ORDIN nr. 933 din 11 august 2017pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 933 din 11 august 2017
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE Nr. 862 din 11 august 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 16 august 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. FB 8.003/2017 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.372 din 11.08.2017 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) și art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul I Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", pozițiile 79 și 351 se abrogă.2. La secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", pozițiile 83, 84, 97, 108, 148, 241, 242, 327, 328, 392, 393, 394, 395 și 445 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│  83│W60256001 │J01DD08 │CEFIXIMUM  │XIFIA     │COMPR. FILM.│400 mg │INN-FARM    │SLOVENIA  │CUTIE CU UN    │PRF  │ 5  │     7,338857│     9,598285│     0,421715││ │ │ │ │400 mg │ │ │D.O.O. │ │BLISTER PVC- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVDC/AL X 5 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPRIMATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILMATE │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 84│W60256003 │J01DD08 │CEFIXIMUM │XIFIA │COMPR. FILM.│400 mg │INN-FARM │SLOVENIA │CUTIE CU 2 │PRF │ 10 │ 7,338857│ 9,516000│ 0,000000││ │ │ │ │400 mg │ │ │D.O.O. │ │BLISTERE PVC- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVDC/AL X 5 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPRIMATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILMATE │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│ ............................................................................................................................................................ │├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 97│W61143002 │J01DH02 │MEROPENEMUM│ARCHIFAR │PULB. PT. │1000 mg│MEDOCHEMIE │ROMÂNIA │CUTIE CU 10 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │1000 mg │SOL. INJ./ │ │ROMANIA - │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │S.R.L. │ │STICLĂ, CAPACI-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TATEA 30 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOP DIN CAUCIUC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │BROMOBUTILIC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILAT CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSĂ AL CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ./PERF. │ PR │ 10 │ 26,400000│ 32,229600│ 6,224400│├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│ ............................................................................................................................................................ │├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 108│W61142002 │J01DH02 │MEROPENEMUM│ARCHIFAR │PULB. PT. │500 mg │MEDOCHEMIE │ROMÂNIA │CUTIE CU 10 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │SOL. INJ./ │ │ROMANIA - │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │S.R.L. │ │STICLĂ, CAPACI-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TATEA 20 ML, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOP DIN CAUCIUC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │BROMOBUTILIC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILAT CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSĂ AL CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ./PERF. │ PR │ 10 │ 15,840000│ 19,338000│ 4,647000│├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│ ............................................................................................................................................................ │├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 148│W00517001 │J01FA10 │AZITHROMY- │SUMAMED │CAPS. │250 mg │PLIVA │SLOVENIA │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │CINUM │250 mg │ │ │LJUBLIJANA │ │BLIST. PVC-PVDC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │D.O.O. │ │/AL X 6 CAPS. │P-RF │ 6 │ 2,815999│ 3,805999│ 1,260667│├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│ ............................................................................................................................................................ │├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 241│W57042001 │J01XA01 │VANCOMY- │VANCOMICI-│PULB. PT. │1000 mg│FRESENIUS │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │CINUM │NA KABI │CONC. PT. │ │KABI ROMANIA│ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │1000 mg │SOL. PERF. │ │- S.R.L. │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU CAPACITATEA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 20 ML CARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINE PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. CONC. PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ PR │ 1 │ 21,090000│ 28,510000│ 0,000000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 242│W57041001 │J01XA01 │VANCOMYCI- │VANCOMICI-│PULB. PT. │500 mg │FRESENIUS │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │NUM │NA KABI │CONC. PT. │ │KABI ROMANIA│ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │SOL. PERF. │ │- S.R.L. │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU CAPACITATEA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 10 ML CARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINE PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. CONC. PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ PR │ 1 │ 19,630000│ 25,840800│ 0,689200│├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│ ............................................................................................................................................................ │├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 327│W06665001 │J02AX04 │CASPOFUNGI-│CANCIDAS │PULB. PT. │50 mg │MERCK SHARP │MAREA │CUTIE X 1 FLAC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │NUM ** │50 mg │CONC. PT. │ │ DOHME │BRITANIE │PULB. PTR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │CONC. PTR. SOL.