ORDIN nr. 7 din 11 august 2017privind modificarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 16 august 2017  Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 103 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, ale art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 37 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 din Legea nr. 311/2015, ale art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 40 din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare, și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, Banca Națională a României emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul Băncii Naționale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 10 august 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 10/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1.1. La capitolul II "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituțiilor de credit", formatul formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 - "Date informative" se modifică și va avea următorul cuprins:*Font 9* "Date informative 30 - lei -┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┬───────────────┐│ I. Date privind rezultatul înregistrat │ Cod │Număr unități│ Sume ││ │poziție│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤│Unități care au înregistrat profit │ 101 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤│Unități care au înregistrat pierdere │ 102 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤│Unități care nu au înregistrat nici profit, │ │ │ ││nici pierdere │ 103 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┴───────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬───────────────────────┐│ II. Date privind plățile restante │ Cod │Total│ din care: ││ │poziție│ col.├───────────┬───────────┤│ │ │ 2+3 │ Pentru │ Pentru ││ │ │ │activitatea│activitatea││ │ │ │ curentă │ de ││ │ │ │ │ investiții│├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│Plăți restante - total │ │ │ │ ││(poz. 202+206+212 la 216+221+222+227), │ │ │ │ ││din care: │ 201 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│Furnizori restanți - total (poz. 203 la 205), │ │ │ │ ││din care: │ 202 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - peste 30 zile │ 203 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - peste 90 zile │ 204 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - peste 1 an │ 205 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│Obligații restante față de bugetul asigurărilor │ │ │ │ ││sociale - total │ │ │ │ ││(poz. 207 la 211), din care: │ 206 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - contribuții pentru asigurări sociale de stat│ │ │ │ ││ datorate de angajatori, salariați și alte │ │ │ │ ││ persoane asimilate │ 207 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - contribuții pentru fondul asigurărilor │ │ │ │ ││ sociale de sănătate │ 208 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - contribuția pentru pensia suplimentară │ 209 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - contribuții pentru bugetul asigurărilor │ │ │ │ ││ pentru șomaj │ 210 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - alte datorii sociale │ 211 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│Obligații restante față de bugetele fondurilor │ │ │ │ ││speciale și alte fonduri │ 212 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│Obligații restante față de alți creditori │ 213 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit │ │ │ │ ││la bugetul de stat │ 214 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit │ │ │ │ ││la bugetele locale │ 215 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│Împrumuturi primite nerambursate la scadență │ │ │ │ ││total (poz. 217 la 220), din care: │ 216 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante până la 30 zile │ 217 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante după 30 zile │ 218 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante după 90 zile │ 219 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante după 1 an │ 220 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││primite │ 221 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│Depozite bănești primite nerambursate la │ │ │ │ ││scadență - total │ │ │ │ ││(poz. 223 la 226), din care: │ 222 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante până la 30 zile │ 223 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante după 30 zile │ 224 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante după 90 zile │ 225 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante după 1 an │ 226 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│Dobânzi neplătite aferente depozitelor bănești │ │ │ │ ││primite │ 227 │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────┴───────────┴───────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────┬──────────────┐│ III. Număr mediu de salariați │ Cod │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │poziție│ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Număr mediu de salariați │ 301 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Numărul efectiv de salariați existenți la sfârși- │ │ │ ││tul perioadei, respectiv la data de 30 iunie │ 302 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de │ Cod │ Sume ││de raportare pentru bunurile din domeniul public, │poziție│ - lei - ││primite în concesiune, din care: │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│ A │ B │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare│ │ ││pentru bunurile din domeniul public, primite în │ │ ││concesiune, din care: │ 401 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- redevențe pentru bunurile din domeniul public │ │ ││plătite la bugetul de stat │ 402 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Chirii plătite în cursul perioadei de raportare │ │ ││pentru terenuri*1) │ 403 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din servicii plătite către persoane│ │ ││nerezidente, din care: │ 404 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 405 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din servicii plătite către persoane│ │ ││nerezidente din statele membre ale Uniunii │ │ ││Europene, din care: │ 406 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 407 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Subvenții încasate în cursul perioadei de │ │ ││raportare, din care: │ 408 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- subvenții încasate în cursul perioadei de │ │ ││raportare aferente activelor │ 409 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- subvenții aferente veniturilor, din care: │ 410 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│ - subvenții pentru stimularea