ORDIN nr. 893 din 2 august 2017privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 7 august 2017    Văzând Referatul de aprobare nr. FB 7.657 din 2.08.2017 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 și 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, după poziția nr. 5840 se introduc 53 de noi poziții, pozițiile nr. 5841-5893, cu următorul cuprins:*Font 7*┌─────┬─────────┬─┬─────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬───────┬───┬────────┬────────┬────────┬────────┬──┬────┬──────────────┐│Nr.  │         │O│  Denumire   │  Forma  │Concen-  │Firma/Țara│    DCI      │   Ambalaj │ Grupa │Sta│ Statut_│Preț    │Preț    │Preț    │S │Ob- │Valabilitate  ││crt. │Cod_cim  │b│  produs     │         │trație   │          │             │           │  ATC  │tut│ anm    │producă-│ridicata│amănun- │t │ser-│   preț       ││     │         │s│             │         │         │          │             │           │       │_  │        │tor     │maximal │tul     │a │va- │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │frm│        │(lei)   │fără TVA│maximal │r │ții │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │(lei)   │cu TVA  │e │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │(lei)   │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│"5841│W63141001│ │AULIN 100 mg │COMPR.   │100 mg   │ANGELINI  │NIMESULIDUM  │Cutie cu   │M01AX17│ MI│inovativ│    3.96│    4.51│   6.10 │  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │         │         │PHARMA    │             │blist. Al/ │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │OSTERREICH│             │PVC x 10   │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │GMBH -    │             │compr.     │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │AUSTRIA   │             │(5 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5842│W63142009│ │AULIN 100 mg │GRAN. PT.│100 mg/  │ANGELINI  │NIMESULIDUM  │Cutie cu 15│M01AX17│ MI│inovativ│    5.93│    6.76│    9.14│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │SUSP.    │plic     │PHARMA    │             │plicuri din│       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │ORALĂ    │         │OSTERREICH│             │Al/hârtie/ │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │GMBH -    │             │PE sau Al/ │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │AUSTRIA   │             │hârtie/PE/ │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │folie      │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │Surlyn a   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │câte 2 g   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │granule    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │pentru     │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │suspensie  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │orală      │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(5 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5843│W63257001│ │EMTRICITABINA│COMPR.   │200 mg/  │MYLAN SAS │COMBINAȚII   │Cutie cu   │J05AR03│ MG│generic │  781.42│  811.42│  922.60│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │/TENOFOVIR   │FILM.    │245 mg   │- FRANȚA  │(EMTRICITABI-│blist. x 30│       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │DISOPROXIL   │         │         │          │NUM +        │compr.film.│       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │MYLAN 200 mg/│         │         │          │TENOFOVIRUM) │(2 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │245 mg       │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5844│W63144001│ │ERDOMED 175  │PULB. PT.│175 mg/  │ANGELINI  │ERDOSTEINUM  │Cutie cu 1 │R05CB15│ MI│inovativ│   15.65│   17.84│   24.11│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │mg/5 ml      │SUSP.    │5 ml     │PHARMA    │             │flac. din  │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │ORALĂ    │         │OSTERREICH│             │sticlă     │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │GMBH -    │             │brună a    │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │AUSTRIA   │             │50 g pulb. │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │pt. obți-  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │nerea a 100│       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │ml susp.   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │orală + 1  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │măsură     │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │dozatoare  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │din PP     │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(3 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5845│W63145001│ │ERDOMED 225mg│GRAN. PT.│225 mg   │ANGELINI  │ERDOSTEINUM  │Cutie cu 20│R05CB15│ MI│inovativ│   19.49│   22.22│   30.03│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │SUSP.    │         │PHARMA    │             │plicuri    │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │ORALĂ    │         │OSTERREICH│             │unidoză din│       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │GMBH -    │             │hârtie Al/ │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │AUSTRIA   │             │PE (3 ani) │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5846│W63143001│ │ERDOMED 300mg│CAPS.    │300 mg   │ANGELINI  │ERDOSTEINUM  │Cutie x 1  │R05CB15│MI │inovativ│    10.6│   12.08│   16.33│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │         │         │PHARMA    │             │blist. PVC-│       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │OSTERREICH│             │PVDC/ Al x │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │GMBH -    │             │10 caps.   │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │AUSTRIA   │             │(5 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5847│W62716002│ │ETORICOXIB   │COMPR.   │120 mg   │TEVA      │ETORICOXIBUM │Cutie cu   │M01AH05│MG │generic │   13.46│   15.34│   20.74│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │TEVA 120 mg  │FILM.    │         │PHARMACEU-│             │blistere   │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │TICALS SRL│             │OPA-Al-PVC/│       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │- ROMÂNIA │             │Al x 7     │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │compr.     │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │film.      │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(3 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5848│ W6271300│ │ETORICOXIB   │COMPR.   │30 mg    │TEVA      │ETORICOXIBUM │Cutie cu   │M01AH05│MG │generic │   36.26│   41.34│   54.07│  │    │              ││     │         │ │TEVA 30 mg   │FILM.    │         │PHARMACEU-│             │blistere   │       │   │        │        │        │        │  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │         │         │TICALS SRL│             │OPA-Al-PVC/│       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │- ROMÂNIA │             │Al x 28 x 1│       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │compr.     │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │film.      │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(3 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5849│W62714002│ │ETORICOXIB   │COMPR.   │60 mg    │TEVA      │ETORICOXIBUM │Cutie cu   │M01AH05│MG │generic │   19.51│   22.24│   30.06│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │TEVA 60 mg   │FILM.    │         │PHARMACEU-│             │blistere   │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │TICALS SRL│             │OPA-Al-PVC/│       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │- ROMÂNIA │             │Al x 14    │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │compr.film.│       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(3 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5850│W62715004│ │ETORICOXIB   │COMPR.   │90 mg    │TEVA      │ETORICOXIBUM │Cutie cu   │M01AH05│MG │generic │   21.46│   24.47│   33.07│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │TEVA 90 mg   │FILM.    │         │PHARMACEU-│             │blistere   │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │TICALSSRL │             │OPA-Al-PVC/│       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │- ROMÂNIA │             │Al x 14    │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │compr.     │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │film.      │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(3 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5851│W63146001│ │HYALGAN 20   │SOL. INJ.