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ S │ 1 │ 972,876000│ 1.106,220000│ 290,530000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 328│W06670001 │J02AX04 │CASPOFUNGI-│CANCIDAS │PULB. PT. │70 mg │MERCK SHARP │MAREA │CUTIE X 1 FLAC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │NUM ** │70 mg │CONC. PT. │ │ DOHME │BRITANIE │PULB. PTR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │CONC. PTR. SOL.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ S │ 1 │ 1.261,728000│ 1.421,064000│ 380,276000│├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│ ............................................................................................................................................................ │├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 392│W60828017 │J05AF07 │TENOFOVIRUM│TENOFOVIR │COMPR. FILM.│245 mg │TEVA PHARMA-│ROMÂNIA │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │DISOPROXIL │DISOPROXIL│ │ │CEUTICALS - │ │FLAC. DIN PEID │ │ │ │ │ ││ │ │ │**1 │TEVA │ │ │S.R.L. │ │CU PEREȚII │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │245 mg │ │ │ │ │ÎNGROȘAȚI CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPAC PREVĂZUT │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU SISTEM │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SECURIZAT │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU COPII │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PP ȘI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │RECIPIENT CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DESICANT, A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │30 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ PR │ 30 │ 23,265600│ 26,885599│ 0,589734│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 393│W60828015 │J05AF07 │TENOFOVIRUM│TENOFOVIR │COMPR. FILM.│245 mg │TEVA PHARMA-│ROMÂNIA │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │DISOPROXIL │DISOPROXIL│ │ │CEUTICALS - │ │FLAC. DIN PEID │ │ │ │ │ ││ │ │ │**1 │TEVA │ │ │S.R.L. │ │CU CAPAC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │245 mg │ │ │ │ │PREVĂZUT CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SISTEM │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SECURIZAT │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU COPII │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PP ȘI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │RECIPIENT CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DESICANT, A │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │30 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FILM. │ PR │ 30 │ 23,265600│ 26,885599│ 0,589734│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 394│W51800001 │J05AF07 │TENOFOVIRUM│VIREAD │COMPR. FILM.│245 mg │GILEAD │MAREA │CUTIE X 1 FLAC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │DISOPROXIL │245 mg │ │ │SCIENCE │BRITANIE │DIN PEID X 30 │ │ │ │ │ ││ │ │ │**1 │ │ │ │INTERNATIO- │ │COMPR. FILM │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │NAL LIMITED │ │ │ PR │ 30 │ 23,265600│ 26,885599│ 14,112067│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 395│W62771001 │J05AF07 │TENOFOVIRUM│VIROFOB │COMPR. FILM.│245 mg │ALVOGEN IPCO│LUXEMBURG │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │DISOPROXIL │245 mg │ │ │S.AR.L. │ │FLAC. PEID CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │**1 │ │ │ │ │ │CAPAC DIN PP X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │30 COMPR. FILM.│ PR │ 30 │ 23,265600│ 26,885599│ 0,589734│├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│ ............................................................................................................................................................ │├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 445│W02427001 │S01BA01 │DEXAMETHA- │MAXIDEX │PICĂTURI │0,1% │ALCON │BELGIA │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │SONUM │(R) │OFT.-SUSP. │ │COUVREUR NV │ │FLACON │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PICURĂTOR DIN │ │ │ │ │ ││    │          │        │           │          │            │       │            │          │PE X 5 ML      │P-RF │  1 │     4,070000│     5,500000│    0,000000 │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘3. La secțiunea P1 "Programul național de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere", după poziția 449 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 450-458, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│ 450│W63367003 │J01DD08 │CEFIXIMUM  │CEFIXIMA  │COMPR. FILM.│200 mg │AUROBINDO   │ROMÂNIA   │CUTIE CU BLIST.│     │    │             │             │             ││ │ │ │ │AUROBINDO │ │ │PHARMA │ │PVC-PA-AL-PVC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │200 mg │ │ │ROMANIA - │ │AL X 10 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │FILM. │ PRF │ 10 │ 2,736000│ 3,579000│ 0,000000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 451│W63368003 │J01DD08 │CEFIXIMUM │CEFIXIMA │COMPR. FILM.│400 mg │AUROBINDO │ROMÂNIA │CUTIE CU BLIST.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │AUROBINDO │ │ │PHARMA │ │PVC-PA-AL-PVC/ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │400 mg │ │ │ROMANIA - │ │AL X 7 COMPR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │FILM. │ PRF │ 7 │ 6,115714│ 7,998571│ 0,000000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 452│W63094004 │J01FA10 │AZITHROMY- │AZITROMI- │COMPR. FILM.│250 mg │AUROBINDO │ROMÂNIA │CUTIE CU BLIST.