HOTĂRÂRE nr. 548 din 27 iulie 2017privind aprobarea condițiilor de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 10 august 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 48 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Modelul atestatului de asistent personal profesionist se aprobă prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 2Standardele minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist se aprobă prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Procedura de monitorizare și control a activității asistentului personal profesionist se aprobă prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ordinele ministrului muncii și justiției sociale emise potrivit prezentei hotărâri se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 27 iulie 2017.Nr. 548.  +  ANEXĂCONDIȚII ȘI PROCEDURI din 27 iulie 2017