ORDIN nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 27 noiembrie 2007  În temeiul art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile,ministrul mediului și dezvoltării durabile emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de emitere a autorizației de mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 876/2004 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților cu impact semnificativ asupra mediului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 11 ianuarie 2005, și Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 742/2004 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind autorizarea, inventarierea și înregistrarea grădinilor zoologice și acvariilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 și 115 bis din 4 februarie 2005.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului
  și dezvoltării durabile,
  Attila Korodi
  București, 19 noiembrie 2007.Nr. 1.798.  +  AnexaPROCEDURĂ din 19/11/2007