ocupării forței │ │ ││ de muncă*) │ 411 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Creanțe restante, care nu au fost încasate la │ │ ││termenele prevăzute în contractele comerciale │ │ ││și/sau în actele normative în vigoare, din care: │ 412 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- creanțe restante de la entități din sectorul │ │ ││majoritar sau integral de stat │ 413 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- creanțe restante de la entități din sectorul │ │ ││privat │ 414 │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ V. Tichete de masă │ Cod │ Sume ││ │poziție│ - lei - │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│ A │ B │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Contravaloarea tichetelor de masă acordate │ │ ││salariaților │ 501 │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de │ Cod │ Sume ││ cercetare-dezvoltare**) │poziție│ - lei - ││ │ ├──────────────┬──────────────┤│ │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: │ 601 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│- după surse de finanțare (poz. 603 + 604), │ │ │ ││din care: │ 602 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ - din fonduri publice │ 603 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ - din fonduri private │ 604 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│- după natura cheltuielilor (poz. 606 + 607), │ │ │ ││din care: │ 605 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ - cheltuieli curente │ 606 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ - cheltuieli de capital │ 607 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ VII. Cheltuieli de inovare***) │ Cod │ Sume ││ │poziție│ - Lei - ││ │ ├──────────────┬──────────────┤│ │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Cheltuieli de inovare │ 701 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ VIII. Informații privind cheltuielile cu │ Cod │ Sume ││ colaboratorii │poziție│ - lei - ││ │ ├──────────────┬──────────────┤│ │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Cheltuieli cu colaboratorii │ 801 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ IX. Informații privind bunurile din domeniul │ Cod │ Sume ││ public al statului │poziție│ - lei - ││ │ ├──────────────┬──────────────┤│ │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului│ │ │ ││aflate în administrare │ 901 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului│ │ │ ││aflate în concesiune │ 902 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului│ │ │ ││închiriate │ 903 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│X. Informații privind bunurile din proprietatea │ Cod │ Sume ││privată a statului supuse inventarierii conform │poziție│ - lei - ││Ordinului ministrului finanțelor publice și al │ ├──────────────┬──────────────┤│ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││modificările și completările ulterioare │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Valoarea contabilă netă a bunurilor*2) │ 1000 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ XI. Capital social vărsat****) │ Cod │ 30 iunie ││ │poziție├──────────────┬──────────────┤│ │ │ An precedent │ An curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┬──────┼────────┬─────┤│ A │ B │ Sume │ %*3) │ Sume │ %*3)││ │ │ Col.1 │ Col.2│ Col.3 │Col.4│├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│Capital social vărsat*3) │ │ │ │ │ ││(poz.1110+1113+1117+1118+1119+1120), din care: │ 1100 │ │ X │ │ X │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deținut de instituții publice (poz. 1111 + │ │ │ │ │ ││poz.1112), din care: │ 1110 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deținut de instituții publice de subordonare │ │ │ │ │ ││centrală │ 1111 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deținut de instituții publice de subordonare │ │ │ │ │ ││locală │ 1112 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deținut de societățile cu capital de stat, │ │ │ │ │ ││din care: │ 1113 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│ - cu capital integral de stat │ 1114 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│ - cu capital majoritar de stat │ 1115 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│ - cu capital minoritar de stat │ 1116 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deținut de regii autonome │ 1117 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deținut de societățile cu capital privat │ 1118 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deținut de persoane fizice │ 1119 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deținut de alte entități │ 1120 │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴─────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│XII. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane │ Cod │ Sume ││ juridice*****) │poziție│ - lei - ││ │ ├──────────────┬──────────────┤│ │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Creanțe preluate prin cesiune de la persoane │ │ │ ││juridice (la valoarea nominală), din care: │ 1121 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│- creanțe preluate prin cesiune de la persoane │ │ │ ││juridice afiliate │ 1122 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Creanțe preluate prin cesiune de la persoane │ │ │ ││juridice (la cost de achiziție), din care: │ 1123 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│- creanțe preluate prin cesiune de la persoane │ │ │ ││juridice afiliate │ 1124 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘ Notă
  *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute de legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
  **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
  ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
  ****) Se raportează doar de către instituțiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate și funcționează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare, și la care statul este acționar sau deține direct sau indirect o participație.
  *****) Pentru creanțele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.
  Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  *1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
  *2) Se va completa de către instituțiile de credit cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
  *3) La secțiunea XI "Capital social vărsat", la poz. 1110 - 1120 în col. 2 și 4, instituțiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.
  Administrator, Întocmit .................... Numele și prenumele (numele și prenumele) Calitatea Semnătura Semnătura ........... ............. Nr. de înregistrare în organismul profesional .............................. Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității."
