HOTĂRÂRE nr. 50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 28 ianuarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. IV din Legea nr. 276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 11 august 2006.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii, familiei
  și protecției sociale,
  Ioan Nelu Botiș
  p. Ministrul administrației
  și internelor,
  Gheorghe Emacu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 19 ianuarie 2011.Nr. 50.  +  AnexăNORME METODOLOGICE 19/01/2011