ORDONANȚĂ nr. 18 din 30 august 2017pentru modificarea unor acte normative în domeniul administrației publice centrale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 30 august 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.4 și 5 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILa articolul 33 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Secretariatul General al Guvernului îndeplinește atribuțiile de minister de resort față de Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» și față de Regia Autonomă «Monitorul Oficial  +  Articolul IILa articolul 1 din Legea nr. 216/2004 privind înființarea Administrației Naționale de Meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 1 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Administrația Națională de Meteorologie are statut de regie, se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, sub autoritatea Ministerului Mediului.  +  Articolul IIIMinisterul Mediului este responsabil pentru gestionarea și implementarea proiectului „Prevenirea și protecția împotriva inundațiilor în bazinele superioare ale râurilor Siret și Prut, prin implementarea unui sistem modern de monitorizare cu stații automate - EAST AVERT“.  +  Articolul IV(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificări în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetelor Ministerului Mediului și Ministerului Apelor și Pădurilor pe anul 2017, la propunerea ordonatorilor principali de credite, respectiv redistribuirea prevederilor și execuției bugetare aferente proiectului prevăzut la art. III.(2) Modificările în execuția bugetului de stat pe anul 2017 se efectuează pe baza instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea Ministerului Apelor și Pădurilor.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana-Doina Pană
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Mihaela Virginia Toader,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 30 august 2017.Nr. 18.----