ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 128 din 10 septembrie 1999pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 14 septembrie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 31 martie 1999, se modifica după cum urmează:1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Obligaţia agenţilor economici prevăzuţi la art. 1 de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ia naştere astfel: a) de la data de 1 ianuarie 2000, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale în anul 1998 de peste 500 milioane lei; b) de la data de 1 aprilie 2000, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale în anul 1998 între 100 şi 500 milioane lei. (2) Agenţii economici care se înregistrează la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului după data de 1 ianuarie 1999 au obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale de la data de întâi a lunii următoare celei în care au depăşit plafonul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a), dar nu înainte de data de 1 ianuarie 2000."2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Agenţii economici care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă au achiziţionat aparate de marcat electronice fiscale în scopul utilizării sau distribuirii sunt obligaţi ca până la data de 1 ianuarie 2000 să obţină avizul Comisiei de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale."PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul industrieişi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes---------