│20 mg/2ml│ANGELINI  │ACIDUM HIALU-│Cutie cu 1 │M09AX01│MI │inovativ│   93.46│  104.68│  127.79│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │mg/2 ml      │ÎN       │         │PHARMA OS-│RONICUM      │seringă    │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │SERINGĂ  │         │TERREICH  │             │preumplută │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │PRE-     │         │GMBH -    │             │din sticlă │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │UMPLUTĂ  │         │AUSTRIA   │             │incoloră cu│       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │dop din    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │elastomer  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │și opritor │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │x 2 ml sol.│       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │inj.       │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(3 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5852│W62615002│ │IMESOL 120 mg│COMPR.   │120 mg   │TERAPIA SA│ETORICOXIBUM │Cutie cu   │M01AH05│MG │generic │   13.46│   15.34│   20.74│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │FILM.    │         │- ROMÂNIA │             │blist.     │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │perforat   │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │unidoză Al/│       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │Al x 7 x 1 │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │compr.     │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │film.      │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(30 luni)  │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5853│W62615001│ │IMESOL 120 mg│COMPR.   │120 mg   │TERAPIA SA│ETORICOXIBUM │Cutie cu   │M01AH05│MG │generic │   13.46│   15.34│   20.74│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │FILM.    │         │- ROMÂNIA │             │blist Al/Al│       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │x 7 compr. │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │film.      │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │(30 luni)  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5854│W62612002│ │IMESOL 30 mg │COMPR.   │30 mg    │TERAPIA SA│ETORICOXIBUM │Cutie cu   │M01AH05│MG │generic │   36.26│   41.34│   54.07│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │FILM.    │         │- ROMÂNIA │             │blist.     │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │perforat   │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │unidoză Al/│       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │Al x 28 x 1│       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │compr.     │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │film.      │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(30 luni)  │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5855│W62612001│ │IMESOL 30 mg │COMPR.   │30 mg    │TERAPIA SA│ETORICOXIBUM │Cutie cu   │M01AH05│MG │generic │   36.26│   41.34│   54.07│  │    │              ││     │         │ │             │FILM.    │         │- ROMÂNIA │             │blist. Al/ │       │   │        │        │        │        │  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │         │         │          │             │Al x 28    │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │compr.     │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │film.      │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │(30 luni)  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5856│W62613002│ │IMESOL 60 mg │COMPR.   │60 mg    │TERAPIA SA│ETORICOXIBUM │Cutie cu   │M01AH05│MG │generic │   19.51│   22.24│   30.06│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │FILM.    │         │- ROMÂNIA │             │blist.     │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │perforat   │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │unidoză Al/│       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │Al x 14 x 1│       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │compr.     │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │film.      │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(30 luni)  │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5857│W62613001│ │IMESOL 60 mg │COMPR.   │60 mg    │TERAPIA SA│ETORICOXIBUM │Cutie cu   │M01AH05│MG │generic │   19.51│   22.24│   30.06│  │    │              ││     │         │ │             │FILM.    │         │- ROMÂNIA │             │blist. Al/ │       │   │        │        │        │        │  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │         │         │          │             │Al x 14    │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │compr.     │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │film.      │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │(30 luni)  │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5858│W62614002│ │IMESOL 90 mg │COMPR.   │90 mg    │TERAPIA SA│ETORICOXIBUM │Cutie cu   │M01AH05│MG │generic │   21.46│   24.47│   33.07│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │FILM.    │         │- ROMÂNIA │             │blist.     │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │perforat   │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │unidoză Al/│       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │Al x 14 x 1│       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │compr.     │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │film.      │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(30 luni)  │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5859│W62614001│ │IMESOL 90 mg │COMPR.   │90 mg    │TERAPIA SA│ETORICOXIBUM │Cutie cu   │M01AH05│MG │generic │   21.46│   24.47│   33.07│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │FILM.    │         │- ROMÂNIA │             │blist. Al/ │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │Al x 14    │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │compr.     │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │film.      │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(30 luni)  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5860│W62718004│ │KVENTIAX EP  │COMPR.   │50 mg    │KRKA DD   │QUETIAPINUM  │Cutie cu   │N05AH04│MG │generic │   17.97│   20.49│   27.69│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │50 mg        │ELIB.    │         │NOVO MESTO│             │blist. OPA-│       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │PREL.    │         │- SLOVENIA│             │Al-PVC/ Al │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │x 60 compr.│       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │elib. prel.│       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(2 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5861│W62233002│ │NAMAXIR 10 mg│SOL. INJ.│10 mg    │ACTAVIS   │METHOTREXATUM│Cutie cu 4 │L01BA01│MG │generic │  101.85│  112.03│  136.77│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │ÎN       │         │GROUP PTC │             │seringi    │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │SERINGĂ  │         │EHF. -    │             │preumplute │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │PRE-     │         │ISLANDA   │             │din sticlă │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │UMPLUTĂ  │         │          │             │incoloră,  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │prevăzute c│       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │ac pt.     │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │injecție și│       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │tampon cu  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │alcool a   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │0,40 ml    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │sol.inj.   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(2 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5862│W62235002│ │NAMAXIR 15 mg│SOL. INJ.│15 mg    │ACTAVIS   │METHOTREXATUM│Cutie cu 4 │L01BA01│MG │generic │  120.52│  132.57│  161.84│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │ÎN       │         │GROUP PTC │             │seringi    │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │SERINGĂ  │         │EHF. -    │             │preumplute │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │PRE-     │         │ISLANDA   │             │din sticlă │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │UMPLUTĂ  │         │          │             │incoloră,  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │prevăzute  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │cu ac pt.  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │injecție și│       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │tampon cu  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │alcool a   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │0,38 ml    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │sol. inj.  