│ │ │ │ │ ││ │ │ │CINUM │CINA │ │ │PHARMA │ │PVC/AL X 6 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │AUROBINDO │ │ │ROMANIA │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │250 mg │ │ │- S.R.L. │ │ │ PRF │ 6 │ 2,346666│ 3,171666│ 0,000000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 453│W63095002 │J01FA10 │AZITHROMY- │AZITROMI- │COMPR. FILM.│500 mg │AUROBINDO │ROMÂNIA │CUTIE CU BLIST.│ │ │ │ │ ││ │ │ │CINUM │CINA │ │ │PHARMA │ │PVC/AL X 3 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │AUROBINDO │ │ │ROMANIA │ │COMPR. FILM. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │ │ │- S.R.L. │ │ │ PRF │ 3 │ 3,420000│ 4,623333│ 0,000000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 454│W08121001 │J01GB03 │GENTAMICI- │PAN - GEN-│SOL. INJ. │80 mg/ │LAB. │FRANȚA │CUTIE X 10 │ │ │ │ │ ││ │ │ │NUM │TAMICINE │ │2 ml │PANPHARMA │ │FIOLE DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INCOLORĂ X 2 ML│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. INJ. │ P-RF│ 10 │ 0,607999│ 0,823999│ 0,170001│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 455│W63508001 │J02AX04 │CASPOFUNGI-│DALVOCANS │PULB. PT. │50 mg │ALVOGEN │MALTA │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │NUM ** │50 mg │CONC. PT. │ │MALTA │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │OPERATIONS │ │STICLĂ TRANSPA-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │(ROW) LTD. │ │RENTĂ DE TIP I,│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU CAPACITATEA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 10 ML CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. CONC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. PERF. │ PR │ 1 │ 810,730000│ 921,850000│ 0,000000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 456│W63509001 │J02AX04 │CASPOFUNGI-│DALVOCANS │PULB. PT. │70 mg │ALVOGEN │MALTA │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │NUM ** │70 mg │CONC. PT. │ │MALTA │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │OPERATIONS │ │STICLĂ TRANSPA-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │(ROW) LTD. │ │RENTĂ DE TIP I,│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU CAPACITATEA │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE 10 ML CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. CONC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. SOL. PERF. │ PR │ 1 │ 1.051,440000│ 1.184,220000│ 0,000000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 457│W63256001 │J05AF07 │TENOFOVIRUM│TENOFOVIR │COMPR. FILM.│245 mg │MYLAN S.A.S │FRANȚA │CUTIE X 1 FLAC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │DISOPROXIL │DISOPROXIL│ │ │ │ │DIN PEID X 30 │ │ │ │ │ ││ │ │ │**1 │MYLAN │ │ │ │ │COMPR. FILM │ PR │ 30 │ 19,388000│ 22,404666│ 0,000000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 458│W63597001 │S01BA01 │DEXAMETHA- │MAXIDEX │PICATURI │1 mg/ml│NOVARTIS │GERMANIA │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │SONUM │1 mg/ml │OFT.-SUSP. │ │PHARMA GMBH │ │FLACON │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PICURĂTOR DIN │ │ │ │ │ ││    │          │        │           │          │            │       │            │          │PE X 5 ML      │ P-RF│  1 │     4,070000│     5,500000│    0,000000 │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘4. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", pozițiile 61, 63, 64, 231, 232, 233 și 379 se abrogă.5. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", pozițiile 36, 37, 38, 39, 41, 307, 308, 443 și 526 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│  36│W61248001 │L01AX03 │TEMOZOLOMI-│BRASTORYN │CAPS.       │250 mg │NEOLA PHARMA│ROMÂNIA   │CUTIE CU 1     │     │    │             │             │             ││ │ │ │DUM │250 mg │ │ │- S.R.L. │ │FLAC. DIN PEID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 5 CAPS. │ PR │ 5 │ 198,556800│ 225,583200│ 134,084800│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 37│W56783001 │L01AX03 │TEMOZOLOMI-│TEMOZOLO- │CAPS. │250 mg │STADA │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │DUM │MIDA HF │ │ │HEMOFARM │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │250 mg │ │ │- S.R.L. │ │STICLĂ BRUNĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │5 CAPS. │ PR │ 5 │ 198,556800│ 225,583200│ 74,050800│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 38│W59702001 │L01AX03 │TEMOZOLOMI-│TEMOZOLO- │CAPS. │250 mg │GLENMARK │REPUBLICA │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │DUM │MIDA │ │ │PHARMACEUTI-│CEHĂ │FLAC. DIN PEID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │GLENMARK │ │ │CALS S.R.O. │ │X 5 CAPS. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │250 mg │ │ │ │ │ │ PR │ 5 │ 198,556800│ 225,583200│ 51,822800│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 39│W61248002 │L01AX03 │TEMOZOLOMI-│BRASTORYN │CAPS. │250 mg │NEOLA PHARMA│ROMÂNIA │CUTIE CU 5 │ │ │ │ │ ││ │ │ │DUM │250 mg │ │ │- S.R.L. │ │PLICURI DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │HÂRTIE CU UN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STRAT LINIAR DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │POLIETILENĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DENSITATE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SCĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(STRATUL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │EXTERIOR) ȘI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │AL-COPOLIMER │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ETILENĂ-ACID │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ACRILIC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(STRATUL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INTERIOR) X 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPS. │ PR │ 5 │ 198,556800│ 225,583200│ 134,084800│├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│ ............................................................................................................................................................ │├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 41│W59454001 │L01AX03 │TEMOZOLOMI-│BLASTOMAT │CAPS. │250 mg │ALVOGEN IPCO│LUXEMBURG │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │DUM │250 mg │ │ │S.AR.L. │ │FLAC. PEID X 5 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPS. │ PRF │ 5 │ 198,556800│ 225,583200│ 51,822800│├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│ ............................................................................................................................................................ │├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 307│W42501001 │L01XE03 │ERLOTINIBUM│TARCEVA │COMPR. FILM.