RECTIFICARE nr. 531/930/803/2017referitoare la Ordinul ministrului economiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 531/930/803/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Mecanică Mija" - S.A. - filiala Companiei Naționale "ROMARM" - S.A.
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 531 din 29 mai 2017
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 930 din 26 iunie 2017
  • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 803 din 9 iunie 2017
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 18 august 2017    În anexa la Ordinul ministrului economiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 531/930/803/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Mija“ - S.A. - filiala Companiei Naționale „ROMARM“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 29 iunie 2017, se facurmătoarelerectificări:– în tabel, la rândul 31, în coloana 4 se va citi: „1.200“;– în tabel, la rândul 33, în coloana 4 se va citi: „2.779“;– în tabel, la rândul 34, în coloana 4 se va citi: „5.006“.----