ORDIN nr. 285/138/2016privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 7/2016 și Legea nr. 145/2017
EMITENT
 • CURTEA DE CONTURI
 • Nr. 285 din 12 aprilie 2016
 • CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
 • Nr. 138 din 12 aprilie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 18 aprilie 2016  (la 09-08-2017, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 983 din 20 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 09 august 2017 ) În temeiul art. II alin. (2) din Legea nr. 7/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi,președintele Curții de Conturi și președintele Casei Naționale de Pensii Publice emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 7/2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Curții de Conturi,
  Nicolae Văcăroiu
  Președintele Casei Naționale de Pensii Publice,
  Ileana Ciutan
   +  AnexaNORMEcu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992 privindorganizarea și funcționarea Curții de Conturi, astfel cum a fost modificată și completatăprin Legea nr. 7/2016 și prin Legea 145/2017