  1.2. La capitolul III "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile entităților, altele decât instituțiile de credit și Fondul de garantare a depozitelor bancare", modelul formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 "Date informative", aplicabil entităților, altele decât instituțiile de credit și Fondul de garantare a depozitelor bancare, și, respectiv, la capitolul IV "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile Fondului de garantare a depozitelor bancare", modelul formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 "Date informative", aplicabil Fondului de garantare a depozitelor bancare, se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 9* "Date informative 30 - lei -┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────┬───────────────┐│ I. Date privind rezultatul înregistrat │ Cod │Număr unități│ Sume ││ │poziție│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤│Unități care au înregistrat profit │ 101 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤│Unități care au înregistrat pierdere │ 102 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────────┤│Unități care nu au înregistrat nici profit, │ │ │ ││nici pierdere │ 103 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┴───────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬───────────────────────┐│ II. Date privind plățile restante │ Cod │Total│ din care: ││ │poziție│ col.├───────────┬───────────┤│ │ │ 2+3 │ Pentru │ Pentru ││ │ │ │activitatea│activitatea││ │ │ │ curentă │ de ││ │ │ │ │ investiții│├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│Plăți restante - │ │ │ │ ││total (poz. 202+206+212 la 216+221), │ │ │ │ ││din care: │ 201 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Furnizori restanți - total (poz. 203 la 205), │ │ │ │ ││ din care: │ 202 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - peste 30 zile │ 203 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - peste 90 zile │ 204 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - peste 1 an │ 205 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Obligații restante față de bugetul asigurărilor │ │ │ │ ││ sociale - │ │ │ │ ││ total (poz. 207 la 211), din care: │ 206 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - contribuții pentru asigurări sociale de stat│ │ │ │ ││ datorate de angajatori, salariați și alte │ │ │ │ ││ persoane asimilate │ 207 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - contribuții pentru fondul asigurărilor │ │ │ │ ││ sociale de sănătate │ 208 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - contribuția pentru pensia suplimentară │ 209 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - contribuții pentru bugetul asigurărilor │ │ │ │ ││ pentru șomaj │ 210 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - alte datorii sociale │ 211 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Obligații restante față de bugetele fondurilor │ │ │ │ ││ speciale și alte fonduri │ 212 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Obligații restante față de alți creditori │ 213 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit │ │ │ │ ││ la bugetul de stat │ 214 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit │ │ │ │ ││ la bugetele locale │ 215 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Împrumuturi primite nerambursate la scadență │ │ │ │ ││ total (poz. 217 la 220), din care: │ 216 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante până la 30 zile │ 217 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante după 30 zile │ 218 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante după 90 zile │ 219 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ - restante după 1 an │ 220 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────────┼───────────┤│ Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ primite │ 221 │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────┴───────────┴───────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────┬──────────────┐│ III. Număr mediu de salariați │ Cod │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │poziție│ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Număr mediu de salariați │ 301 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Numărul efectiv de salariați existenți la sfârși- │ │ │ ││tul perioadei, respectiv la data de 30 iunie │ 302 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de │ Cod │ Sume ││raportare, subvenții încasate și creanțe restante │poziție│ - lei - │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│ A │ B │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare│ │ ││pentru bunurile din domeniul public, primite în │ │ ││concesiune, din care: │ 401 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- redevențe pentru bunurile din domeniul public │ │ ││plătite la bugetul de stat │ 402 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Chirii plătite în cursul perioadei de raportare │ │ ││pentru terenuri*1) │ 403 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din servicii plătite către persoane│ │ ││nerezidente, din care: │ 404 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 405 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din servicii plătite către persoane│ │ ││nerezidente din statele membre ale Uniunii │ │ ││Europene, din care: │ 406 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 407 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Subvenții încasate în cursul perioadei de │ │ ││raportare, din care: │ 408 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- subvenții încasate în cursul perioadei de │ │ ││raportare aferente activelor │ 409 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- subvenții aferente veniturilor, din care: │ 410 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- subvenții pentru stimularea ocupării forței de │ │ ││muncă*) │ 411 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Creanțe restante, care nu au fost încasate la │ │ ││termenele prevăzute în contractele comerciale │ │ ││și/sau în actele normative în vigoare, din care: │ 412 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- creanțe restante de la entități din sectorul │ │ ││majoritar sau integral de stat │ 413 │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│- creanțe restante de la entități din sectorul │ │ ││privat │ 414 │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ V. Tichete de masă │ Cod │ Sume ││ │poziție│ - lei - │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│ A │ B │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────┤│Contravaloarea tichetelor de masă acordate │ │ ││salariaților │ 501 │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de │ Cod │ Sume ││ cercetare-dezvoltare**) │poziție│ - lei - ││ │ ├──────────────┬──────────────┤│ │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: │ 601 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│- după surse de finanțare (poz. 603 + 604), │ │ │ ││din care: │ 602 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ - din fonduri publice │ 603 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ - din fonduri private │ 604 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│- după natura cheltuielilor (poz. 606 + 607), │ │ │ ││din care: │ 605 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ - cheltuieli curente │ 606 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ - cheltuieli de capital │ 607 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ VII. Cheltuieli de inovare***) │ Cod │ Sume ││ │poziție│ - Lei - ││ │ ├──────────────┬──────────────┤│ │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Cheltuieli de inovare │ 701 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ VIII. Informații privind cheltuielile cu │ Cod │ Sume ││ colaboratorii │poziție│ - lei - ││ │ ├──────────────┬──────────────┤│ │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Cheltuieli cu colaboratorii │ 801 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ IX. Informații privind bunurile din domeniul │ Cod │ Sume ││ public al statului │poziție│ - lei - ││ │ ├──────────────┬──────────────┤│ │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului│ │ │ ││aflate în administrare │ 901 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului│ │ │ ││aflate în concesiune │ 902 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului│ │ │ ││închiriate │ 903 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│X. Informații privind bunurile din proprietatea │ Cod │ Sume ││privată a statului supuse inventarierii conform │poziție│ - lei - ││Ordinului ministrului finanțelor publice și al │ ├──────────────┬──────────────┤│ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││modificările și completările ulterioare │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Valoarea contabilă netă a bunurilor*2) │ 1000 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│ XI. Capital social vărsat****) │ Cod │ 30 iunie ││ │poziție├──────────────┬──────────────┤│ │ │ An precedent │ An curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┬──────┼────────┬─────┤│ A │ B │ Sume │ %*3) │ Sume │ %*3)││ │ │ Col.1 │ Col.2│ Col.3 │Col.4│├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│Capital social vărsat*3) │ │ │ │ │ ││(poz.1110+1113+1117+1118+1119+1120), din care: │ 1100 │ │ X │ │ X │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deținut de instituții publice (poz. 1111 + │ │ │ │ │ ││poz.1112), din care: │ 1110 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│ - deținut de instituții publice de subordonare │ │ │ │ │ ││centrală │ 1111 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│ - deținut de instituții publice de subordonare │ │ │ │ │ ││locală │ 1112 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deținut de societățile cu capital de stat, │ │ │ │ │ ││din care: │ 1113 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│ - cu capital integral de stat │ 1114 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│ - cu capital majoritar de stat │ 1115 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│ - cu capital minoritar de stat │ 1116 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deținut de regii autonome │ 1117 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deținut de societățile cu capital privat │ 1118 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deținut de persoane fizice │ 1119 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼─────┤│- deținut de alte entități │ 1120 │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴─────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────┐│XII. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane │ Cod │ Sume ││ juridice*****) │poziție│ - lei - ││ │ ├──────────────┬──────────────┤│ │ │ 30 iunie an │ 30 iunie an ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Creanțe preluate prin cesiune de la persoane │ │ │ ││juridice (la valoarea nominală), din care: │ 1121 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│- creanțe preluate prin cesiune de la persoane │ │ │ ││juridice afiliate │ 1122 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│Creanțe preluate prin cesiune de la persoane │ │ │ ││juridice (la cost de achiziție), din care: │ 1123 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤│- creanțe preluate prin cesiune de la persoane │ │ │ ││juridice afiliate │ 1124 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘ Notă
  *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute de legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
  **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
  ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
  ****) Se raportează doar de către entitățile, altele decât instituțiile de credit, cu capital de stat, care sunt organizate și funcționează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare, și la care statul este acționar sau deține direct sau indirect o participație.
  *****) Pentru creanțele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.
  Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  *1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
  *2) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
  *3) La secțiunea XI "Capital social vărsat", la poz. 1110-1120 în col. 2 și col. 4, entitățile, altele decât instituțiile de credit, vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.
  Administrator, Întocmit ............................ (nume și prenume) Numele și prenumele Calitatea Semnătura Semnătura ................. ................. Nr. de înregistrare în organismul profesional .............. Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității."
  2. În tot cuprinsul Ordinului Băncii Naționale a României nr. 10/2012, cu modificările și completările ulterioare, și în anexa la acesta, sintagma "Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene" se înlocuiește cu sintagma "Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare", iar sintagma "Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar" se înlocuiește cu sintagma "Fondul de garantare a depozitelor bancare".
   +  Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu raportarea contabilă întocmită pentru data de raportare 30.06.2017, al cărei termen de depunere este până cel mai târziu la data de 16.08.2017.
  Președintele Consiliului de
  administrație al Băncii Naționale a României,
  Mugur Constantin Isărescu
  București, 11 august 2017. Nr. 7. ------