DECIZIE nr. 577 din 9 august 2017pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 312/2015 privind înființarea Comitetului Interministerial Coaliția Națională pentru Integrarea Refugiaților
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 9 august 2017  În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICDecizia prim-ministrului nr. 312/2015 privind înființarea Comitetului Interministerial Coaliția Națională pentru Integrarea Refugiaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 27 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:(1) Coordonarea Comitetului este asigurată de către viceprim-ministru, domnul Ion-Marcel Ciolacu, care poate delega atribuțiile unui secretar de stat din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.2. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Grupurile de lucru de la nivel tehnic sunt conduse de o persoană desemnată prin ordin al secretarului general al Guvernului. Grupul de lucru privind logistica primară și siguranță națională este condus de viceprim-ministru.3. La articolul 5, alineatele(2), (2^1) și (3) vor avea următorul cuprins:(2) Comitetul se întrunește semestrial sau ori de câte ori este necesar la convocarea viceprim-ministrului, secretarului general al Guvernului sau în urma solicitării motivate a unui membru al Comitetului.(2^1) Grupurile de lucru se întrunesc trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea viceprim-ministrului sau a secretarului general al Guvernului.(3) Secretariatul tehnic al Comitetului și al grupurilor de lucru este asigurat de către o persoana desemnată de viceprim-ministru, care trebuie să dețină certificat de securitate sau autorizație de acces valabile pentru nivelul de secretizare al informațiilor discutate în cadrul fiecărei reuniuni.4. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  București, 9 august 2017.Nr. 577.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Decizia nr. 312/2015)
  COMPONENȚA
  Comitetului Interministerial Coaliția Națională pentru Integrarea Refugiaților
  1. Secretariatul General al Guvernului2. Ministerul Afacerilor Interne3. Ministerul Afacerilor Externe4. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale5. Ministerul Apărării Naționale6. Ministerul Finanțelor Publice7. Ministerul Economiei8. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat9. Ministerul Energiei10. Ministerul Justiției11. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene12. Ministerul Transporturilor13. Ministerul Sănătății14. Ministerul Mediului15. Ministerul Apelor și Pădurilor16. Ministerul Muncii și Justiției Sociale17. Ministerul Educației Naționale18. Ministerul Cercetării și Inovării19. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale20. Ministerul Tineretului și Sportului21. Ministerul Culturii și Identității Naționale22. Inspectoratul General pentru Imigrări23. Serviciul Român de Informații24. Serviciul de Informații Externe25. Serviciul de Telecomunicații Speciale26. Asociația Comunelor din România27. Asociația Orașelor din România28. Asociația Municipiilor din România29. Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România
  -----