HOTĂRÂRE nr. 529 din 27 iulie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 iulie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 17 ianuarie 2017, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Ministerul Apelor și Pădurilor are sediul principal în municipiul București, Calea Plevnei nr. 46-48, și/sau în alte sedii secundare, în condițiile legii.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea personalului Ministerului Apelor și Pădurilor în numărul maxim de posturi aprobat și noua structură organizatorică se face în termen de maximum 60 de zile și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana Petcu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 27 iulie 2017.Nr. 529.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 20/2017)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Apelor și Pădurilor
  ----