│100 mg │ROCHE REGIS-│MAREA │CUTIE X 30 │P-RF │ 30 │ 152,394400│ 167,635999│ 46,010334││ │ │ │**1 │100 mg │ │ │TRATION LTD.│BRITANIE │COMPR. FILM. │/R │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(BLIST. AL/PVC)│ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 308│W42502001 │L01XE03 │ERLOTINIBUM│TARCEVA │COMPR. FILM.│150 mg │ROCHE REGIS-│MAREA │CUTIE X 30 │P-RF │ 30 │ 187,715599│ 206,136400│ 56,869600││ │ │ │**1 │150 mg │ │ │TRATION LTD.│BRITANIE │COMPR. FILM. │/R │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(BLIST. AL/PVC)│ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│ ............................................................................................................................................................ │├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 443│W53147002 │L02BG03 │ANASTROZO- │ANASTROZOL│COMPR. FILM.│1 mg │TERAPIA - │ROMÂNIA │CUTIE X BLIST. │ │ │ │ │ ││ │ │ │LUM │TERAPIA │ │ │S.A. │ │PVC/AL X 28 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │1 mg │ │ │ │ │COMPR. FILM. │ P6L │ 28 │ 1,315714│ 1,721071│ 0,000000│├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│ ............................................................................................................................................................ │├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 526│W61815001 │L01AX03 │TEMOZOLOMI-│TEMOZOLO- │CAPS. │250 mg │ACCORD │MAREA │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │DUM │MIDA │ │ │HEALTHCARE │BRITANIE │STICLĂ BRUNĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD │ │ │LIMITED │ │TIP III X 5 │ │ │ │ │ ││    │          │        │           │250 mg    │            │       │            │          │CAPS.          │  PR │  5 │   165,464000│   187,986000│     0,000000│└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘6. La secțiunea P3 "Programul național de oncologie", după poziția 536 se introduc șapte noi poziții, pozițiile 537-543, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│ 537│W61812002 │L01AX03 │TEMOZOLOMI-│TEMOZOLO- │CAPS.       │100 mg │ACCORD      │MAREA     │CUTIE CU 5     │     │    │             │             │             ││ │ │ │DUM │MIDA │ │ │HEALTHCARE │BRITANIE │PLICURI DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD │ │ │LIMITED │ │PET/AL/PE X 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │100 mg │ │ │ │ │CAPS. │ PR │ 5 │ 37,248000│ 45,472000│ 0,000000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 538│W61813002 │L01AX03 │TEMOZOLOMI-│TEMOZOLO- │CAPS. │140 mg │ACCORD │MAREA │CUTIE CU 5 │ │ │ │ │ ││ │ │ │DUM │MIDA │ │ │HEALTHCARE │BRITANIE │PLICURI DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD │ │ │LIMITED │ │PET/AL/PE X 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │140 mg │ │ │ │ │CAPS. │ PR │ 5 │ 78,164000│ 92,828000│ 0,000000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 539│W61814002 │L01AX03 │TEMOZOLOMI-│TEMOZOLO- │CAPS. │180 mg │ACCORD │MAREA │CUTIE CU 5 │ │ │ │ │ ││ │ │ │DUM │MIDA │ │ │HEALTHCARE │BRITANIE │PLICURI DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD │ │ │LIMITED │ │PET/AL/PE X 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │180 mg │ │ │ │ │CAPS. │ PR │ 5 │ 97,764000│ 114,192000│ 0,000000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 540│W61811002 │L01AX03 │TEMOZOLOMI-│TEMOZOLO- │CAPS. │20 mg │ACCORD │MAREA │CUTIE CU 5 │ │ │ │ │ ││ │ │ │DUM │MIDA │ │ │HEALTHCARE │BRITANIE │PLICURI DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD │ │ │LIMITED │ │PET/AL/PE X 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │20 mg │ │ │ │ │CAPS. │ PR │ 5 │ 7,966000│ 10,420000│ 0,000000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 541│W61815002 │L01AX03 │TEMOZOLOMI-│TEMOZOLO- │CAPS. │250 mg │ACCORD │MAREA │CUTIE CU 5 │ │ │ │ │ ││ │ │ │DUM │MIDA │ │ │HEALTHCARE │BRITANIE │PLICURI DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ACCORD │ │ │LIMITED │ │PET/AL/PE X 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │250 mg │ │ │ │ │CAPS. │ PR │ 5 │ 165,464000│ 187,986000│ 0,000000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 542│W63228001 │L01XE03 │ERLOTINIBUM│VARLOTA │COMPR. FILM.│100 mg │ALVOGEN │MALTA │CUTIE CU BLIST.│ │ │ │ │ ││ │ │ │**1 │100 mg │ │ │MALTA │ │OPA-AL-PVC/AL X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │OPERATIONS │ │30 COMPR. FILM.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │(ROW) LTD. │ │ │ PRF │ 30 │ 126,995333│ 139,696666│ 0,000000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 543│W63229001 │L01XE03 │ERLOTINIBUM│VARLOTA │COMPR. FILM.│150 mg │ALVOGEN │MALTA │CUTIE CU BLIST.│ │ │ │ │ ││ │ │ │**1 │150 mg │ │ │MALTA │ │OPA-AL-PVC/AL X│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │OPERATIONS │ │30 COMPR. FILM.│ │ │ │ │ ││    │          │        │           │          │            │       │(ROW) LTD.  │          │               │ PRF │ 30 │   156,429666│   171,780333│    0,000000 │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘7. La secțiunea P4 "Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple", după poziția 11 se introduce o nouă poziție, poziția 12, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│  12│W59967001 │L03AB07 │INTERFERO- │AVONEX    │SOL. INJ. ÎN│30 μg/ │BIOGEN IDEC │MAREA     │AMBALAJ X 4    │     │    │             │             │             ││ │ │ │NUM BETA 1A│30 μg/ │STILOU │0,5 ml │LIMITED │BRITANIE │CUTII │ │ │ │ │ ││ │ │ │**1 │0,5 ml PEN│INJECTOR │ │ │ │INDIVIDUALE, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(PEN) │ │ │ │FIECARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PREUMPLUT │ │ │ │CONȚINÂND 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STILOU INJECTOR│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(PEN) DE UNICĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLOSINȚĂ, 1 AC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE INJECȚIE ȘI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 CAPAC PENTRU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STILOU INJECTOR│ │ │ │ │ ││    │          │        │           │          │            │       │            │          │(PEN) X 0.5 ML │  PR │  4 │   662,532500│   731,700000│    0,000000 │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘8. La secțiunea P5 "Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat", poziția 129 se abrogă.9. La secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever" subprogramul P6.3 "Hipertensiunea pulmonară", poziția 9 se modifică și va avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│   9│W42831001 │G04BE03 │SILDENA-   │REVATIO   │COMPR. FILM.│  20 mg│PFIZER      │MAREA     │CUTIE X 6 BLIST│     │    │             │             │             ││ │ │ │FILUM**) │20 mg │ │ │LIMITED │BRITANIE │AL/PVC X 15 │ │ │ │ │ ││    │          │        │           │          │            │       │            │          │COMPR. FILM.   │  PR │  90│    15,905732│     7,845866│    4,609689 │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘10. La secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever" subprogramul P6.3 "Hipertensiunea pulmonară", după poziția 10 se introduce o nouă poziție, poziția 11, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│  11│W63139001 │G04BE03 │SILDENA-   │MYSILDE-  │COMPR. FILM.│  20 mg│MYLAN S.A.S.│FRANȚA    │CUTIE CU BLIST.│     │    │             │             │             ││ │ │ │FILUM**) │CARD 20 mg│ │ │ │ │PVC-AL X 90 │ │ │ │ │ ││    │          │        │           │          │            │       │            │          │COMPR. FILM.   │  PR │  90│    13,254777│    14,871555│    0,000000 │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘11. La secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever" subprogramul P6.20 "Fibroza pulmonară idiopatică", poziția 4 se abrogă.12. La secțiunea P6 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever" subprogramul P6.23 "Neuropatia optică ereditară Leber", poziția 1 se modifică și va avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│   1│W62508001 │N06BX13 │IDEBENONUN │RAXONE    │COMPR. FILM.│ 150 mg│SANTHERA    │GERMANIA  │CUTIE CU FLAC. │     │    │             │             │             ││ │ │ │**1) │150 mg │ │ │PHARMACEUTI-│ │PEID X 180 │ │ │ │ │ ││    │          │        │           │          │            │       │CALS        │          │COMPR. FILM.   │  PR │ 180│    91,810388│   100,285388│    0,000000 ││ │ │ │ │ │ │ │(DEUTSCH- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │LAND) GMBH │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘13. La secțiunea P7 "Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne", poziția 48 se modifică și va avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│  48│W52559001 │M05BB03 │COMBINAȚII │FOSAVANCE │COMPR.      │70 mg/ │MERCK SHARP │MAREA     │CUTIE X 2 COMPR│     │    │             │             │             ││ │ │ │(ACIDUM │70 mg/5600│ │5600 UI│ DOHME │BRITANIE │(1 PLIANT CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ALENDRONI- │UI │ │ │ │ │BLIST. AL/AL X │ │ │ │ │ ││    │          │        │CUM + COLE-│          │            │       │            │          │2 COMPR.)      │ P-6L│   2│     6,432000│     8,694000│    8,981000 ││ │ │ │CALCIFERO- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │LUM) **) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘14. La secțiunea P7 "Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne", după poziția 95 se introduce o nouă poziție, poziția 96, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│  96│W63074002 │M05BB03 │COMBINAȚII │ACID      │COMPR.      │70 mg/ │SANDOZ -    │ROMÂNIA   │CUTIE CU BLIST.│     │    │             │             │             ││ │ │ │(ACIDUM │ALENDRONIC│ │5600 UI│S.R.L. │ │AL/AL X 4 │ │ │ │ │ ││    │          │        │ALENDRONI- │/ COLECAL-│            │       │            │          │COMPR.         │ P6L │  4 │     5,360000│     7,245000│    0,000000 ││ │ │ │CUM + COLE-│CIFEROL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │CALCIFERO- │SANDOZ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │LUM)**) │70 mg/5600│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │UI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘15. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.1 "Transplant medular", pozițiile 179, 180 și 181 se abrogă.16. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.1 "Transplant medular", pozițiile 23, 34, 44, 45, 114, 115, 156, 157, 158, 160, 161 și 162 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│  23│W61143002 │J01DH02 │MEROPENEMUM│ARCHIFAR  │PULB. PT.   │1000 mg│MEDOCHEMIE  │ROMÂNIA   │CUTIE CU 10    │     │    │             │             │             ││ │ │ │ │1000 mg │SOL. INJ./ │ │ROMANIA - │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │S.R.L. │ │STICLĂ, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA 30 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML, DOP DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAUCIUC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │BROMOBUTILIC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILAT CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSĂ AL CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ./PERF. │ PR │ 10│ 26,400000│ 32,229600│ 6,224400│├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 34│W61142002 │J01DH02 │MEROPENEMUM│ARCHIFAR │PULB. PT. │ 500 mg│MEDOCHEMIE │ROMÂNIA │CUTIE CU 10 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │SOL. INJ./ │ │ROMANIA - │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PERF. │ │S.R.L. │ │STICLĂ, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA 20 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML, DOP DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAUCIUC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │BROMOBUTILIC │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILAT CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPSĂ AL CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PT. SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ./PERF. │ PR │ 10│ 15,840000│ 19,338000│ 4,647000│├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 44│W57042001 │J01XA01 │VANCOMYCI- │VANCOMICI-│PULB. PT. │1000 mg│FRESENIUS │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 FLAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │NUM │NA KABI │CONC. PT. │ │KABI ROMANIA│ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │1000 mg │SOL. PERF. │ │ - S.R.L. │ │INCOLORĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 ML CARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINE PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. CONC. PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ PR │ 1│ 21,090000│ 28,510000│ 0,000000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 45│W57041001 │J01XA01 │VANCOMYCI- │VANCOMICI-│PULB. PT. │ 500 mg│FRESENIUS │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 FLAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │NUM │NA KABI │CONC. PT. │ │KABI ROMANIA│ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │SOL. PERF. │ │ - S.R.L. │ │INCOLORĂ CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 ML CARE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONȚINE PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. CONC. PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ PR │ 1│ 19,630000│ 25,840800│ 0,689200│├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 114│W06665001 │J02AX04 │CASPOFUNGI-│CANCIDAS │PULB. PT. │ 50 mg│MERCK SHARP │MAREA │CUTIE X 1 FLAC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │NUM**) │50 mg │CONC. PT. │ │ DOHME │BRITANIE │PULB. PTR. CONC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │PTR. SOL. PERF.│ S │ 1│ 972,876000│ 1.106,220000│ 290,530000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 115│W06670001 │J02AX04 │CASPOFUNGI-│CANCIDAS │PULB. PT. │ 70 mg│MERCK SHARP │MAREA │CUTIE X 1 FLAC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │NUM**) │70 mg │CONC. PT. │ │ DOHME │BRITANIE │PULB. PTR. CONC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │PTR. SOL. PERF.│ S │ 1│ 1.261,728000│ 1.421,064000│ 380,276000│├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 156│W58316001 │L01BA01 │METHOTREXA-│METOTREXAT│SOL. INJ. ÎN│10 mg/ │EBEWE PHARMA│AUSTRIA │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │TUM │EBEWE │SERINGĂ │ ml │GES.M.B.H. │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │10 mg/ml │PREUMPLUTĂ │ │NFG KG │ │PREUMPLUTĂ DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 0,75 ML SOL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. + AC DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │UNICĂ FOLOSINȚĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. INJ │ PR │ 1│ 25,581000│ 32,343000│ 29,537000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 157│W58316004 │L01BA01 │METHOTREXA-│METOTREXAT│SOL. INJ. ÎN│10 mg/ │EBEWE PHARMA│AUSTRIA │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │TUM │EBEWE │SERINGĂ │ ml │GES.M.B.H. │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │10 mg/ml │PREUMPLUTĂ │ │NFG KG │ │PREUMPLUTĂ DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 1,0 ML SOL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. + AC DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │UNICĂ FOLOSINȚĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. INJ │ PR │ 1│ 33,609000│ 41,031000│ 5,699000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 158│W58316007 │L01BA01 │METHOTREXA-│METOTREXAT│SOL. INJ. ÎN│10 mg/ │EBEWE PHARMA│AUSTRIA │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │TUM │EBEWE │SERINGĂ │ ml │GES.M.B.H. │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │10 mg/ml │PREUMPLUTĂ │ │NFG KG │ │PREUMPLUTĂ DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 1,5 ML SOL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. + AC DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │UNICĂ FOLOSINȚĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. INJ │ PR │ 1│ 39,771000│ 48,552000│ 31,148000│├────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤│.................................................................................................................................................................