HOTĂRÂRE nr. 1.153 din 21 noiembrie 2001pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistența socială
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 28 noiembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, precum și ale art. 1 alin. (4) și ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistența socială,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistența socială, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, nivelul mediu lunar al subvenției care se acordă de la bugetul de stat pentru o persoană asistată este următorul:a) 250 lei/persoană, pentru centrul rezidențial;b) 175 lei/persoană, pentru centrul de zi;c) 120 lei/persoană, pentru unitatea de îngrijiri la domiciliu;d) 90 lei/persoană, pentru cantina socială sau alte servicii de acordare a hranei.(2) În cazul serviciilor acordate complementar, potrivit planului individualizat de acordare a serviciilor, întocmit potrivit dispozițiilor legale, cuantumul cumulat al subvenției lunare pe persoană asistată nu poate depăși suma de:a) 175 lei, pentru serviciile acordate în cadrul unui adăpost de noapte sau centru de zi, complementar/cumulat cu masa la cantină sau alte servicii de acordare a hranei;b) 120 lei, pentru serviciile acordate prin unitatea de îngrijire la domiciliu complementar/cumulat cu masa la cantina socială sau alte servicii de acordare a hranei. (la 07-10-2016, Articolul 2 a fost completat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 ) (3) Nivelul mediu lunar al subvenției și tipurile de servicii sociale pentru care se acordă subvenții din bugetul local se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. (la 07-10-2016, Articolul 2 a fost completat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 ) (la 08-10-2008, Articolul 2 a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.217 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 08 octombrie 2008 )  +  Articolul 3Documentația de solicitare a subventiei pentru anul 2002 se înaintează în pachet închis de către asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii interesate și se înregistrează la registratura Ministerului Muncii și Justiției Sociale sau, după caz, a consiliului local, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 05-09-2017, sintagma: Ministerului Muncii și Solidarității Sociale a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 ) (la 05-09-2017, sintagma: asociațiile și fundațiile a fost înlocuită de Punctul 10, ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 05 septembrie 2017 )  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 539/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistența socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 11 septembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 2, care se abroga pe data de 1 ianuarie 2002.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marian Sarbu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca
   +  AnexăNORME METODOLOGICE
  de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistența socială