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(2 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5863│W62237002│ │NAMAXIR 20 mg│SOL. INJ.│20 mg    │ACTAVIS   │METHOTREXATUM│Cutie cu 4 │L01BA01│MG │generic │  160.68│  176.74│  215.77│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │ÎN       │         │GROUP PTC │             │seringi    │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │SERINGĂ  │         │EHF. -    │             │preumplute │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │PRE-     │         │ISLANDA   │             │din sticlă │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │UMPLUTĂ  │         │          │             │incoloră,  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │prevăzute  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │cu ac pt.  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │injecție și│       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │tampon cu  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │alcool a   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │0,50 ml    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │sol. inj.  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(2 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5864│W62239002│ │NAMAXIR 25 mg│SOL. INJ.│25 mg    │ACTAVIS   │METHOTREXATUM│Cutie cu 4 │L01BA01│MG │generic │  200.88│  220.97│  269.76│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │ÎN       │         │GROUP PTC │             │seringi    │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │SERINGĂ  │         │EHF. -    │             │preumplute │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │PRE-     │         │ISLANDA   │             │din sticlă │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │UMPLUTĂ  │         │          │             │incoloră,  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │prevăzute  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │cu ac pt.  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │injecție   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │și tampon  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │cu alcool  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │a 0,63 ml  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │sol. inj.  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(2 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5865│W62232002│ │NAMAXIR 7,5mg│SOL. INJ.│7,5 mg   │ACTAVIS   │METHOTREXATUM│Cutie cu 4 │L01BA01│MG │generic │   76.13│   85.27│  107.81│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │ÎN       │         │GROUP PTC │             │seringi    │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │SERINGĂ  │         │EHF. -    │             │preumplute │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │PRE-     │         │ISLANDA   │             │din sticlă │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │UMPLUTĂ  │         │          │             │incoloră,  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │prevăzute  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │cu ac pt.  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │injecție   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │și tampon  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │cu alcool  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │a 0,30 ml  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │sol. inj.  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(2 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5866│W08121001│ │PAN -        │SOL. INJ.│80 mg/2ml│LAB.      │GENTAMICINUM │Cutie x 10 │J01GB03│MG │generic │    6.45│    7.35│    9.94│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │GENTAMICINE  │         │         │PANPHARMA │             │fiole din  │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │80 mg/2 ml   │         │         │- FRANȚA  │             │sticlă     │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │incoloră x │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │2 ml       │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │soluție    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │injectabilă│       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(3 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5867│W63338002│ │PARSABIV     │SOL. INJ.│10 mg    │AMGEN     │ETELCALCE-   │Cutie x 6  │H05BX04│MI │inovativ│ 1652.42│ 1682.42│ 1871.99│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │10 mg        │         │         │EUROPE BV │TIDUM        │flacoane   │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │- OLANDA  │             │pt.        │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │utilizare  │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │unică care │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │conține    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │2 ml sol.  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │inj.       │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(2 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5868│W63336002│ │PARSABIV     │SOL. INJ.│2,5 mg   │AMGEN     │ETELCALCE-   │Cutie x 6  │H05BX04│MI │inovativ│  413.71│  443.71│  521.79│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │2,5 mg       │         │         │EUROPE BV │TIDUM        │flacoane   │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │- OLANDA  │             │pt.        │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │utilizare  │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │unică care │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │conține    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │0,5 ml sol.│       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │inj.       │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(2 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5869│W63337002│ │PARSABIV 5 mg│SOL. INJ.│5 mg     │AMGEN     │ETELCALCE-   │Cutie x 6  │H05BX04│MI │inovativ│  827.42│  857.42│  972.74│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │         │         │EUROPE BV │TIDUM        │flacoane   │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │- OLANDA  │             │pt.        │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │utilizare  │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │unică care │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │conține    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │1 ml sol.  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │inj.       │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(2 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5870│W63186001│ │SIRANALEN    │CAPS.    │150 mg   │MEDOCHEMIE│PREGABALINUM │Cutie cu   │N03AX16│MG │generic │    7.98│    9.10│   12.30│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │150 mg       │         │         │LTD-CIPRU │             │blist. PVC/│       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │Al x 14    │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │caps.      │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │(30 luni)  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5871│W63186008│ │SIRANALEN    │CAPS.    │150 mg   │MEDOCHEMIE│PREGABALINUM │Cutie cu   │N03AX16│MG │generic │    7.98│    9.10│   12.30│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │150 mg       │         │         │LTD-CIPRU │             │blist. PVC-│       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │PVDC/ Al x │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │14 caps.   │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │(30 luni)  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5872│W63186004│ │SIRANALEN    │CAPS.    │150 mg   │MEDOCHEMIE│PREGABALINUM │Cutie cu   │N03AX16│MG │generic │   31.92│   36.39│   47.60│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │150 mg       │         │         │LTD-CIPRU │             │blist. PVC/│       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │Al x 56    │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │caps.      │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │(30 luni)  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5873│W63186011│ │SIRANALEN    │CAPS.    │150 mg   │MEDOCHEMIE│PREGABALINUM │Cutie cu   │N03AX16│MG │generic │   31.92│   36.39│   47.60│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │150 mg       │         │         │LTD-CIPRU │             │blist. PVC-│       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │PVDC/ Al x │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │56 caps.   │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │(30 luni)  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5874│W63187001│ │SIRANALEN    │CAPS.    │300 mg   │MEDOCHEMIE│PREGABALINUM │Cutie cu   │N03AX16│MG │generic │   16.27│   18.55│   25.07│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │300 mg       │         │         │LTD-CIPRU │             │blist. PVC/│       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │Al x 14    │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │caps.      │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │(30 luni)  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5875│W63187008│ │SIRANALEN    │CAPS.    │300 mg   │MEDOCHEMIE│PREGABALINUM │Cutie cu   │N03AX16│MG │generic │   16.27│   18.55│   25.07│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │300 mg       │         │         │LTD-CIPRU │             │blist. PVC-│       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │PVDC/ Al x │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │14 caps.   │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │(30 luni)  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5876│W63187004│ │SIRANALEN    │CAPS.    │300 mg   │MEDOCHEMIE│PREGABALINUM │Cutie cu   │N03AX16│MG │generic │    65.1│   72.91│   92.19│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │300 mg       │         │         │LTD-CIPRU │             │blist. PVC/│       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │Al x 56    │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │caps.      │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │(30 luni)  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5877│W63187011│ │SIRANALEN    │CAPS.    │300 mg   │MEDOCHEMIE│PREGABALINUM │Cutie cu   │N03AX16│MG │generic │    65.1│   72.91│   92.19│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │300 mg       │         │         │LTD-CIPRU │             │blist. PVC-│       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │PVDC/ Al x │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │56 caps.   │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │(30 luni)  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5878│W63185001│ │SIRANALEN    │CAPS.    │75 mg    │MEDOCHEMIE│PREGABALINUM │Cutie cu   │N03AX16│MG │generic │    7.18│    8.18│   11.06│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │75 mg        │         │         │LTD-CIPRU │             │blist. PVC/│       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │Al x 14    │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │caps.      │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │(30 luni)  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5879│W63185008│ │SIRANALEN    │CAPS.    │75 mg    │MEDOCHEMIE│PREGABALINUM │Cutie cu   │N03AX16│MG │generic │    7.18│    8.18│   11.06│  │    │Prețurile sunt││     │75 mg    │ │             │         │         │LTD-CIPRU │             │blist. PVC-│       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │PVDC/ Al x │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │14 caps.   │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │(30 luni)  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5880│W63185004│ │SIRANALEN    │CAPS.    │75 mg    │MEDOCHEMIE│PREGABALINUM │Cutie cu   │N03AX16│MG │generic │   28.75│   32.78│   42.87│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │75 mg        │         │         │LTD-CIPRU │             │blist. PVC/│       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │Al x 56    │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │caps.      │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │(30 luni)  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5881│W63185011│ │SIRANALEN    │CAPS.    │75 mg    │MEDOCHEMIE│PREGABALINUM │Cutie cu   │N03AX16│MG │generic │   28.75│   32.78│   42.87│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │75 mg        │         │         │LTD-CIPRU │             │blist. PVC-│       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │PVDC/ Al x │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │56 caps.   │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │(30 luni)  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5882│W63256001│ │TENOFOVIR    │COMPR.   │245 mg   │MYLAN SAS-│TENOFOVIRUM  │Cutie x 1  │J05AF07│MG │generic │  551.64│  581.64│  672.14│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │DISOPROXIL   │FILM.    │         │FRANȚA    │DISOPROXIL   │flac. din  │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │MYLAN        │         │         │          │             │PEID x 30  │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │compr.     │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │film.      │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(2 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5883│W63282004│ │UNIQUET 200mg│COMPR. CU│200 mg   │TERAPIA SA│QUETIAPINUM  │Cutie cu   │N05AH04│MG │generic │  119.52│  131.47│  160.50│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │ELIB.    │         │- ROMÂNIA │             │blist. PVC-│       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │PREL.    │         │          │             │PVDC/ Al x │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │60 compr.  │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │cu elib.   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │prel.      │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(3 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5884│W63284004│ │UNIQUET 300mg│COMPR. CU│300 mg   │TERAPIA SA│QUETIAPINUM  │Cutie cu   │N05AH04│MG │generic │  179.27│  197.20│  240.74│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │ELIB.    │         │- ROMÂNIA │             │blist. PVC-│       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │PREL.    │         │          │             │PVDC/ Al x │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │60 compr.  │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │cu elib.   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │prel.      │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(3 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5885│W63286004│ │UNIQUET 400mg│COMPR. CU│400 mg   │TERAPIA SA│QUETIAPINUM  │Cutie cu   │N05AH04│MG │generic │  239.03│  262.93│  320.99│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │ELIB.    │         │- ROMÂNIA │             │blist. PVC-│       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │PREL.    │         │          │             │PVDC/ Al x │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │60 compr.  │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │cu elib.   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │prel.      │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(3 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5886│W63280009│ │UNIQUET 50 mg│COMPR. CU│50 mg    │TERAPIA SA│QUETIAPINUM  │Cutie cu   │N05AH04│MG │generic │   29.88│   34.06│   44.55│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │ELIB.    │         │- ROMANIA │             │blist. OPA-│       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │PREL.    │         │          │             │Al-PVC/ Al │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │x 60 compr.│       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │cu elib.   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │prel.      │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(30 luni)  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5887│W63280004│ │UNIQUET 50 mg│COMPR. CU│50 mg    │TERAPIA SA│QUETIAPINUM  │Cutie cu   │N05AH04│MG │generic │   29.88│   34.06│   44.55│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │ELIB.    │         │- ROMÂNIA │             │blist. PVC-│       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │PREL.    │         │          │             │PVDC/ Al x │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │60 compr.  │       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │elib. prel.│       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(30 luni)  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5888│W63552001│ │VEMLIDY 25 mg│COMPR.   │25 mg    │GILEAD    │TENOFOVIRUM  │Cutie cu 1 │J05AF13│MI │inovativ│ 1821.84│ 1851.84│ 2056.66│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │FILM.    │         │SCIENCES  │ALAFENAMIDA  │flac. din  │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │INTERNATI-│             │PEID x 30  │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │ONAL LTD -│             │compr.film.│       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │MAREA     │             │(2 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │BRITANIE  │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5889│W63379001│ │VENCLYXTO    │COMPR.   │100 mg   │ABBVIE LTD│VENETOCLAX   │Cutie cu   │L01XX52│MO │orfan   │  1673.1│ 1703.10│ 1894.53│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │100 mg       │FILM.    │         │- MAREA   │             │blist. din │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │BRITANIE  │             │Al din PVC/│       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │PE/ PCTFE x│       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │7 compr.   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │film.      │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(2 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5890│W63379002│ │VENCLYXTO    │COMPR.   │100 mg   │ABBVIE LTD│VENETOCLAX   │Cutie cu   │L01XX52│MO │orfan   │  3346.2│ 3376.20│ 3718.21│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │100 mg       │FILM.    │         │- MAREA   │             │blist. din │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │BRITANIE  │             │Al din PVC/│       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │PE/ PCTFE x│       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │14 compr.  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │film.      │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(2 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5891│W63379003│ │VENCLYXTO    │COMPR.   │100 mg   │ABBVIE LTD│VENETOCLAX   │Cutie cu   │L01XX52│MO │orfan   │26769.47│26799.43│29249.57│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │100 mg       │FILM.    │         │- MAREA   │             │blist. din │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │BRITANIE  │             │Al din PVC/│       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │PE/ PCTFE x│       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │112 compr. │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │film. (4   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │cutii x 28 │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │compr.     │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │film.)     │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │ambalaj    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │multiplu   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(2 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5892│W63377002│ │VENCLYXTO    │COMPR.   │10 mg    │ABBVIE LTD│VENETOCLAX   │Cutie cu   │L01XX52│MO │orfan   │  334.62│  364.62│  435.59│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │10 mg        │FILM.    │         │- MAREA   │             │blist. din │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │BRITANIE  │             │Al din PVC/│       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │PE/ PCTFE x│       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018.││     │         │ │             │         │         │          │             │14 compr.  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │film.      │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(2 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5893│W63378002│ │VENCLYXTO    │COMPR.   │50 mg    │ABBVIE LTD│VENETOCLAX   │Cutie cu   │L01XX52│MO │orfan   │  836.52│  866.52│  982.66│  │    │Prețurile sunt││     │         │ │50 mg        │FILM.    │         │BRITANIE -│             │blist. din │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │MAREA     │             │Al din PVC/│       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │PE/ PCTFE x│       │   │        │        │        │        │  │    │ianuarie 2018"││     │         │ │             │         │         │          │             │7 compr.   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │film.      │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(2 ani)    │       │   │        │        │        │        │  │    │              │└─────┴─────────┴─┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴───────┴───┴────────┴────────┴────────┴────────┴──┴────┴──────────────┘2. În anexa nr. 1, pozițiile nr. 537, 538, 1742, 1743, 1787, 2175, 2451, 3922, 4100, 4404, 4794, 5181, 5244, 5714, 5715, 5756 și 5801 se modifică și vor avea următorul cuprins:*Font 7*┌─────┬─────────┬─┬─────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬───────┬───┬────────┬────────┬────────┬────────┬──┬────┬──────────────┐│Nr.  │         │O│  Denumire   │  formă  │Concen-  │Firma/Țara│    DCI      │   Ambalaj │ grupa │Sta│ statut_│Preț    │Preț    │Preț    │S │Ob- │Valabilitate  ││crt. │cod_cim  │b│  produs     │         │trație   │          │             │           │  ATC  │tut│ anm    │producă-│ridicata│amănun- │t │ser-│   preț       ││     │         │s│             │         │         │          │             │           │       │_  │        │tor     │maximal │tul     │a │va- │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │frm│        │(lei)   │fără TVA│maximal │r │ții │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │(lei)   │cu TVA  │e │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │(lei)   │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ "537│W06788002│ │AXETINE 1,5 g│PULB. PT.│         │          │             │Cutie x 10 │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │SOL. INJ.│         │MEDOCHEMIE│             │flacoane   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │I.V./    │         │LTD -     │             │din sticlă │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │PERF.    │1,5 g    │CIPRU     │CEFUROXIMUM  │incoloră   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │tip I      │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │prevăzute  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │cu dop din │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │cauciuc și │       │   │        │        │        │        │  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │         │         │          │             │capsă din  │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │aluminiu   │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │(2 ani)    │J01DC02│MG │generic │   43.43│   49.51│   64.76│  │    │ianuarie 2018.│├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│  538│W06796002│ │AXETINE      │PULB. PT.│         │          │             │Cutie x 10 │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │750 mg       │SUSP.INJ.│         │          │             │flacoane   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │SAU SOL. │         │          │             │din sticlă │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │INJ.     │         │MEDOCHEMIE│             │incoloră   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │I.M./    │         │LTD -     │             │tip I      │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │I.V.     │750 mg   │CIPRU     │CEFUROXIMUM  │prevăzute  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │cu dop din │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │cauciuc și │       │   │        │        │        │        │  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │         │         │          │             │capsă din  │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │aluminiu   │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │(2 ani)    │J01DC02│MG │generic │   24.10│   27.48│   35.94│  │    │ianuarie 2018.│├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│  ...│         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 1742│W52082005│ │ENGERIX B    │SUSP.    │10 mcg/  │GLAXO-    │             │Cutie x 1  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │10 mcg/0,5 ml│INJ.     │0,5 ml   │SMITHKLINE│             │seringă    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │BIOLOGI-  │             │preumplută │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │CALS SA - │VACCIN       │x 0,5 ml   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │BELGIA    │HEPATITIC B  │suspensie  │       │   │        │        │        │        │  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │         │         │          │             │injectabilă│       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │și 1 ac    │       │   │imuno-  │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │(3 ani)    │J07BC01│MI │logic   │   27.48│   31.33│   40.98│  │    │ianuarie 2018.│├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 1743│W52085004│ │ENGERIX B    │SUSP.    │20 mcg/  │GLAXO-    │             │Cutie x 1  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │20 mcg/1 ml  │INJ.     │1 ml     │SMITHKLINE│             │seringă    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │BIOLOGI-  │             │preumplută │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │CALS SA - │VACCIN       │x 1 ml     │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │BELGIA    │HEPATITIC B  │suspensie  │       │   │        │        │        │        │  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │         │         │          │             │injectabilă│       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │și 1 ac    │       │   │imuno-  │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │(3 ani)    │J07BC01│MI │logic   │   38.87│   44.31│   57.96│  │    │ianuarie 2018.│├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│  ...│         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 1787│W56293001│!│ERDOMED (R)  │PULB. PT.│         │CSC       │             │Cutie x 1  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │175          │SUSP.    │175 mg/  │PHARMACEU-│             │flacon cu  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │ORALĂ    │5 ml     │TICALS    │             │pulbere    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │HANDELS   │             │pentru     │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │GMBH -    │             │suspensie  │       │   │        │        │        │        │  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │         │         │AUSTRIA   │ERDOSTEINUM  │orală      │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │100 ml     │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 17 ││     │         │ │             │         │         │          │             │(3 ani)    │R05CB15│MI │inovativ│   15.65│   17.84│   24.11│DC│    │august 2017.  │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│  ...│         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 2175│W12614002│!│GERODORM(r)  │COMPR.   │40 mg    │GEROT     │             │Cutie x 3  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │PHARMAZE- │             │blistere   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │UTIKA GMBH│             │Al/PVDC-PVC│       │   │        │        │        │        │  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │         │         │- AUSTRIA │CINOLAZEPAMUM│x 10 com-  │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │primate    │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │(5 ani)    │N05CD13│MG │generic │   15.00│   17.10│   23.11│DC│    │ianuarie 2018.│├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│  ...│         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 2451│W52744005│ │INFANRIX HEXA│PULB. +  │         │GLAXO-    │             │Cutie x 1  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │SUSP. PT.│         │SMITHKLINE│VACCIN       │seringă    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │SUSP.    │         │BIOLOGI-  │COMBINAT     │preumplută │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │INJ.     │         │CALS SA - │DTPA-HBV-IPV │monodoză   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │BELGIA    │+HIB         │(componenta│       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │DTPa-HBV-  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │IPV) + 1   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │flacon     │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │monodoză   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │(componenta│       │   │        │        │        │        │  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │         │         │          │             │HIB) +     │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │2 ace      │       │   │imuno-  │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │(3 ani)    │J07CA09│MI │logic   │  145.78│  160.36│  195.77│  │    │ianuarie 2018.│├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│  ...│         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 3922│W03051001│!│PETINIMID    │         │         │GEROT     │             │Cutie x 10 │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │CAPS. MOI    │CAPS. MOI│250 mg   │PHARMAZEU-│             │blistere   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │TIKA GMBH │             │PVC-PVDC/  │       │   │        │        │        │        │  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │         │         │- AUSTRIA │ETHOSUXIMIDUM│Al x 10    │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │capsule moi│       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │(5 ani)    │N03AD01│MG │generic │   30.21│   34.44│   45.05│DC│    │ianuarie 2018.│├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│  ...│         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 4100│W58947005│ │PRIORIX,     │         │         │          │             │Cutie x 1  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │VACCIN       │         │         │GLAXO-    │VACCIN       │flacon cu  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │RUJEOLIC-    │PULB. +  │         │SMITHKLINE│RUJEOLIC,    │pulbere    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │URLIAN-      │SOLV.    │         │BIOLOGI-  │RUBEOLIC,    │pentru     │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │RUBEOLIC,    │PT. SOL. │         │CALS SA - │URLIAN,      │soluție    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │VIU ATENUAT  │INJ.     │         │BELGIA    │VIU ATENUAT  │injectabilă│       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │și 1       │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │seringă    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │preumplută │       │   │        │        │        │        │  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │         │         │          │             │cu solvent │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │și cu 2 ace│       │   │imuno-  │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │(2 ani)    │J07BD52│MI │logic   │   35.45│   40.41│   52.86│  │    │ianuarie 2018.│├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│  ...│         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 4404│W53550004│ │ROTARIX      │SUSP.    │         │GLAXO-    │             │Cutie x 1  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │ORALĂ    │         │SMITHKLINE│             │aplicator  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │BIOLOGI-  │             │oral       │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │CALS SA - │VACCIN       │preumplut  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │BELGIA    │ROTAVIRUS    │x 1,5 ml   │       │   │        │        │        │        │  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │         │         │          │             │suspensie  │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │orală      │       │   │imuno-  │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │(3 ani)    │J07BH01│MI │logic   │  192.85│  212.13│  258.97│  │    │ianuarie 2018.│├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│  ...│         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 4794│W54158003│ │SYNFLORIX    │SUSP.    │         │GLAXO     │             │Cutie x 1  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │INJ. ÎN  │         │SMITHKLINE│VACCIN       │seringă    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │SERINGĂ  │         │BIOLOGI-  │PNEUMOCOCIC  │preumplută │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │PRE-     │         │CALS SA - │POLIZAHARIDIC│x 0,5 ml   │       │   │        │        │        │        │  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │UMPLUTĂ  │0,5 ml   │BELGIA    │CONJUGAT     │suspensie  │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │+ 1 ac     │       │   │imuno-  │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │(3 ani)    │J07AL52│MI │logic   │  141.33│  155.46│  189.79│  │    │ianuarie 2018.│├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│  ...│         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5181│W59323002│ │TYPHERIX     │SOL. INJ.│         │GLAXO-    │             │Cutie x 1  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │ÎN       │         │SMITHKLINE│VACCIN       │seringă    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │SERINGĂ  │         │BIOLOGI-  │TIFOIDIC,    │preumplută │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │PRE-     │         │CALS SA - │POLIZAHARIDIC│din sticlă │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │UMPLUTĂ  │         │BELGIA    │PURIFICAT    │x 0,5 ml   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │soluție    │       │   │        │        │        │        │  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │         │         │          │             │injectabilă│       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │x 2 ace    │       │   │imuno-  │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │(3 ani)    │J07AP03│MI │logic   │   46.12│   52.58│  66.48 │  │    │ianuarie 2018.│├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│  ...