ORDIN nr. 1.052 din 3 iulie 2014privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 14 iulie 2014  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.256 din 24 iunie 2014 al Direcției dezvoltare durabilă și protecția naturii,în temeiul prevederilor art. 18 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului și schimbărilor climatice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.470/2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării și a custodiei ariilor naturale protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 19 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare.
  Ministrul mediului și
  schimbărilor climatice,
  Attila Korodi
  București, 3 iulie 2014.Nr. 1.052.  +  AnexăMETODOLOGIE din 03/07/2014