevederile alineatului precedent nu se aplică în situaţia în care beneficiarul împrumutului intra sau, după caz, se afla sub incidenţa prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, cu modificările ulterioare. În aceste situaţii rambursarea împrumutului se asimilează cheltuielilor efectuate pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, care se satisfac cu prioritate faţă de toţi creditorii."2. După articolul 5 se introduc articolele 5^1-5^3 cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - Garanţiile constituite în baza prevederilor art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1995 privind măsuri comerciale specifice rezervelor materiale naţionale pentru improspatarea produselor şi valorificarea celor disponibile, aprobată şi modificată prin Legea nr. 69/1995, de la data încheierii de deschidere a procedurii sau, după caz, a sentinţei emise de judecătorul-sindic conform prevederilor Legii nr. 64/1995, cu modificările ulterioare, se asimilează cheltuielilor necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor debitorului, care se satisfac cu prioritate faţă de toţi creditorii.Prevederile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător şi în cazul lichidării voluntare.Art. 5^2. - La cererea expresă a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat sau, după caz, a unităţilor teritoriale subordonate, adresată judecătorului-sindic, creanţele acesteia, precum şi ale unităţilor teritoriale subordonate, faţă de agenţii economici care intra sub incidenţa prevederilor Legii nr. 64/1995, cu modificările ulterioare, se asimilează cheltuielilor necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, care se satisfac cu prioritate faţă de toţi creditorii.Art. 5^3. - Creanţele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi cele ale unităţilor teritoriale subordonate, nerecuperate ca urmare a închiderii procedurii de lichidare sau a situaţiei în care sumele realizate din vânzarea bunurilor debitorului sunt insuficiente indestularii, se inchid prin contul de finanţare."  +  Articolul 2Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Preşedintele Administraţiei Naţionalea Rezervelor de Stat,Adrian GhitaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes------------