HOTĂRÂRE nr. 33 din 9 septembrie 1999pentru constituirea unei comisii parlamentare de ancheta privind desfăşurarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale de către Fondul Proprietăţii de Stat în anul 1997
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 16 septembrie 1999  Pentru evaluarea activităţii desfăşurate de Fondul Proprietăţii de Stat în anul 1997,în temeiul art. 61 alin. (4) din Constituţia României şi al art, 86 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului,Parlamentul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se constituie Comisia parlamentară de ancheta privind desfăşurarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale de către Fondul Proprietăţii de Stat în anul 1997, cu următoarele obiective: a) verificarea respectării legislaţiei şi a procedurilor de vânzare a pachetelor de acţiuni şi a activelor la societăţi comerciale din portofoliul Fondului Proprietăţii de Stat; b) analiza modului în care s-au luat deciziile privind lichidarea unor societăţi comerciale; c) verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale la vânzarea cu acordarea de facilităţi a pachetelor de acţiuni şi a activelor; d) identificarea disfunctionalitatilor care s-au semnalat la aplicarea legislaţiei actuale.  +  Articolul 2Fondul Proprietăţii de Stat va pune la dispoziţie comisiei parlamentare de ancheta întreaga documentaţie privind derularea procesului de privatizare a societăţilor comerciale.Împiedicarea în orice fel a comisiei parlamentare de ancheta în îndeplinirea atribuţiilor sale se sancţionează potrivit legii.  +  Articolul 3Comisia parlamentară de ancheta este formată din 9 membri din comisiile de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. Comisia va fi coordonata de un birou compus din: un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar. Biroul va fi ales de membrii desemnaţi pentru aceasta comisie.Componenta nominală a comisiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Comisia parlamentară de ancheta îşi va desfăşura activitatea pe baza unui regulament propriu şi a unei tematici, care vor fi prezentate birourilor permanente ale celor două Camere, spre aprobare, în termen de 7 zile de la constituire.  +  Articolul 5Constatările, concluziile şi propunerile comisiei parlamentare de ancheta vor face obiectul unui raport care, după analiza în şedinţa comuna a comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, va fi depus simultan la birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în cel mult 90 de zile de la data constituirii comisiei.Raportul comisiei va fi supus dezbaterii plenului Parlamentului în prima şedinţa comuna a celor două Camere, programata să se desfăşoare după depunerea acestuia.  +  Articolul 6În desfăşurarea activităţii sale comisia parlamentară de ancheta poate implica specialişti din ministere şi din alte instituţii ale administraţiei publice, precum şi din organele de specialitate ale Parlamentului, desemnaţi de conducerile acestor instituţii.  +  Articolul 7În scopul realizării obiectivelor pentru care se constituie comisia parlamentară de ancheta, Camera Deputaţilor şi Senatul vor asigura personalul de specialitate şi logistica necesare, aprobate de birourile permanente ale acestora.Specialiştii prevăzuţi la alin. 1, în calitate de colaboratori, beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 53/1991, republicată.Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 9 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VASILE LUPU p.PREŞEDINTELE SENATULUI,NICOLAE VACAROIU  +  Anexa COMPONENTAComisiei parlamentare de ancheta privind desfăşurarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale de către Fondul Proprietăţii de Stat în anul 1997
        Biroul comisiei
    Preşedinte    
    1. Nicolae Ulm Spineanu-senator, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat
    Vicepreşedinte    
    2. Dan Ioan Popescu-deputat, Grupul parlamentar al Partidului Democraţiei Sociale din România
    Secretar    
    3. Ionel Aichimoaie-senator, Grupul parlamentar al Partidului Democrat
        Membri:
    1. Paul Păcuraru-senator, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal
    2. Gheorghe Ariton-deputat, Grupul parlamentar al Partidului România Mare
    3. Virgil Popescu-senator, Grupul parlamentar al Partidului Democraţiei Sociale din România
    4. Teodor Gheorghe Morariu-deputat, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - civic-ecologist
    5. Valentin Zoltan Puskas-senator, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
    6. Dumitru Huidu-senator, Grupul parlamentar al Partidului Unităţii Naţionale Române.
  ------------