│         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5244│W55459014│ │VARILRIX     │PULB. +  │         │GLAXO-    │             │Cutie x 1  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │vaccin       │SOLV.    │         │SMITHKLINE│             │flacon     │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │varicelic    │PT. SOL. │         │BIOLOGI-  │VACCIN       │monodoză   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │viu, atenuat │INJ.     │         │CALS SA - │VARICELIC    │din sticlă │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │BELGIA    │VIU ATENUAT  │cu pulbere │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │pentru     │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │soluție    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │injectabilă│       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │și o       │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │seringă    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │preumplută │       │   │        │        │        │        │  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │         │         │          │             │cu solvent │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │și 2 ace   │       │   │imuno-  │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │(2 ani)    │J07BK01│MI │logic   │  126.81│  139.49│  170.29│  │    │ianuarie 2018.│├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│  ...│         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5714│W43559003│ │ALYOSTAL     │SOL.     │         │STALLER-  │EXTRACT      │Cutie cu 4 │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │PRICK        │TESTARE  │         │GENES SA -│ALERGENIC    │flac. din  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │CUTANATĂ │100 IR/ml│FRANȚA    │STANDARDIZAT │sticlă     │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │incoloră a │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │câte 3 ml  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │sol. pt.   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │testare    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │cutanată   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │cont.      │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │extracte   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │alergenice,│       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │1 flac.    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │sticlă     │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │incoloră a │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │3 ml sol.  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │control    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │negativ și │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │1 flac. din│       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │sticlă     │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │incoloră a │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │3 ml sol.  │       │   │        │        │        │        │  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │         │         │          │             │control    │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │pozitiv    │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │(3 ani)    │V01AA20│MI │inovativ│  183.20│  201.52│  246.02│  │    │ianuarie 2018.│├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5715│W43559004│ │ALYOSTAL     │SOL.     │         │STALLER-  │EXTRACT      │Cutie cu 18│       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │PRICK        │TESTARE  │         │GENES SA -│ALERGENIC    │flac. din  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │CUTANATĂ │100 IR/ml│FRANȚA    │STANDARDIZAT │sticlă     │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │incoloră a │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │câte 3 ml  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │sol. pt.   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │testare    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │cutanată   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │cont.      │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │extracte   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │alergenice,│       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │1 flac.    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │sticlă     │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │incoloră a │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │3 ml sol.  │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │control    │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │negativ și │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │1 flac. din│       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │sticlă     │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │incoloră a │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │          │             │3 ml sol.  │       │   │        │        │        │        │  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │         │         │          │             │control    │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │pozitiv    │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │(3 ani)    │V01AA20│MI │inovativ│  824.40│  854.40│  969.45│  │    │ianuarie 2018.│├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│  ...│         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5756│W63237002│ │GERODORM     │         │         │LANNACHER │             │Cutie cu 3 │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │40 mg        │COMPR.   │40 mg    │HEILMITTEL│             │blistere   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │GES.M.B.H.│             │Al/PVDC-PVC│       │   │        │        │        │        │  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │         │         │- AUSTRIA │CINOLAZEPAMUM│x 10       │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │comprimate │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │(5 ani)    │N05CD13│MG │generic │   15.00│   17.10│   23.11│  │    │ianuarie 2018.│├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│  ...│         │ │             │         │         │          │             │           │       │   │        │        │        │        │  │    │              │├─────┼─────────┼─┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┼──┼────┼──────────────┤│ 5801│W63240001│ │PETINIMID    │         │         │LANNACHER │             │Cutie cu 10│       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │250 mg       │CAPS. MOI│250 mg   │HEILMITTEL│             │blistere   │       │   │        │        │        │        │  │    │              ││     │         │ │             │         │         │GES.M.B.H.│             │PVC-PVDC/  │       │   │        │        │        │        │  │    │Prețurile sunt││     │         │ │             │         │         │- AUSTRIA │ETHOSUXIMIDUM│Al x 10    │       │   │        │        │        │        │  │    │valabile până ││     │         │ │             │         │         │          │             │capsule    │       │   │        │        │        │        │  │    │la data de 1  ││     │         │ │             │         │         │          │             │moi (5 ani)│N03AD01│MG │generic │   30.21│   34.44│   45.05│  │    │ianuarie 2018"│└─────┴─────────┴─┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴───────┴───┴────────┴────────┴────────┴────────┴──┴────┴──────────────┘3. În anexa nr. 2, în lista B, după poziția nr. 1334 se introduc 8 noi poziții, pozițiile nr. 1335-1342, cu următorul cuprins:*Font 7*┌─────┬─────────┬──┬─────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬───────┬────┬────────┬─────┬────────┬─────────┬─────────────┐│Nr.  │         │O │  Denumire   │  formă  │Concen-  │Firma/țara│    DCI      │   Ambalaj │ grupa │Sta-│ statut_│stare│  Preț  │  Preț   │    Preț     ││crt. │cod_cim  │b │  produs     │         │trație   │          │             │           │  ATC  │tut_│ anm    │     │producă-│referință│  referință  ││     │         │s.│             │         │         │          │             │           │       │frm │        │     │  tor   │ generic │   generic   ││     │         │  │             │         │         │          │             │           │       │    │        │     │ (lei)  │  (PRG)  │    (PRG)    ││     │         │  │             │         │         │          │             │           │       │    │        │     │        │         │= actualizare││     │         │  │             │         │         │          │             │           │       │    │        │     │        │         │    2017 =   │├─────┼─────────┼──┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼────┼────────┼─────┼────────┼─────────┼─────────────┤│"1335│W63237002│  │GERODORM     │         │         │LANNACHER │             │Cutie cu 3 │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │40 mg        │COMPR.   │40 mg    │HEILMITTEL│             │blistere   │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │GES.M.B.H.│             │Al/PVDC-PVC│       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │- AUSTRIA │CINOLAZEPAMUM│x 10       │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │comprimate │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │(5 ani)    │N05CD13│ MG │generic │     │   15.00│      -  │        15.00│├─────┼─────────┼──┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼────┼────────┼─────┼────────┼─────────┼─────────────┤│ 1336│W63257001│  │EMTRICITABINA│         │         │          │             │Cutie cu   │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │/TENOFOVIR   │         │         │          │COMBINAȚII   │blist. x   │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │DISOPROXIL   │         │         │          │(EMTRICITA-  │30 compr.  │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │MYLAN 200 mg/│COMPR.   │200 mg/  │MYLAN SAS │BINUM +      │film.      │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │245 mg       │FILM.    │245 mg   │- FRANȚA  │TENOFOVIRUM) │(2 ani)    │J05AR03│ MG │generic │     │  781.42│      -  │       781.42│├─────┼─────────┼──┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼────┼────────┼─────┼────────┼─────────┼─────────────┤│ 1337│W63240001│  │PETINIMID    │         │         │LANNACHER │             │Cutie cu 10│       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │250 mg       │CAPS. MOI│250 mg   │HEILMITTEL│             │blistere   │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │GES.M.B.H.│             │PVC-PVDC/Al│       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │- AUSTRIA │ETHOSUXIMIDUM│x 10       │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │capsule moi│       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │(5 ani)    │N03AD01│ MG │generic │     │   30.21│      -  │        30.21│├─────┼─────────┼──┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼────┼────────┼─────┼────────┼─────────┼─────────────┤│ 1338│W62233002│  │NAMAXIR 10 mg│SOL. INJ.│         │          │             │Cutie cu 4 │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │ÎN       │         │ACTAVIS   │             │seringi    │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │SERINGĂ  │         │GROUP PTC │             │preumplute │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │PRE-     │         │EHF. -    │             │din sticlă │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │UMPLUTĂ  │10 mg    │ISLANDA   │METHOTREXATUM│incoloră,  │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │prevăzute  │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │cu ac pt.  │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │injecție și│       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │tampon cu  │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │alcool a   │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │0,40 ml    │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │sol. inj.  │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │(2 ani)    │L01BA01│ MG │generic │     │  101.85│      -  │       101.85│├─────┼─────────┼──┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼────┼────────┼─────┼────────┼─────────┼─────────────┤│ 1339│W62235002│  │NAMAXIR 15 mg│SOL. INJ.│         │          │             │Cutie cu 4 │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │ÎN       │         │ACTAVIS   │             │seringi    │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │SERINGĂ  │         │GROUP PTC │             │preumplute │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │PRE-     │         │EHF. -    │             │din sticlă │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │UMPLUTĂ  │15 mg    │ISLANDA   │METHOTREXATUM│incoloră,  │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │prevăzute  │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │cu ac pt.  │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │injecție și│       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │tampon cu  │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │alcool a   │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │0,38 ml    │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │sol. inj.  │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │(2 ani)    │L01BA01│ MG │generic │     │  120.52│      -  │       120.52│├─────┼─────────┼──┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼────┼────────┼─────┼────────┼─────────┼─────────────┤│ 1340│W62237002│  │NAMAXIR      │SOL. INJ.│         │          │             │Cutie cu 4 │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │20 mg        │ÎN       │         │ACTAVIS   │             │seringi    │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │SERINGĂ  │         │GROUP PTC │             │preumplute │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │PRE-     │         │EHF. -    │             │din sticlă │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │UMPLUTĂ  │20 mg    │ISLANDA   │METHOTREXATUM│incoloră,  │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │prevăzute  │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │cu ac pt.  │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │injecție și│       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │tampon cu  │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │alcool a   │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │0,50 ml    │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │sol. inj.  │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │(2 ani)    │L01BA01│ MG │generic │     │  160.68│      -  │       160.68│├─────┼─────────┼──┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼────┼────────┼─────┼────────┼─────────┼─────────────┤│ 1341│W62239002│  │NAMAXIR 25 mg│SOL. INJ.│         │          │             │Cutie cu 4 │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │ÎN       │         │ACTAVIS   │             │seringi    │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │SERINGĂ  │         │GROUP PTC │             │preumplute │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │PRE-     │         │EHF. -    │             │din sticlă │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │UMPLUTĂ  │25 mg    │ISLANDA   │METHOTREXATUM│incoloră,  │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │prevăzute  │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │cu ac pt.  │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │injecție și│       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │tampon cu  │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │alcool a   │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │0,63 ml    │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │sol. inj.  │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │(2 ani)    │L01BA01│ MG │generic │     │  200.88│      -  │       200.88│├─────┼─────────┼──┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼───────┼────┼────────┼─────┼────────┼─────────┼─────────────┤│ 1342│W62232002│  │NAMAXIR      │SOL. INJ.│         │          │             │Cutie cu 4 │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │7,5 mg       │ÎN       │         │ACTAVIS   │             │seringi    │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │SERINGĂ  │         │GROUP PTC │             │preumplute │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │PRE-     │         │EHF. -    │             │din sticlă │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │UMPLUTĂ  │7,5 mg   │ISLANDA   │METHOTREXATUM│incoloră,  │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │prevăzute  │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │cu ac pt.  │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │injecție și│       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │tampon cu  │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │alcool a   │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │0,30 ml    │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │sol. inj.  │       │    │        │     │        │         │             ││     │         │  │             │         │         │          │             │(2 ani)    │L01BA01│ MG │generic │     │   76.13│       - │       76.13"│└─────┴─────────┴──┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴───────┴────┴────────┴─────┴────────┴─────────┴─────────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Florian-Dorel Bodog
    București, 2 august 2017.Nr. 893.----