ORDIN nr. 884 din 12 mai 2016privind aprobarea Metodologiei de aprobare a depășirii posibilității anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici și/sau abiotici
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 1 iunie 2016  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 163.464/ID din 8 aprilie 2016 al Direcției politici și strategii în silvicultură,în temeiul art. 59 alin. (10) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de aprobare a depășirii posibilității anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici și/sau abiotici, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Cristiana Pașca Palmer
  București, 12 mai 2016.Nr. 884.  +  AnexăMETODOLOGIE
  de aprobare a depășirii posibilității anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici și/sau abiotici