│├────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ 160│W53758006 │L01BA01 │METHOTREXA-│METOJECT │SOL. INJ. ÎN│50 mg/ │MEDAC │GERMANIA │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │TUM │50 mg/ml │SERINGĂ │ ml │GESELLSCAFT │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ │ │FUR │ │PREUMPLUTĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │KLINISCHE │ │0,20 ML SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │SPEZIALPR─ │ │INJ. PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │PARATE │ │CU AC ȘI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TAMPOANE CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALCOOL │P-RF │ 1│ 33,609000│ 41,031000│ 28,989000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 161│W53758022 │L01BA01 │METHOTREXA-│METOJECT │SOL. INJ. ÎN│50 mg/ │MEDAC │GERMANIA │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │TUM │50 mg/ml │SERINGĂ │ ml │GESELLSCAFT │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ │ │FUR │ │PREUMPLUTĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │KLINISCHE │ │0,30 ML SOLUȚIA│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │SPEZIALPR─ │ │INJECTABILĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │PARATE │ │PREVĂZUTĂ CU AC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ȘI TAMPOANE CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALCOOL │P-RF │ 1│ 39,771000│ 48,552000│ 26,328000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 162│W53758021 │L01BA01 │METHOTREXA-│METOJECT │SOL. INJ. ÎN│50 mg/ │MEDAC │GERMANIA │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │TUM │50 mg/ml │SERINGĂ │ ml │GESELLSCAFT │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ │ │FUR │ │PREUMPLUTĂ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │KLINISCHE │ │0,50 ML SOL. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │SPEZIALPR─ │ │INJ. PREVĂZUTĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │PARATE │ │CU AC ȘI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TAMPOANE CU │ │ │ │ │ ││    │          │        │           │          │            │       │            │          │ALCOOL         │P-RF │   1│    66,291000│    80,928000│   29,752000 │└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘17. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.1. "Transplant medular", după poziția 282 se introduc șase noi poziții, pozițiile 283-288, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│ 283│W63508001 │J02AX04 │CASPOFUNGI-│DALVOCANS │PULB. PT.   │  50 mg│ALVOGEN     │MALTA     │CUTIE CU 1 FLAC│     │    │             │             │             ││ │ │ │NUM**) │50 mg │CONC. PT. │ │MALTA │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │OPERATIONS │ │TRANSPARENTĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │(ROW) LTD. │ │TIP I, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 ML CU PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. CONC. PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ PR │ 1│ 810,730000│ 921,850000│ 0,000000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 284│W63509001 │J02AX04 │CASPOFUNGI-│DALVOCANS │PULB. PT. │ 70 mg│ALVOGEN │MALTA │CUTIE CU 1 FLAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │NUM**) │70 mg │CONC. PT. │ │MALTA │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │OPERATIONS │ │TRANSPARENTĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │(ROW) LTD. │ │TIP I, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 ML CU PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. CONC. PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ PR │ 1│ 1.051,440000│ 1.184,220000│ 0,000000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 285│W62233002 │L01BA01 │METHOTREXA-│NAMAXIR │SOL. INJ. ÎN│ 10 mg│ACTAVIS │ISLANDA │CUTIE CU 4 │ │ │ │ │ ││ │ │ │TUM │10 mg │SERINGĂ │ │GROUP PTC │ │SERINGI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ │ │EHF. │ │PREUMPLUTE DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTE CU AC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. INJECȚIE ȘI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TAMPON CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALCOOL A 0,40 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOL. INJ. │ PR │ 4│ 28,007500│ 34,192500│ 0,000000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 286│W62235002 │L01BA01 │METHOTREXA-│NAMAXIR │SOL. INJ. ÎN│ 15 mg│ACTAVIS │ISLANDA │CUTIE CU 4 │ │ │ │ │ ││ │ │ │TUM │15 mg │SERINGĂ │ │GROUP PTC │ │SERINGI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ │ │EHF. │ │PREUMPLUTE DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTE CU AC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. INJECȚIE ȘI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TAMPON CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALCOOL A 0,38 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOL. INJ. │ PR │ 4│ 33,142500│ 40,460000│ 0,000000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 287│W62239002 │L01BA01 │METHOTREXA-│NAMAXIR │SOL. INJ. ÎN│ 25 mg│ACTAVIS │ISLANDA │CUTIE CU 4 │ │ │ │ │ ││ │ │ │TUM │25 mg │SERINGĂ │ │GROUP PTC │ │SERINGI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ │ │EHF. │ │PREUMPLUTE DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTE CU AC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. INJECȚIE ȘI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TAMPON CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALCOOL A 0,63 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOL. INJ. │ PR │ 4│ 55,242500│ 67,440000│ 0,000000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 288│W62232002 │L01BA01 │METHOTREXA-│NAMAXIR │SOL. INJ. ÎN│ 7,5 mg│ACTAVIS │ISLANDA │CUTIE CU 4 │ │ │ │ │ ││ │ │ │TUM │7,5 mg │SERINGĂ │ │GROUP PTC │ │SERINGI │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │PREUMPLUTĂ │ │EHF. │ │PREUMPLUTE DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │STICLĂ INCOLORĂ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUTE CU AC│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. INJECȚIE ȘI│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TAMPON CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALCOOL A 0,30 │ │ │ │ │ ││    │          │        │           │          │            │       │            │          │ML SOL. INJ.   │  PR │   4│    21,317500│    26,952500│     0,000000│└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘18. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", pozițiile 60 și 61 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│  60│W06665001 │J02AX04 │CASPOFUNGI-│CANCIDAS  │PULB. PT.   │  50 mg│MERCK SHARP │MAREA     │CUTIE X 1 FLAC.│     │    │             │             │             ││ │ │ │NUM**) │50 mg │CONC. PT. │ │ DOHME │BRITANIE │PULB. PTR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │CONC. PTR. SOL.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ S │ 1│ 972,876000│ 1.106,220000│ 290,530000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 61│W06670001 │J02AX04 │CASPOFUNGI-│CANCIDAS │PULB. PT. │ 70 mg│MERCK SHARP │MAREA │CUTIE X 1 FLAC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │NUM**) │70 mg │CONC. PT. │ │ DOHME │BRITANIE │PULB. PTR. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │CONC. PTR. SOL.│ │ │ │ │ ││    │          │        │           │          │            │       │            │          │PERF.          │   S │   1│ 1.261,728000│ 1.421,064000│   380,276000│└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘19. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", după poziția 105 se introduc două noi poziții, pozițiile 106 și 107, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│ 106│W63508001 │J02AX04 │CASPOFUNGI-│DALVOCANS │PULB. PT.   │  50 mg│ALVOGEN     │MALTA     │CUTIE CU 1     │     │    │             │             │             ││ │ │ │NUM**) │50 mg │CONC. PT. │ │MALTA │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │OPERATIONS │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │(ROW) LTD. │ │TRANSPARENTĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 ML CU PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. CONC. PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ PR │ 1│ 810,730000│ 921,850000│ 0,000000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 107│W63509001 │J02AX04 │CASPOFUNGI-│DALVOCANS │PULB. PT. │ 70 mg│ALVOGEN │MALTA │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ ││ │ │ │NUM**) │70 mg │CONC. PT. │ │MALTA │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │OPERATIONS │ │STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │(ROW) LTD. │ │TRANSPARENTĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIP I, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 ML CU PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. CONC. PT. │ │ │ │ │ ││    │          │        │           │          │            │       │            │          │SOL. PERF.     │  PR │   1│ 1.051,440000│ 1.184,220000│     0,000000│└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘20. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.4 "Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas", pozițiile 107 și 108 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│ 107│W06665001 │J02AX04 │CASPOFUNGI-│CANCIDAS  │PULB. PT.   │  50 mg│MERCK SHARP │MAREA     │CUTIE X 1 FLAC.│     │    │             │             │             ││ │ │ │NUM**) │50 mg │CONC. PT. │ │ DOHME │BRITANIE │PULB. PT. CONC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │PT. SOL. PERF. │ S │ 1│ 972,876000│ 1.106,220000│ 290,530000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 108│W06670001 │J02AX04 │CASPOFUNGI-│CANCIDAS │PULB. PT. │ 70 mg│MERCK SHARP │MAREA │CUTIE X 1 FLAC.│ │ │ │ │ ││ │ │ │NUM**) │70 mg │CONC. PT. │ │ DOHME │BRITANIE │PULB. PT. CONC.│ │ │ │ │ ││    │          │        │           │          │SOL. PERF.  │       │            │          │PT. SOL. PERF. │   S │   1│ 1.261,728000│ 1.421,064000│   380,276000│└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘21. La secțiunea P9 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subprogramul P9.4 "Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas", după poziția 186 se introduc două noi poziții, pozițiile 187 și 188, cu următorul cuprins:*Font 7*┌────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────┬────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│ 187│W63508001 │J02AX04 │CASPOFUNGI-│DALVOCANS │PULB. PT.   │  50 mg│ALVOGEN     │MALTA     │CUTIE CU 1 FLAC│     │    │             │             │             ││ │ │ │NUM**) │50 mg │CONC. PT. │ │MALTA │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │OPERATIONS │ │TRANSPARENTĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │(ROW) LTD. │ │TIP I, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 ML CU PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. CONC. PT. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ PR │ 1│ 810,730000│ 921,850000│ 0,000000│├────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 188│W63509001 │J02AX04 │CASPOFUNGI-│DALVOCANS │PULB. PT. │ 70 mg│ALVOGEN │MALTA │CUTIE CU 1 FLAC│ │ │ │ │ ││ │ │ │NUM**) │70 mg │CONC. PT. │ │MALTA │ │DIN STICLĂ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │OPERATIONS │ │TRANSPARENTĂ DE│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │(ROW) LTD. │ │TIP I, CU │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATEA DE │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 ML CU PULB. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. CONC. PT. │ │ │ │ │ ││    │          │        │           │          │            │       │            │          │SOL. PERF.     │  PR │   1│ 1.051,440000│ 1.184,220000│     0,000000│└────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘22. La secțiunea P10 "Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică", poziția 66 se abrogă.  +  Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data de 16 august 2017.
  p. Ministrul sănătății,
  Dan Dumitrescu,
  secretar de stat
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Marian Burcea
  -------