ORDIN nr. 98 din 17 august 2017pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1.454/2006 privind forma, dimensiunile și conținutul certificatului de înmatriculare și ale celui de înregistrare
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 23 august 2017  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului administrației și internelor nr. 1.454/2006 privind forma, dimensiunile și conținutul certificatului de înmatriculare și ale celui de înregistrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 5 octombrie 2006, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 8 se introduce următoarea mențiune:Prezentul ordin transpune în legislația națională prevederile anexei I la Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 138 din 1 iunie 1999, astfel cum a fost modificată și completată prin Directiva 2003/127/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 10 din 16 ianuarie 2004, Directiva 2006/103/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 363 din 20 decembrie 2006, Directiva 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 158 din 10 iunie 2013, și prin Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 127 din 29 aprilie 2014.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIPrezentul ordin intră în vigoare la data de 20 mai 2018.  +  Articolul IVOrdinul ministrului administrației și internelor nr. 1.454/2006 privind forma, dimensiunile și conținutul certificatului de înmatriculare și ale celui de înregistrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 5 octombrie 2006, cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezentul ordin transpune în legislația națională prevederile art. 1 pct. 8 din Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 de modificare a Directivei 1999/37/CE a Consiliului privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 127 din 29 aprilie 2014.
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  București, 17 august 2017.Nr. 98.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.454/2006)
  FORMA, DIMENSIUNILE ȘI CONȚINUTUL
  certificatului de înmatriculare model 2007 (european)
  1. Forma dreptunghiulară, din 3 părțiSuportul este din hârtie.Elemente de securizare:– reacție la UV (pe cele trei file din interior se observă stema României);– fibre încorporate în hârtie vizibile în UV;– scris pretipărit în relief;– hârtie filigran;– microscriere;– seria imprimatului este tipărită pe toate cele trei file;– background rezistent la contrafacere prin scanare, tipărire sau copiere, care să nu cuprindă culorile primare, cu cel puțin două culori speciale;– elemente vizibile și opace fluorescente.2. Dimensiunea documentului este de:– neîmpăturit: 114 x 210 mm;– împăturit: 114 x 70 mm.3. ConținutulPrima pagină conține următoarele înscrisuri:– România;– Codul rutier „RO“;– Certificat de înmatriculare;– Ministerul Afacerilor Interne;– Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor;– denumirea „CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE“, precum și traducerea acesteia în celelalte limbi ale Uniunii Europene, cu litere mici;– sintagma „UNIUNEA EUROPEANĂ“;– numărul documentului.Paginile 1 și 2 din interior conțin următoarele rubrici:(A) numărul de înmatriculare;(B) data primei înmatriculări a vehiculului;(C) datele personale:(C.1) posesorul certificatului de înmatriculare:(C.1.1) numele de familie sau denumirea persoanei juridice;(C.1.2) prenumele sau inițiala (inițialele) (acolo unde este cazul);(C.1.3) adresa de domiciliu/sediu;(C.2) proprietarul vehiculului:(C.2.1) numele de familie sau denumirea persoanei juridice;(C.2.2) prenumele sau inițiala (inițialele) (acolo unde este cazul);(C.2.3) adresa de domiciliu/sediu;(C.3) persoana fizică sau juridică care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate:(C.3.1) numele de familie sau denumirea persoanei juridice;(C.3.2) prenumele sau inițiala (inițialele) (acolo unde este cazul);(C.3.3) adresa de domiciliu/sediu;(C.4) atunci când se face referire la faptul că posesorul certificatului de înmatriculare:a) este proprietarul vehiculului;b) nu este proprietarul vehiculului;c) nu este identificat prin certificatul de înmatriculare ca fiind proprietarul vehiculului;(D) vehicul:(D.1) marca;(D.2) tipul:– varianta (dacă este disponibilă);– versiunea (dacă este disponibilă);(D.3) descrierea comercială;(E) numărul de identificare al vehiculului;(F) masa:(F.1) masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepția motocicletelor;(G) masa vehiculului în serviciu cu caroseria și cu dispozitiv de cuplare în cazul unui vehicul de tractare în exploatare, din orice altă categorie în afară de M1;(H) perioada de valabilitate, dacă nu este nelimitată;(I) data înmatriculării la care se referă acest certificat de înmatriculare:(I.1) data emiterii certificatului de înmatriculare;(J) categoria vehiculului;(K) numărul omologării de tip (dacă este disponibil);(P) motorul:(P.1) capacitatea cilindrică (în cm^3);(P.2) puterea netă maximă (în kW) (dacă este disponibilă);(P.3) tipul de combustibil sau de sursă de putere;(Q) raportul putere/masă (în kW/kg) (numai pentru motociclete);(R) culoarea vehiculului;(S) numărul de locuri:(S.1) număr de locuri, inclusiv locul conducătorului auto;(S.2) număr de locuri în picioare (acolo unde este cazul);(Y) seria cărții de identitate a vehiculului;(Z) autoritatea emitentă.În partea de jos a filelor 2 și 3 se înscrie numărul documentului.Pagina 2 față conține un text pretipărit cu recomandări din legislația în domeniu, precum și un cod de bare.Pagina 3, Anexa la certificatul de înmatriculare, atât fața, cât și versoul, este destinată înscrierii inspecțiilor tehnice periodice la rubrica (X) și va conține data următoarei inspecții tehnice și dovada trecerii inspecției tehnice.
  ------