ORDONANȚĂ nr. 6 din 27 iulie 2017pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 28 iulie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. XII din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  ARTICOL UNICTermenul de intrare în vigoare prevăzut la art. 93 teza întâi din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 26 iunie 2015, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2018.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Mihai-Viorel Fifor
  Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
  Marcel Bogdan Pandelică
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 27 iulie 2017.Nr. 6.----